Quantcast
Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες | Τί θα ελέγξει η ΑΑΔΕ σε όσους αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Από «ακτινογραφία» θα περάσουν όσοι από τους 740.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους αποφασίσουν να αµφισβητήσουν το ελάχιστο τεκµαρτό εισόδηµα ζητώντας έλεγχο από την εφορία.

Τι θα ελέγξει η ΑΑΔΕ

Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να αποκαλύψουν τα πάντα στους ελεγκτές της ΑΑ∆Ε, σε βάθος πενταετίας, αφού µάλιστα έχουν προπληρώσει τον φόρο που τους έχει καταλογιστεί. Όχι µόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους/ τις συζύγους τους, τα µέρη συµφώνου συµβίωσης ακόµη και για τα παιδιά και τα άλλα προστατευόµενα µέλη.

Από τραπεζικούς λογαριασµούς, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες έως µετοχές, οµόλογα, κρυπτονοµίσµατα, έργα τέχνης, οχήµατα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, µετρητά και το παραµικρό έξοδο για φως – νερό – τηλέφωνο κ.λπ., τα πάντα θα πρέπει να βγουν στο φως µέσω αναλυτικού ερωτηµατολογίου σε ειδική εφαρµογή της ΑΑ∆Ε, που θα είναι έτοιµη έως τα µέσα Μαΐου. Αν δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωµα αµφισβήτησης.

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΑ∆Ε οι φορολογούµενοι καλούνται να συµπληρώσουν 15 διαφορετικούς πίνακες.

Συγκεκριµένα καλούνται να συµπληρώσουν στοιχεία αναφορικά µε:

 1. Τραπεζικούς λογαριασµούς, προσωπικούς ή επαγγελµατικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το έτος ελέγχου. Περιλαµβάνονται και οι λογαριασµοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Ζητούνται λεπτοµέρειες για τον τύπο του λογαριασµού, το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, τη χώρα, τον αριθµό λογαριασµού, τους δικαιούχους, το υπόλοιπο έναρξης και το υπόλοιπο λήξης.
 2. Στοιχεία επενδύσεων/συµµετοχών και λοιπών χρεογράφων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζητούνται στοιχεία από το είδος της επένδυσης (µετοχές, µερίδια, αµοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), το ύψος του επενδεδυµένου κεφαλαίου, ο τρόπος απόκτησης (αγορά, κληρονοµιά, δωρεά), το έτος απόκτησης κ.ά.
 3. Μίσθωση θυρίδων. Ο φορολογούµενος θα πρέπει να συµπληρώσει το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται η θυρίδα, τη χώρα, τους δικαιούχους και συνδικαιούχους.
 4. Κινητά αξίας. Έργα τέχνης, συλλογές, τιµαλφή κ.λπ. κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτηµα ελέγχου πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά µε περιγραφή, έτος κτήσης, τρόπο απόκτησης, αξία αγοράς και στοιχεία ιδιοκτήτη.
 1. Μεταφορικά µέσα. Αυτοκίνητα, µοτο σικλέτες, πλωτά και εναέρια µέσα σκανάρονται µε αριθµό κυκλοφορίας, έτος, αξία και τρόπο κτήσης, µε την εφορία να ζητά µέχρι και το λιµάνι νοηλόγησης.
 2. Μετρητά. Όσα διέθετε ο φορολογούµενος αλλά και η οικογένειά του ανά νόµισµα στη διάρκεια της χρονιάς.
 3. Κρυπτονοµίσµατα. Σε ειδικό πίνακα θα πρέπει να καταγραφούν και τα κρυπτονοµίσµατα µε προσδιορισµό του δικαιούχου και την αξία τους.
 4. Ακίνητα. Για ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για δευτερεύουσα, είτε για εξοχική, θα πρέπει να αναγραφούν το είδος της κατοικίας, η χρήση της, η διεύθυνση, ο αριθµός παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αλλά και η ετήσια δαπάνη για ρεύµα και νερό.
 5. Τηλέφωνα. Όλες οι δαπάνες για σταθερά και κινητά, µε το είδος των λογαριασµών, το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασµός, το ονοµατεπώνυµο χρήστη, τον αριθµό του τηλεφώνου, τον πάροχο και τα ετήσια έξοδα.
 6. Κάρτες. Χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες, του φορολογούµενου και των µελών της οικογένειάς του, πρέπει να δηλωθούν µαζί µε το ετήσιο ποσό συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν.
 7. Ασφάλιση οχηµάτων. Ειδικός πίνακας για τα συµβόλαια αυτοκινήτων και δικύκλων µε αριθµό κυκλοφορίας, επωνυµία ασφαλιστικής, διάρκεια ασφάλισης και ετήσια ασφάλιστρα.
 8. Ασφάλιση. Όλα τα προγράµµατα, ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων κ.λπ., για όλα τα µέλη της οικογένειας.
 9. Ασφάλιση ακινήτων. Συµβόλαια ασφάλισης ακινήτων µε αναλυτική καταγραφή του είδους ασφάλισης, την επωνυµία της ασφαλιστικής εταιρείας, τη διάρκεια, τη διεύθυνση του ακινήτου και την αξία των ασφαλίστρων.
 10. ∆ίδακτρα, φροντιστήρια, διατροφή. Αναγράφονται τα ποσά ετήσιων δαπανών για δίδακτρα σε σχο λεία κάθε µορφής εκπαίδευσης εντός κι εκτός Ελλάδας, για φροντιστήρια κάθε µορφής, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαµονής και διαβίωσης και του ποσού των πρόσθετων αµοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές όπως εξέταστρα, µεταφορικά, διατροφή και αθλοπαιδιές.
 11. Ταξίδια. Στον τελευταίο πίνακα ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, µε προορισµό, διάρκεια σε ηµέρες, στοιχεία καταλύµατος, έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής.

Πηγή: newsbomb.gr

Click to comment

Απάντηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚ Καβάλας : «Δύο ολόκληρα χρόνια μετά, δεν υπάρχει το παραμικρό αποτέλεσμα για τις αποζημιώσεις»

Στις 17/07/2022 κατέπεσε στο αγρόκτημα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ένα (1) αεροπλάνο τύπου ADONOV, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί από τον ελληνικό στρατό μία περιοχή περίπου 500 στρεμμάτων.

Στη συγκεκριμένη περιοχή καταστράφηκε ολοσχερώς το δίκτυο άρδευσης του αγροκτήματος, ενώ λόγω της φύλαξής του από τον ελληνικό στρατό και την ελληνική αστυνομία δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της ζημίας.

Η παραπάνω περιοχή λόγω της μη άρδευσης υπέστη απώλεια παραγωγής της τάξεως του 70%. Σε ένα μέρος της περιοχής αυτής (33 στρέμματα) προκλήθηκε ολική καταστροφή και στο σημείο εκείνο απαγορεύτηκε η συγκομιδή της παραγωγής.

Παρά τις μέχρι σήμερα υποσχέσεις των Βουλευτών της ΝΔ και των λοιπών κομματικών κυβερνητικών παραγόντων προς τους αγρότες της περιοχής και παρά το γεγονός ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις ζημιών σε άλλες περιοχές της χώρας παρατηρείται σχετικά άμεση καταβολή αποζημιώσεων, στην περίπτωση του αγροκτήματος Αντιφιλίππων δεν υπάρχει το παραμικρό αποτέλεσμα, μολονότι μεσολάβησαν δύο (2) ολόκληρα χρόνια.

Οι αγρότες του αγροκτήματος Αντιφιλίππων ζητούν όλο αυτό το διάστημα, όπως δικαιούνται, να αποζημιωθούν σε τιμές πώλησης του έτους 2022 και βάσει της μέσης παραγωγής. Οι αγρότες ζητούν στήριξη και αξιοπρέπεια και εισπράττουν κοροϊδία και εμπαιγμό. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την προσπάθειά τους και θα φέρει άμεσα το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Δελτίο τύπου

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντάξεις 2024 | “Μαχαίρι” τουλάχιστον 100 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

Στα 100 ευρώ φαίνεται πως καταλήγει η κυβέρνηση για το ποσό το οποίο θα παρακρατείται από τις συντάξεις των αγροτών που χρωστούν από 6.000 έως 10.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ, ώστε να μπορούν να πάρουν το πράσινο φως για να βγουν στη σύνταξη.

Αναμένεται ότι με τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης ΚΥΑ από τα υπουργεία θα αποσαφηνίζονται – διαδικαστικά και όχι μόνο – ζητήματα για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Συντάξεις 2024: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ των υπουργείων Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας περί τα μέσα Ιουνίου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΕΦΚΑ και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιτρέψουν τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις των ενδιαφερομένων.

Συντάξεις 2024: Ποια η απαραίτητη προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί στη ρύθμιση ένας αγρότης με χρέη από 6.000 έως 10.000 ευρώ (σ.σ.: για τους ελεύθερους επαγγελματίες το αντίστοιχο εύρος είναι από 20.000 έως 30.000 ευρώ) είναι οι καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ (ή τις 12.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

Το όριο αυτό αφορά αποκλειστικά οφειλές στον π. ΟΓΑ και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό καταθέσεων στο όνομα του οφειλέτη τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο μέσος όρος του προηγούμενου δωδεκάμηνου.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης (σ.σ.: δεν θα υπάρχει, δηλαδή, κάποια ξεχωριστή πλατφόρμα) και με αυτήν ο ασφαλισμένος θα δίνει τη συγκατάθεσή του για την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει λογαριασμό ή κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά του.

Πέρα από καταθέσεις που δεν ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ ο οφειλέτης θα πρέπει, επίσης, να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του και να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εφόσον πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συντάξεις θα εκδίδονται κανονικά, αλλά οι οφειλέτες θα λαμβάνουν το 40%, αφού το υπόλοιπο 60% θα παρακρατείται μέχρι η οφειλή να πέσει στις 6.000 ευρώ (ή στις 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

Συντάξεις 2024: Παρακράτηση τουλάχιστον 100 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρακράτηση στις συντάξεις δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ (ή των 333,3 ευρώ, εφόσον πρόκειται για χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών σε ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ). Όταν η οφειλή πέσει κάτω από τις 6.000 ευρώ θα τίθεται σε εφαρμογή το ισχύον σήμερα σύστημα του αυτόματου συμψηφισμού σε 60 μηνιαίες δόσεις, το κατώτερο όριο για τις οποίες είναι τα 50 ευρώ.

Παράδειγμα Με βάση τα παραπάνω, επομένως, ένας αγρότης που έχει οφειλές 8.000 ευρώ στον π. ΟΓΑ και δικαιούται σύνταξη 390 ευρώ θα λαμβάνει για εννέα μήνες σύνταξη 156 ευρώ, αφού τα υπόλοιπα 234 ευρώ θα χρησιμοποιούνται για να συμψηφιστεί το χρέος των 2.000 ευρώ που υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ.

Μετά το πέρας των εννέα μηνών θα τίθεται σε εφαρμογή ο αυτόματος συμψηφισμός και η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί σε (6.000 : 60 =) 100 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι για πέντε χρόνια θα λαμβάνει 290 ευρώ.

Τέλος, στην περίπτωση που τα χρέη του αγρότη – οφειλέτη ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ (30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες), τότε θα καλείται από τον ΕΦΚΑ να καταβάλει εντός διμήνου το υπερβάλλον ποσό προκειμένου να κάνει χρήση της νέας ευνοϊκής ρύθμισης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται.

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Πρωταθλητές” ακρίβειας το ελαιόλαδο και το κρέας – Αύξηση και στον καφέ στην εστίαση

Φωτιά στους λογαριασμούς των νοικοκυριών βάζουν ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά και κρέας την τελευταία 5ετια με βάση τα στοιχεία της Eurostat με αποτέλεσμα να είναι πιο ακριβή από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το ανοδικό «ράλι» στο κόστος του ελαιολάδου αναγκάζει πολλούς ιδιοκτήτες εστιατορίων να μην προμηθεύονται συσκευασίες για όλα τα τραπέζια, αλλά λιγότερες ή ακόμη και καθόλου. Μάλιστα, αρκετοί είναι εκείνοι που αντικατέστησαν το μπουκάλι με… ψεκαστήρα.

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
tractor in the background of the text
text about elections
white night text
food track
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis
timetable

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en