Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Nέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου για τον τουρισμό

Nέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου για τον τουρισμό

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι, ανακοινώθηκε η 1 η  Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.

Δικαιούχοι

 Εμπορική εταιρία
 Συνεταιρισμός
 Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,

ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30)
χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύποςεπιχείρησης

Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ

Ελάχιστος προϋπολογισμός

1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 €

Είδη ενισχύσεων

 Φορολογική απαλλαγή
 Επιχορήγηση
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για την Περιφέρεια ΑΜΘ:

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών

Ενισχύσεων ως εξής:

 Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%)

 Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

α) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων,

β) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

ι) τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της
Θράκης) και ιι) τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

γ) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

δ) Το ανώτατο όριο, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) που αφορούν την ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (κεφαλαιακά κίνητρα), καθώς και των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων.

Για το όριο των 3.000.000 ευρώ υπολογίζεται αρχικά η επιχορήγηση στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), εν συνεχεία η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), και τέλος η φορολογική απαλλαγή για το υπόλοιπο μέχρι τα 5.000.000 ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

2. Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων μα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών). Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv ( https://opsan.mindev.gov.gr ) Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Click to comment

Απάντηση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Αγιασμός του Συλλόγου Εβριτών Νομού Καβάλας στο Πολιτιστικό Κέντρο “Πυθαγόρας”

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, Απόστολος Μουμτσάκης, παρέστη στην τελετή αγιασμού του Συλλόγου Εβριτών Νομού Καβάλας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Πυθαγόρας”.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Αλέξης Πολίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αλιευτικής Πολιτικής ΑΜΘ, Ανδρέας Καραγιώργης, ο περιφερειακός σύμβουλος, Αρχέλαος Γρανάς και πολλά μέλη του Συλλόγου.
“Ο Δήμος Καβάλας και κυρίως η Δημωφέλεια, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουν τον χώρο καθαρό και να υποδεχθούν υπό τις καλύτερες συνθήκες όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που φιλοξενεί ο “Πυθαγόρας”.
Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Καβάλας, θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των ανθρώπων που στηρίζουν τα ιδανικά και τις αξίες μας, προκειμένου να επανέλθουν ομαλά στους κανονικούς ρυθμούς, μετά την πολύμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Εβριτών Νομού Καβάλας, για τη διαχρονική προσφορά του στον Πολιτισμό”.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Τα ΚΑΠΗ Καβάλας γιόρτασαν τη Παγκόσμια Ημέρα για την τρίτη ηλικία

Ο δήμος Καβάλας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ηλικιωμένων διοργάνωσε εκδλώσεις σε όλα τα ΚΑΠΗ της πόλης , σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου.

Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη του Δήμου Καβάλας δημιούργησε ζεστή ατμόσφαιρα στους χώρους των ΚΑΠΗ, με μουσική, χορούς, τραγούδια και μεζέδες, για τους απόμαχους της ζωής.
Στις εκδηλώσεις της Νέας Καρβάλης και των Ποταμουδίων παρέστη, συνομίλησε με τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανέστη Δημητριάδη, Ανθή Χατζηφραντζή και Παύλο Χαβιαρόπουλο, τη γενική διευθύντρια των ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας, Αθηνά Παυλίδου και την υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Ποταμουδίων, Αναστασία Κανέλα.
Στις Κρηνίδες, με πρωτοβουλία των υπευθύνων του ΚΑΠΗ και παρουσία του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων, Θόδωρου Παπαδόπουλου, γιόρτασε τα εκατοστά γενέθλια του ο κ. Γιώργος Βασιλειάδης.
Στις εκδηλώσεις της Νέας Καρβάλης παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο πρόεδρος της Κοινότητας, Νίκος Καρακεϊσογλου και η Βίκυ Νάτση, εκπρόσωπος της βουλεύτριας Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνιας Ελευθεριάδου.
Για την πραγματοποίηση των σημερινών εκδηλώσεων, συνεισέφεραν είτε οικονομικά, είτε με τη διάθεση προϊόντων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, οι βουλευτές Γιάννης Πασχαλίδης (ΝΔ) και Τάνια Ελευθεριάδου (ΣΥΡΙΖΑ), ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού, Λεωνίδας Παππάς, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Παπουτσής και οι εταιρίες Αφοί Τσατσούλη, ΒΙΚΡΕ, Βουγιουκλής Α.Ε., Hondos Center, Ταβέρνα “Μελτέμι”.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Κέντρο Υγείας Σερρών | Eγκαταστάθηκε Ψηφιακός Μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: