Ηλεκτρονικά προσκλητήρια για την επανένταξη φορολογουμένων στα σχήματα ρυθμίσεων των 72 και 120 δόσεων θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ αμέσως μετά το Πάσχα. Υπολογίζεται ότι δικαίωμα επανένταξης στα ευνοϊκά σχήματα ρύθμισης οφειλών έχουν περίπου 200.000 φορολογούμενοι οι οποίες έχασαν τις ρυθμίσεις έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 και θα ειδοποιηθούν σχετικά.

Με τα e-mails θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για τις προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα αναβίωσης των ρυθμίσεων, καθώς και για τα ευεργετήματα που θα έχουν σε περίπτωση διακανονισμού των «κόκκινων» χρεών τους.

Ειδικότερα για την επανεργοποίηση της ρύθμισης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος Ιουλίου καταβάλλοντας ταυτόχρονα δύο μηνιαίες δόσεις, τη τρέχουσα και μία άλλη ενώ αν έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να τις εντάξουν στη πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Επίσης, όσοι είχαν ενταχθεί στις 24-48 δόσεις και τις έχασαν μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων να εντάξουν εκ νέου τις οφειλές της απολεσθείσας ρυθμίσεως στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Ωστόσο, σε περίπτωση που αφήσουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσουν να καταβάλλουν τις 2 τελευταίες δόσεις της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών θα τίθενται εκτός ρύθμισης και θα πρέπει άμεσα να εξοφλήσουν το υπόλοιπο των οφειλών τους.

Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει τους οφειλέτες ότι με την αναβίωση των ρυθμίσεων θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα περιορισμένης χρονικής διάρκειας ενώ θα ξεμπλοκάρεται ο τραπεζικός τους λογαριασμός.

Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους απειλούνται με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

  • Οι οφειλέτες που μπορούν επανενταχθούν στις 72 ή 120 δόσεις είναι όλοι όσοι τις έχασαν η αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.
  • Η βασική προϋπόθεση για την αναβίωση της ρύθμισης είναι η καταβολή δύο μηναίων δόσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023 την τρέχουσα και μία επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. Ποσά που είναι υπερείσπραξη αποσβένουν παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας.
  • Οι δόσεις που χάθηκαν μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.
  • Με την επικύρωση της ρύθμισης ο οφειλέτης μπορεί να απολαμβάνει όλα τα ευεργετήματα που προβλέπει ο νόμος (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, προστασία από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης)
  • Για να επανενταχθεί στη ρύθμιση ο οφειλέτης εφόσον έχει άλλες αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις 72 η 120 δόσεις υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξει αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.