Connect with us

ΔΡΑΜΑ

36 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, στις 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:

1. Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Δράμας (άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 1337/1983) σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας

3. Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου Δράμας

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

5. Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» της 14ης Δεκεμβρίου 2011 και Ισολογισμού Ενδιάμεσης Εκκαθάρισης της Επιχείρησης της 20ής Δεκεμβρίου 2013

6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση» – Πρόσκληση 59 του ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α. – στον Άξονα Προτεραιότητας 2 που αφορά δράσεις για “ΤΠΕ και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και στον Ειδικό Στόχο 2.1 “Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με τίτλο “Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων»

7. Έγκριση της υπό αριθμό. 6/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013

8. Ματαίωση του διαγωνισμού της πράξης “Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας» και υποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ

9. Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 1 εντός του ισογείου του παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 1, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

10. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλών από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. ετών 2007, 2008 και 2009

11. Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 60% χρηματικών καταλόγων, λόγω άσκησης προσφυγής

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)

13. Συγκρότηση επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2014

14. Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος 4Χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές»

15. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητού λαϊκών αγορών

16. Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δοξάτου

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση – Αναβάθμιση Περιφερειακής Τοπικής Οδού Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αφοδευτηρίων στο κοινοτικό Νεκροταφείο ΤΚ Καλλιφύτου»

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή κοινοτικών κτιρίων ΔΕ Σιδηρονέρου»

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διάστρωση χώρων Νεκροταφείων Τ.Κ. Μικροχωρίου»

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Βελτιώσεις παιδικών Χαρών»

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας»

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου»

24. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κλπ. για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία

25. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας “Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού

26. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2014 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

27. Πληρωμή δαπανών κωδικών προϋπολογισμού Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

28. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

29. Πληρωμή δαπανών κωδικών προϋπολογισμού Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

30. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

31. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

32. Δημιουργία διατομεακής συντονιστικής επιτροπής διαρκούς θεσμικού χαρακτήρα για θέματα υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

33. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2013»

35. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου

36. Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δ. Δράμας

Click to comment

Απάντηση

ΔΡΑΜΑ

Project για τη Δράμα: Η τριλογία της αποτυχίας

Η παράταξη για την διεκδίκηση της Δημαρχίας του Δήμου Δράμας “Project για τη Δράμα” στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές, κατηγορεί την σημερινή Δημοτική αρχή υπό την ηγεσία του Χριστόδουλου Μαμτσάκου, για έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης και αποτελεσματικότητας αναφέροντας ενδεικτικά.

“Η τριλογία της αποτυχίας:

Ένα μνημείο στα αζήτητα.

Ένα περίπτερο στο «όπου να΄ ναι»

Ένας Δήμος αφημένος στην τύχη του.

Οι πολίτες της Δράμας έρχονται, για ακόμη μία φορά, αντιμέτωποι με την έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της δημοτικής αρχής.

Η δημοτική αρχή «τοποθέτησε» περίπτερο επί της οδού Εθνικής Αμύνης και ακριβώς μπροστά στο μνημείο Κυπρίων Αγωνιστών, κρύβοντάς το από τους διερχόμενους και ακυρώνοντας το λόγο δημιουργίας του, ενώ για τη μεταφορά του περιπτέρου ο Δήμος καλείται να πληρώσει το ποσό των 7.500 ευρώ.

Μια δημοτική αρχή που με τα λάθη και τις παραλείψεις της, χωρίς πρόγραμμα και σχεδιασμό, αδιαφορεί για τα Μνημεία της Πόλης, όπως αδιαφορεί για τους χώρους πρασίνου, για την καθαριότητα, για τον φωτισμό, τους δρόμους, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου και τόσα άλλα, που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των Δραμινών.

Μια δημοτική αρχή που αρέσκεται να φωτογραφίζεται προεκλογικά μπροστά σε έργα που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από χρόνια, αλλά κρύβεται πίσω από υπηρεσίες και υπαλλήλους όταν έρχεται στην επιφάνεια η ανικανότητά της να τοποθετήσει ένα… περίπτερο.

Μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη της με ακόμη χειρότερες προτάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τους δραμινούς πολίτες με ποσά της τάξεως  των 7.500 ευρώ.

Γιατί όταν ο δήμος κάνει λάθος θα πρέπει να αναλαμβάνει να πληρώσει για το λάθος που έχει κάνει,  αλλά με προϋπολογισμό  που έχει κάνει ο ίδιος και όχι ο οποιοσδήποτε άλλος και ο οποίος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να  οδηγεί στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

Αγαπητή δημοτική αρχή,

Τα μνημεία δημιουργούνται για να τιμάμε τους αγωνιστές, να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και να αναδεικνύουμε την Ιστορία του τόπου μας και όχι  για να τα προσβάλλουμε με την αδιαφορία μας.

Τα περίπτερα τοποθετούνται μετά από μελέτη του περιβάλλοντος χώρου, για να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι για να προκαλούν οικονομική ζημιά στο Δήμο και να υποβαθμίζουν πεζοδρόμια, πάρκα ή Μνημεία.

Ο Δήμος της Δράμας χρειάζεται χρηστή διοίκηση και αποτελεσματικότητα και όχι αυτόματο πιλότο και αδιαφορία.

Η δημοτική παράταξη ¨Project για τη Δράμα¨ εκφράζει την αγανάκτησή της για τα τεκταινόμενα στο Δήμο μας και υπόσχεται πως η σημερινή δημοτική αρχή θα αποτελέσει παρελθόν αλλά και παράδειγμα προς αποφυγή, όταν  το ¨Project για τη Δράμα¨ θα αναλάβει τη διοίκηση αυτού του πολύπαθου δήμου της Δράμας.

Για την ιστορία:

Το μνημείο Κυπρίων Αγωνιστών αποτελεί ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας για να τιμήσει την πολύτιμη συνεισφορά  των Κυπρίων στους αγώνες του Έθνους στον ελλαδικό χώρο από την Επανάσταση του 1821 μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) στην Κύπρο την 1η Απριλίου 1955 για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού.”

Γραφείο τύπου Project για τη Δράμα 

facebook page: Project για τη Δράμα

web page: www.projectdrama2020.gr/

youtube account: https://www.youtube.com/@project-drama

email: project.drama2020@gmail.com

instagram: https://www.instagram.com/project_drama

Continue Reading

ΔΡΑΜΑ

Δράμα | Έκοψε με ψαλίδι τα αυτιά αδέσποτου σκύλου

Καταγγελία υπέβαλαν στο τμήμα του Δοξάτου οι μάρτυρες της ακραίας κακοποίησης του τετράποδου.

Τα ουρλιαχτά πόνου ενός σκυλιού κινητοποίησαν τους κατοίκους σε έναν σε οικισμό της Δράμας, οι οποίοι διαπίστωσαν με φρίκη τα απάνθρωπα βασανιστήρια στα οποία είχε υποβάλει το άτυχο ζώο ένας αλλοδαπός ακρωτηριάζοντας τα δύο αυτιά του με τη χρήση ενός ψαλιδιού!

Έπειτα από την καταγγελία που υπέβαλαν στο τμήμα του Δοξάτου οι μάρτυρες της ακραίας κακοποίησης του τετράποδου, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στον αύλειο χώρο της κατοικίας του δράστη το απόγευμα της Τετάρτης και εντόπισαν αιμόφυρτο και σε άθλια κατάσταση το σκυλάκι, το οποίο είναι αδέσποτο και παραδόθηκε σε κτηνίατρο για να περιποιηθεί τα τραύματά του.

Ο αλλοδαπός δράστης του βάρβαρου ακρωτηριασμού συνελήφθη από αστυνομικούς που κατέσχεσαν το επίμαχο ψαλίδι και τον προσήγαν στο τμήμα Δοξάτου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακοποίηση ζώου συντροφιάς με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ θα του επιβληθεί και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

 

Πηγή: protothema.gr

Continue Reading

ΔΡΑΜΑ

Δράμα | Αναγκαιότητα πλέον η αυτοτελής Επιθεώρηση Μεταλλείων

Η συνάντηση έγινε με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα Δραμινού εργάτη σε λατομείο της Καβάλας.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το πρόσφατο τραγικό εργατικό δυστύχημα εργάτη από τη Δράμα σε λατομείο της Καβάλας, πραγματοποιηθεί προ ημερών συνάντηση της διοίκησης της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου, ύστερα από την τρίτη επιστολή της ΟΣΕΤΕΕ και το νέο εργατικό δυστύχημα σε λατομείο της Καβάλας, και από πλευράς εργαζομένων στην συνάντηση συμμετείχαν οι: Ανδρέας Στοϊμενίδης, Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ και Ευρωπαϊκού Οργανισμού YAE (EU OSHA)- Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας – Μανώλης Κελαϊδάκης, Α΄Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας – Χρήστος Ζαφειρούδας, Γενικός Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής – Χρήστος Λέτσιος, Αντιπρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ.

Από εργατικής πλευράς τέθηκαν οι εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες ΥΑΕ που υφίστανται στις λατομικές μονάδες, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ενεργειακής Καβάλας και τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αύξηση των θανάτων στα λατομεία και στα έργα επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και τα πρόσφατα ατυχήματα στην πετρελαϊκή μονάδα στην Νέα Καρβάλη απαιτούν άμεσες ενέργειες από πλευράς Κυβέρνησης ώστε να απομακρυνθούμε από τον κίνδυνο ενός μεγάλου εργατικού δυστυχήματος στους κλάδους αυτούς.

Οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΤΕΕ, περιέγραψαν στον υπουργό την πορεία υποβάθμισης, απαξίωσης και διάλυσης του Σώματος Επιθεωρητών Μεταλλείων και έθεσαν ερωτήματα όπως: 5 Μηχανικοί ασκούν (;) τoν ρόλο του Επιθεωρητή για πάνω από 1000 λατομεία σε όλη τη χώρα, δίχως ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και άλλη υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα στην Κύπρο 7 Επιθεωρητές Μεταλλείων με 7 οχήματα της υπηρεσίας και πλήρη ηλεκτρονική υποβοήθηση, επιθεωρούν 70 λατομεία.

Η χρήση ανειδίκευτου προσωπικού στα ηλεκτρικά έργα του ΔΕΔΔΗΕ έχει τραγικές συνέπειες με κόστος την απώλεια πολλών ανθρωπίνων ζωών.

Στη Καβάλα και τα λατομεία

Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σε λατομεία της περιοχής της Δράμας και της Καβάλας, αποτελεί μια τραγική καθημερινότητα.

Αυτό που ζήτησαν για την περιοχή της Δράμας και μας αφορά άμεσα, είναι η αναβάθμιση της Επιθεώρησης Μεταλλείων ως αυτοτελή Υπηρεσία με 2 τμήματα: Τεχνικό και Νομικό/Διοικητικό με παράλληλη στελέχωσή της και δημιουργία κατά τόπους γραφείων σε περιοχές υψηλής εξορυκτικής δραστηριότητας, όπως στη Δράμα, την Κοζάνη και τη Χαλκιδική.

Επίσης, αναφέρθηκαν στην απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων στην Ενεργειακή Καβάλας, την πρόσληψη φθηνού και ανειδίκευτου προσωπικού και στην παύση της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας, η οποία όπως επισημαίνουν δημιουργεί εκρηκτικά επικίνδυνες συνθήκες για τους εργαζόμενους και αποτελεί μεγάλο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, όπως αναφέρουν, τα Μεταλλεία Χρυσού στην Χαλκιδική οι εργολάβοι χρησιμοποιούν πολλές φορές ανειδίκευτο και ανεκπαίδευτο προσωπικό σε ιδιαίτερης δυσκολίας συνθήκες.

 

Πηγή :proinos-typos.gr

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: