Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι κλάδοι που νίκησαν την κρίση

Δημοσιεύτηκε

στις

Βιομηχανία πετρελαίου και πλαστικών, καθώς και οι μεταφορές αποδείχθηκαν οι πιο ανταγωνιστικοί κλάδοι στα χρόνια της κρίσης. Δίπλα σε αυτούς βρίσκονται ακόμη τέσσερις κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλή δυναμική και σε περίπτωση ανάκαμψης της εσωτερικής ζήτησης κατά 10% θεωρείται εφικτό να ξεπεράσουν τις ευρωπαϊκές επιδόσεις σε όρους δείκτη λειτουργικού (ROA). Πρόκειται για τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία ποτών, την τσιμεντοβιομηχανία και φυσικά τον ξενοδοχειακό κλάδο. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Επιχειρηματικότητα, η οποία  όπως επισημαίνεται στη μελέτη, συρρικνώθηκε την περίοδο 2008 – 2016 κατά 28% σε όρους κύκλου εργασιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά τις κατά καιρούς επισημάνσεις ότι το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα παραμένει το ίδιο και το πάθημα της κρίσης δεν έγινε μάθημα, από τα στοιχεία προκύπτει πως είναι μάλλον η μισή αλήθεια. «Ενώ δεν διενεργήθηκε ευρεία αναδιάρθρωση στην κατανομή πωλήσεων του τομέα (με το εμπόριο να συνεχίζει να καλύπτει σχεδόν το ½, έναντι περίπου 1 /3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σε όρους πηγών κερδοφορίας η στροφή προς τους εμπορεύσιμους τομείς είναι εμφανής – με τις εξωστρεφείς υπηρεσίες των ξενοδοχείων και των μεταφορών να καλύπτουν το 18% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας το 2016 (από 10% το 2008) και τη βιομηχανία (με αιχμή το πετρέλαιο) να καλύπτει το 31% της λειτουργικής κερδοφορίας το 2016 (από 24% το 2008)», τονίζεται στη μελέτη της ΕΤΕ, ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας αντικατοπτρίστηκε στους βασικούς δείκτες επίδοσης του εταιρικού τομέα, με αποτέλεσμα ο δείκτης Λειτουργικού ROA (ως κριτήριο αποτελεσματικότητας) να έχει απόκλιση 3 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΕ το 2016 (από μία πιο ισορροπημένη κατάσταση προ κρίσης). Ωστόσο, αυτή η εικόνα αποκρύπτει τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα που έχουν επιτύχει οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης (η οποία δεν είναι ακόμα εμφανής λόγω του συμπιεσμένου επιπέδου εσωτερικής ζήτησης). Συγκεκριμένα, τo μεικτό περιθώριο κέρδους έχει βελτιωθεί σημαντικά (όντας πλέον οριακά καλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ παράλληλα το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πωλείται με πίστωση έχει μειωθεί σημαντικά (προσεγγίζοντας σταδιακά τα ευρωπαϊκά δεδομένα συναλλακτικού κυκλώματος)».

Ως προς τη δομή της η ελληνική επιχειρηματικότητα συνεχίζει να κυριαρχείται από τις μικρές επιχειρήσεις και από το λιανεμπόριο. Ειδικότερα, οι μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καλύπτουν πάνω από το 50% των επιχειρηματικών πωλήσεων (έναντι 37% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος) ενώ το μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων είναι 28% (έναντι 43% κοινοτικού μέσου όρου).

Το 20% των επιχειρηματικών πωλήσεων στην Ελλάδα προέρχεται από το λιανεμπόριο (το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 10%) ενώ η βιομηχανία πλην πετρελαίου παραμένει στο χαμηλό 18% (έναντι 26% στην ΕΕ). Εξαίρεση αποτελεί η αύξηση του μεριδίου εξωστρεφών υπηρεσιών, όπως είναι οι μεταφορές και ο τουρισμός, που κάλυπταν το 2016 το 8% των πωλήσεων από 6% το 2008, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό διαχρονικό μέσο όρο.

Σε όρους, ωστόσο, λειτουργικών κερδών παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προ κρίσης εποχής. Ειδικότερα, το ποσοστό που καλύπτουν οι εξωστρεφείς υπηρεσίες (ξενοδοχεία και μεταφορές) εκτοξεύθηκε στο 18% το 2016 από 10% το 2008 (ποσοστό που ήταν κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Παράλληλα, ενώ σταθερά υψηλή παραμένει η συνεισφορά του χονδρικού εμπορίου στη λειτουργική κερδοφορία του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα (18% έναντι 13% μέσου όρου στην ΕΕ), η συνεισφορά του λιανικού εμπορίου περιορίστηκε σε επίπεδο ανάλογο του ευρωπαϊκού (4% το 2016 από 10% το 2008). Η βιομηχανία, με αιχμή το πετρέλαιο, αύξησε τη συνεισφορά της κοντά στα δεδομένα της ΕΕ (31% το 2016 από 24% το 2008), ενισχύοντας περαιτέρω τη στροφή σε εμπορεύσιμους τομείς σε όρους κερδοφορίας.

Οι παραπάνω μετατοπίσεις στα λειτουργικά κέρδη δεν βρίσκουν ακόμη αναλογία στα κεφάλαια. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μελέτη της ΕΤΕ παρά την ανακατανομή σε όρους κερδών, τα κεφάλαια που απασχολούνται στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα (όπως εκτιμώνται από τα στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων) παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κατανεμημένα βάσει δομής κερδοφορίας προ κρίσης. Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο απασχολεί το 13% των κεφαλαίων ενώ παράγει πλέον το 4% των λειτουργικών κερδών, αντίθετα η βιομηχανία απασχολεί το 26% των κεφαλαίων ενώ παράγει το 31% των κερδών. Η αύξηση μεριδίου των κεφαλαίων που απασχολούνται σε τομείς εμπορεύσιμων υπηρεσιών (16% το 2016 από 13% το 2008), αν και προς τη σωστή κατεύθυνση, συνεχίζει να υπολείπεται του αντίστοιχου μεριδίου σε όρους κερδοφορίας (18% το 2016). Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση βάσει διάρθρωσης μεγεθών. Ενώ οι μεγάλες και οι μεσαίες επιχειρήσεις παράγουν πλέον το 59% των λειτουργικών κερδών (προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα), συνεχίζουν να απασχολούν το 44% των κεφαλαίων του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα (και το 41% των ενσώματων παγίων κεφαλαίων).

Οι αναλυτές της ΕΤΕ εκτιμούν ότι αυτή η αναντιστοιχία θα μετριασθεί πρώτον, με την ενεργητική διαχείριση του ζητήματος των προβληματικών δανείων και επομένως τη μη συντήρηση των μη υγιών επιχειρήσεων και δεύτερον με τη σταδιακή διοχέτευση αυξανόμενων ροών χρηματοδότησης στις κερδοφόρες επιχειρήσεις.

businessnews.gr

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Πρώτη μέρα λειτουργίας για την εστίαση με μάσκες και… αποστάσεις

Δημοσιεύτηκε

στις

Έφτασε η στιγμή για το τέταρτο βήμα της άρσης των μέτρων έναντι του κορωνοϊού για τη χώρα μας, καθώς από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταστήματα στον κλάδο της εστίασης, υπό νέους αυστηρούς κανόνες.

Η εστίαση ανοίγει σήμερα με τις ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στις οποίες περιλαμβάνονται απολυμάνσεις, καθαρισμοί, χρήση μάσκας από όλο το προσωπικό και πρωτίστως τήρηση των αποστάσεων και πλύσιμο των χεριών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΣτΕ | Άκυρη η μεταβίβαση Καλαμίτσας & Παλιού Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας από το Δημόσιο στην ΕΤΑΔ!

Δημοσιεύτηκε

στις

Δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας πέντε Δήμοι ανά την Ελλάδα για την μεταβίβαση 10.119 ακινήτων του Δημοσίου στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς κρίθηκε μη νόμιμη τόσο η σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών όσο και άλλες σχετικές αποφάσεις.

Πρόκειται για τους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Χαλανδρίου, Καλαμαριάς, Χανίων και Ωραιοκάστρου.

Να σημειωθεί ότι εφόσον ακυρώθηκε η επίμαχη υπουργική απόφαση, κ.λπ., κατά συνέπεια οι αποφάσεις του ΣτΕ καταλαμβάνουν τα ακίνητα όλων των Δήμων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ, ανεξάρτητα εάν έχουν προσφύγει ή όχι στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με μια σειρά αποφάσεων της επταμελούς σύνθεσής του (930-934/2020) ακύρωσε την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ 10.119 ακινήτων που είχαν συνολικό εμβαδό 511.357.451 τ.μ. και συνολική δομημένη επιφάνεια 22.601 τ.μ., τα οποία είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Παράλληλα, το ΣτΕ απέρριψε την παρέμβαση υπέρ του κύρους της υπουργικής απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο).

Να επισημανθεί ότι ο αριθμός των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ, μειώθηκε, σύμφωνα με έγγραφο (7.6.2019) του τμήματος μητρώου, προς το ΣτΕ. Αρχικά μειώθηκε κατά 2.330 ακίνητα και εν συνεχεία κατά 603 (σύνολο μειώσεων 2.933). Τα 2.933 αυτά ακίνητα εξαιρέθηκαν από την μεταβίβαση καθώς δεν είχαν εκδοθεί οι αναγκαίες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του ΚΥΣΙΟΠ, ενώ σε 14 εξ αυτών των ακινήτων δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Το σκεπτικό της απόφασης

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κ.λπ., καθώς εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα εάν υφίσταται η συνδρομή των αναγκαίων εκείνων προϋποθέσεων που προβλέπουν στην νομιμοποίηση της μη υπαγωγής τους στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την μεταβίβαση. Ούτε όμως είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των μεταβιβαζομένων ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι από την μεταβίβαση, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Αντίθετα μάλιστα, σημειώνει το ΣτΕ, όπως προκύπτει η διαδικασία ελέγχου ξεκίνησε 26.6.2018, δηλαδή μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Κατόπιν όλων αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας, κατέληξαν ότι τόσο η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση όσο και οι υπόλοιπες συμπροσβαλλόμενες, εκδόθηκαν χωρίς προηγουμένως να εξεταστεί, όπως απαιτεί ο νόμος 4389/2016, η νόμιμη προϋπόθεση της μη υπαγωγής των μεταβιβαζομένων ακινήτων στις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του εν λόγω νόμου 4389/2016.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του enanews.gr στην συγκεκριμένη λίστα φαίνεται πως ανήκουν τόσο η Ακτή της Καλαμίτσας όσο και το κτίριο του Παλιού Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ENA Channel με την Μαρία Παπάζογλου

(Visited 1 times, 1 visits today)
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Χρ. Παπαδόπουλος | Δεν αποκλείεται δεύτερο κύμα κορωναϊου μέσα στο καλοκαίρι

Δημοσιεύτηκε

στις

Δεν αποκλείεται να υπάρξει δεύτερο κύμα κορωναϊου στην χώρα μας προειδοποίησε μέσα από την εκπομπή ΑΝΑΛΥΤΗΣ του ENA Channel με την Μαρία Παπάζογλου ο νομίατρος της Π.Ε Καβάλας Χρήστος Παπαδόπουλος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι τα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση ωστόσο είναι άγνωστο το αν θα τηρηθούν.

(Visited 1 times, 1 visits today)
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Δημοτικά σχολεία | Ανοιχτά έως τις 26 Ιουνίου – Ανοίγουν την 1η Ιουνίου

Δημοσιεύτηκε

στις

Τις λεπτομέρειες για την επιστροφή από την 1η Ιουνίου των μαθητών των δημοτικών σχολείων στα θρανία και της επαναλειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ανακοινώνουν αυτή την ώρα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανακοινώθηκε τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα μείνουν ανοιχτά έως τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι επί του παρόντος δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

.

Menoume Spiti

Monopolio Delivery

Popular posts:

PABTEBOY ME GIATRO

Mladen Group 01

Mladen Group 02

Mladen Group 03

Mladen Group 04

Mladen Group 05

Mladen Group 06

Mladen Group 07

Mladen Group 08

Mladen Group 09

Mladen Group 10

Mladen Group 11

Mladen Group 12

Mladen Group 13

Mladen Group 14

Mladen Group 15

Free Group 01

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ