Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Φωτοβολταϊκά στις στέγες | Πώς θα «κλειδώνει» η σύνδεση στο δίκτυο πριν τη διεκδίκηση επιδότησης

Νέα και απλοποιημένη διαδικασία με την οποία θα εξασφαλίζουν σύνδεση στο δίκτυο μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα που θα λειτουργούν με καθεστώς net-metering, θεσπίζει Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Η διαδικασία πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, με τον ΔΕΔΔΗΕ να «ανοίγει» τότε την πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σύνδεσης για μικρά φωτοβολταϊκά με net-metering.

Η Υπουργική Απόφαση καλύπτει τις προδιαγραφές των συστημάτων που θα μπορούν να επιδοτηθούν από το «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», καθώς πρόθεση του ΥΠΕΝ ήταν το πρόγραμμα να «τρέξει» με όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη διαδικασία για τη δρομολόγηση της σύνδεσης των συστημάτων στο δίκτυο.

Μάλιστα, η υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να υποβληθεί αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για να διεκδικήσει κάποιος ενδιαφερόμενος επιδότηση μέσω του «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», θα πρέπει πρώτα να έχει υπογράψει Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, για το σύστημα που σχεδιάζει να εγκαταστήσει.

Δυνατότητα άμεσης υποβολής

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δυνατότητα υπαγωγής στο «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» θα έχουν και έργα τα οποία θα έχουν «κλειδώσει» Σύμβαση Σύνδεσης, πριν από την έναρξη του προγράμματος. Επομένως, στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να δρομολογήσει άμεσα την πρόσβαση του έργου του στο δίκτυο, υποβάλλοντας αίτηση από τις 28 Φεβρουαρίου στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία αφορά φωτοβολταϊκά (με ή χωρίς μπαταρίες) ισχύος παραγωγής έως 10 kW. Επομένως, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις συστημάτων που πρόκειται να επιδοτηθούν μέσω του «Φωτοβολταϊκά στις στέγες». Όπως έχει γράψει το Insider.gr, στην περίπτωση των νοικοκυριών, δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα θα έχουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 7 kW (συνοδευόμενα απαραίτητα από μπαταρία).

Στην περίπτωση των αγροτών, θα προβλέπεται η επιδότηση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10 kW, χωρίς μπαταρία. Επομένως, η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης σύνδεσης καταλαμβάνει και αυτή την κατηγορία.

Η διαδικασία

Χάρις στη διαλειτουργικότητα με το TaxisNet, ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Έτσι, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και το ονοματεπώνυμο θα είναι προσυμπληρωμένα, ώστε να καταχωρίσει μόνο τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του.

Ανάλογα, σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα προσυμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία, καταχωρίζοντας τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρείας καθώς και το όνομα και τα στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Επίσης, θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, δηλαδή ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το Ονοματεπώνυμο, η Διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη συνέχεια, θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω σταθμός, χάρις στην οποία θα ταυτοποιείται ο αριθμός παροχής με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του αιτούντα.

Στη συνέχεια, ο αιτών θα συμπληρώνει: i) τα στοιχεία του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του, καθώς και τα στοιχεία του Τέλους Σύνδεσης, ανεβάζοντας και το αποδεικτικό πληρωμής του. Το Τέλος Σύνδεσης θα ανέρχεται στα 370 ευρώ. Παράλληλα, θα του ζητείται μέσω υπεύθυνης δήλωσης να επιβεβαιώσει πως κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, όπως και ότι τα στοιχεία που δήλωσε είναι ακριβή.

Απάντηση μέσα σε 15 ημέρες

Από την υποβολή της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει προθεσμία 15 ημερών για να απαντήσει αν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος», αποστέλλοντας μέσω της πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης στην περίπτωση που διατίθεται δυναμικότητα στο τοπικό δίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απορρίψει την αίτηση, επιστρέφονται το Τέλος Σύνδεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, ο αντίστοιχος «χώρος» θα δεσμεύεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό θα είναι 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, και 24 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Για τις περιπτώσεις ΝΠΔΔ, που θα πρέπει να επιλέξουν ανάδοχο μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου μπορεί να παραταθεί κατά 18 μήνες, με την προϋπόθεση ο αιτών να ενημερώσει εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ.

insider.gr

Click to comment

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Κοίτασμα Έψιλον | Ξεκινά η εγκατάσταση της εξέδρας Λάμδα στον Κόλπο της Καβάλας

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά στον Κόλπο της Καβάλας η τμηματική εγκατάσταση της νέας εξέδρας Λάμδα, από την οποία θα αναπτυχθεί το δορυφορικό του Πρίνου κοίτασμα Έψιλον.

Ήδη από το Σάββατο βρίσκεται στο λιμάνι «Φίλιππος Β’» της Καβάλας το “Big Foot 1”, ειδικό σκάφος τοποθέτησης αγωγών (Pipe Lay Barge) της εταιρείας GSP, το οποίο θα προχωρήσει στην εγκατάσταση των ποδιών (piles) της εξέδρας, τα οποία έχουν αφιχθεί νωρίτερα στην Καβάλα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εξέδρας αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εξέδρα Λάμδα θα είναι η πρώτη εξέδρα άντλησης υδρογονανθράκων που θα εγκατασταθεί στην χώρα μας, 45 χρόνια μετά την εγκατάσταση των εξεδρών του συγκροτήματος του Πρίνου.

Για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής, ενώ η Energean

προχώρησε πρόσφατα και στις απαραίτητες ενημερώσεις για το πρόγραμμα των εργασιών που θα ακολουθηθεί. Για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή εκτέλεση του έργου θα εφαρμοσθούν όσα προβλέπονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Υπεράκτιας Ανάπτυξης Πρίνου

Η ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον είναι το μοναδικό πρόγραμμα ανάπτυξης υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Το κοίτασμα περιέχει 23 εκατ. βαρέλια πιστοποιημένα αποθέματα πετρελαίου και η παραγωγή προβλέπεται να αρχίσει εντός του επομένου έτους. H επένδυση στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον θα υπερβεί τα 150 εκατ. δολάρια.

Continue Reading

ΠΑΓΓΑΙΟ

Τέλος σεζόν για το Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού

Επιτυχημένη η επαναλειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού μετά από χρόνια παύσης του.

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ., ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη λήξη της χιονοδρομικής περιόδου 2022-2023 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, από κοινού με τους εκπροσώπους της ανάδοχης εταιρείας ΝΑΥΑΡΙΝΟ Ο.Ε. που είχε εκμισθώσει το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού γι’ αυτή τη σεζόν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαεμμανουήλ δήλωσε πως ο στόχος επαναλειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου επετεύχθη, παρ’ όλο που υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα νομιμότητας. Πολλά θέματα έπρεπε να λυθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με γνώμονα κυρίως την ασφάλεια των επισκεπτών έπρεπε να γίνουν προσεκτικά βήματα. Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ανάδοχη εταιρεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, ΝΑΥΑΡΙΝΟ Ο.Ε., οι εκπρόσωποι της οποίας, με μεράκι και όραμα έκαναν ό, τι καλύτερο μπορούσαν για την εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία των επισκεπτών καθώς και για την άψογη συνεργασία με την Αντεπεριφέρεια Δράμας.

Τέλος, ανέφερε πως έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι της πενταετίας για να υπάρχει ετοιμότητα για τη χιονοδρομική περίοδο 2023- 2024, προκειμένου να δοθούν σε χρήση η τετραθέσια καρέκλα που οδηγεί στη Χιονότρυπα και η διθέσια καρέκλα, τα οποία φέτος δε δόθηκαν σε χρήση.

Παράλληλα όσον αφορά το βουνό είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με κάποιους συλλόγους και φορείς που ενδιαφέρονται να συνδιοργανώσουν κάποιους αγώνες πεζοπορίας, αναρρίχησης αλλά και κάποιες επισκέψεις που θα αναδείξουν το βουνό και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.

Από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, ο κ. Στέφανος Πεταλούδης ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την ουσιαστική βοήθεια που παρείχε κατά τη διάρκεια της φετινής λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου. Σημείωσε επίσης ότι ήταν «ανδραγάθημα» ότι φέτος λειτούργησε το Χιονοδρομικό Κέντρο και ευχαρίστησε όλους όσους το επισκέφθηκαν.

Continue Reading

ΘΑΣΟΣ

Θάσος | Δενδροφύτευση στο Δασύλλιο Πρίνου στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας

Σήμερα, στα πλαίσια εορτασμού της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, ο Δήμος της Θάσου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου Θάσου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Το Μικρό Καζαβίτι” πραγματοποίησε συμβολική περιβαλλοντική δράση δενδροφύτευσης περίπου 200 θάμνων (Πρίνων) από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου στην περιοχή του Δασυλλίου Πρίνου με σύνθημα “Τα παιδιά χρειάζονται το δάσος και το δάσος τα παιδιά”.

Κατά τη διάρκεια της δενδροφύτευσης, που είχε ως βασικό σκοπό την ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών για την προστασία του δάσους, διανεμήθηκαν από το Δήμο Θάσου στους μαθητές 30 ποτιστήρια καθώς και 180 μπλουζάκια με το σύνθημα “Τα παιδιά χρειάζονται το δάσος και το δάσος τα παιδιά”.

Παράλληλα, οι μαθητές ενημερώθηκαν από ειδικούς για την καθιέρωση εορτασμού της 21ης Μαρτίου, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το 1971, ως ημέρας προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο και την αξία των δασών και ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση προστασίας τους.

Επίσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την αξία των δασών για τη ζωή και τον άνθρωπο καθώς αποτελούν μοναδικό φυσικό πόρο που προσφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου. Την δράση πλαισίωσε, πραγματοποιώντας ομιλία, ο Δασάρχης Θάσου κ. Γεώργιος Ράνης καθώς και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου με την αποστολή ειδικού πυροσβεστικού οχήματος.

Στην δράση παρέστη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευστράτιος Πυρήνας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πρίνου κ. Ευάγγελος Γιάντσος, αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου, ο Διευθυντής και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου, εκπρόσωποι και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Μικρό Καζαβίτι”, γονείς και μαθητές.

Μετά το πέρας της δράσης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευστράτιος Πυρήνας δήλωσε:

«Είναι χαρά μας να βλέπουμε τα παιδιά μας, με την υποστήριξη όλων μας, να συμμετέχουν και να δρουν για την διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους, που αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό πόρο του τόπου μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Θάσου. Ο Δήμος της Θάσου στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει ενεργά προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της προστασίας του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας».

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: