Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ανασκαφές που έχουν γίνει κατά καιρούς από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, έφεραν στο φως σύνολο μαρμάρινων ή λίθινων αγαλμάτων και προτομών.