Connect with us

ΔΡΑΜΑ

36 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, στις 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:

1. Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Δράμας (άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 1337/1983) σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας

3. Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου Δράμας

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

5. Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» της 14ης Δεκεμβρίου 2011 και Ισολογισμού Ενδιάμεσης Εκκαθάρισης της Επιχείρησης της 20ής Δεκεμβρίου 2013

6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση» – Πρόσκληση 59 του ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α. – στον Άξονα Προτεραιότητας 2 που αφορά δράσεις για “ΤΠΕ και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και στον Ειδικό Στόχο 2.1 “Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με τίτλο “Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων»

7. Έγκριση της υπό αριθμό. 6/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013

8. Ματαίωση του διαγωνισμού της πράξης “Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας» και υποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ

9. Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 1 εντός του ισογείου του παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 1, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

10. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλών από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. ετών 2007, 2008 και 2009

11. Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 60% χρηματικών καταλόγων, λόγω άσκησης προσφυγής

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)

13. Συγκρότηση επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2014

14. Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος 4Χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές»

15. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητού λαϊκών αγορών

16. Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δοξάτου

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση – Αναβάθμιση Περιφερειακής Τοπικής Οδού Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αφοδευτηρίων στο κοινοτικό Νεκροταφείο ΤΚ Καλλιφύτου»

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή κοινοτικών κτιρίων ΔΕ Σιδηρονέρου»

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διάστρωση χώρων Νεκροταφείων Τ.Κ. Μικροχωρίου»

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Βελτιώσεις παιδικών Χαρών»

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας»

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου»

24. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κλπ. για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία

25. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας “Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού

26. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2014 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

27. Πληρωμή δαπανών κωδικών προϋπολογισμού Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

28. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

29. Πληρωμή δαπανών κωδικών προϋπολογισμού Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

30. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

31. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

32. Δημιουργία διατομεακής συντονιστικής επιτροπής διαρκούς θεσμικού χαρακτήρα για θέματα υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

33. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2013»

35. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου

36. Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δ. Δράμας

Click to comment

Απάντηση

ΔΡΑΜΑ

Δράμα | Ανοιγει τις πυλες της η Ονειρουπολη την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

Η 19η Ονειρούπολη σε λίγες μέρες θα υποδεχτεί τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της για να γίνουν ξανά όλοι μαζί η πιο μεγάλη παρέα. Τα σπιτάκια βρήκαν τη θέση τους στο χριστουγεννιάτικο χωριό μας και οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς με τη βοήθεια όλων των συνεργατών μας για να έχουμε ένα όμορφο παραμυθένιο σκηνικό που θα το χαρούμε όλοι.

Ο Δημοτικός Κήπος ντύνεται γιορτινά, το Λουκά πάρκ και η χριστουγεννιάτικη αγορά ετοιμάζονται επίσης να μας υποδεχθούν, στην Κεντρική μας Πλατεία το μεγάλο επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο μας ετοιμάζεται να καλωσορίσει την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή και περιμένει με τα φώτα του να λάμψει σε όλη την πόλη και μαζί με το πανέμορφο παγοδρόμιο μας να φτιάξουν ένα ακόμα παραμυθένιο σκηνικό στην πόλη μας. Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη και όλοι μαζί θα βρεθούμε ξανά για 19η χρονιά στο χωριό του Άη Βασίλη, στο χωριό με τις πιο γλυκές εκπλήξεις για να δημιουργήσουμε νέες όμορφες γιορτινές αναμνήσεις.

Το προηγούμενο διάστημα προετοιμάζαμε για τους μεγάλους και μικρούς επισκέπτες μας 15 δωρεάν δράσεις,10 συναυλίες, 5 θεατρικές παραστάσεις, αμέτρητες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 19 άλλες παράλληλες δράσεις που θα γεμίσουν την Δράμα ήχους, χαμόγελα και μουσικές.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου ο Δήμος Δράμας θα παρουσιάσει το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της Ονειρούπολης 2022 -2023, καθώς και τις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το ενδιαφέρον του κόσμου για την φετινή διοργάνωση είναι τεράστιο και δημιουργεί σε όλους μια γλυκιά προσμονή για τις όμορφες μέρες που θα περάσουμε στην όμορφη πόλη μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την πολύ καλή δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Μέχρι σήμερα 105 σχολεία
από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να επισκεφτούν την Ονειρούπολη ανταποκρινόμενοι στην στοχευμένη καμπάνια που έγινε
προς τα σχολεία, ενώ και τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία και από την Ένωση Ξενοδόχων δείχνουν ότι η
Ονειρούπολη και η Δράμα θα είναι για φέτος κορυφαίος χριστουγεννιάτικος προορισμός.

Για ακόμα μια χρονιά η όμορφη πόλη μας φοράει τα γιορτινά της, γεμίζει χρώματα, μυρωδιές και μελωδίες και γίνεται φιλόξενη οικοδέσποινα για
όλους! Η 19η Ονειρούπολη ετοιμάζεται και υπόσχεται εκπλήξεις! Σας περιμένουμε όλους να μπείτε στον κύκλο της μεγαλύτερης χριστουγεννιάτικης γιορτής!

Continue Reading

ΔΡΑΜΑ

Ενθρονίστηκε Μητροπολίτης Δράμας ο Δωρόθεος

Χαίρει και αγάλλεται σήμερα η πόλη της Δράμας αλλά και ολόκληρη η ιστορική Ιερά Μητρόπολη της Μακεδονίας καθώς ενθρονίστηκε ο νέος Ποιμενάρχης της, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και πλειάδας Μητροπολιτών.

Σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2022, μία συμβολική ημερομηνία για την τοπική Εκκλησία, αφού πριν 17 περίπου χρόνια είχε ενθρονιστεί ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Παύλος.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης με τιμές και κάθε μεγαλοπρέπεια, με τις ιαχές του κόσμου “Άξιος” να κυριαρχούν, όπου ο Τοποτηρητής της Ι. Μητροπόλεως Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμονας του παρέδωσε την ποιμαντορική ράβδο και ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος τον καλωσόρισε εκ μέρους των δημοτών, προσφέροντάς του σε ένδειξη αγάπης ένα αρχιερατικό εγκόλπιο.

Ακολούθησε η αντιφώνηση του νέου Μητροπολίτη Δράμας, οποίος εμφανώς συγκινημένος τόνισε μεταξύ των άλλων: “Αποστέλλομαι ανάμεσά σας ως ο άγγελος της Εκκλησίας της Δράμας, όπως αποκαλεί η Αποκάλυψη τους Επισκόπους, ελπίζοντας ταπεινά να με αναδείξει ο Κύριος για εσάς Άγγελο επιστηριγμού, διακονίας, συνέσεως, προσευχής και διαρκούς εξαγγελίας των αναριθμήτων καθημερινών δωρεών και των θαυμασίων Του”.

Παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γουμενίσσης κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Σάμου κ. Ευσέβιος, Σερρών κ. Θεολόγος, Σύρου κ. Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Εδέσσης κ. Ιωήλ, Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, Κρήνης κ. Ιουστίνος, , Γρεβενών κ. Δαβίδ, Καρπενησίου Γεώργιος, Φιλίππων κ. Στέφανος, Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, Καστορίας κ. Καλλίνικος και Λαγκαδά κ. Πλάτων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε όταν κατά την υποδοχή παιδιά των κατασκηνώσεων και των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, την οποία υπηρέτησε ο κ. Δωρόθεος έως και την ημέρα της εκλογής του πλησίον του Γέροντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ. Δημητρίου τραγούδησαν για τον νέο Επίσκοπο, εκφράζοντας τα όμορφα συναισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης για εκείνον.

Ακολούθησε πομπή με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου, αγήματος του Στρατού, εκπροσώπων Συλλόγων με ελληνικές σημαίες και τα λάβαρά τους ως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου της Δράμας.

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανέγνωσε την Εγκύκλιο της Συνόδου και το Προεδρικό Διάταγμα περί εκλογής, αναγνωρίσεως και καταστάσεως του νέου Μητροπολίτη.

Continue Reading

ΔΡΑΜΑ

Δράμα | Η 19η «Ονειρούπολη» θα ανοίξει τις πύλες τις στις 4 Δεκεμβρίου 2022

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη φετινή «Ονειρούπολη» της Δράμας, στην «πρωτεύουσα» των Χριστουγέννων.

Στο χριστουγεννιάτικο χωριό έχουν ήδη τοποθετηθεί οι οικίσκοι ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ηλεκτρολογικές εργασίες και οι τοποθετήσεις ραμπών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Η 19η «Ονειρούπολη» θα ανοίξει τις πύλες τις στις 4 Δεκεμβρίου 2022 και θα ρίξει αυλαία στις 8 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία.
seleo.gr

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: