Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτου οι τρίτεκνοι

Δημοσιεύτηκε

στις

Η αγορά αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης είναι μια  από τις παροχές που απολαμβάνει κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια. Ωστόσο, μπορεί να αγοράζουν αυτοκίνητο σε καλύτερη τιμή αλλά δεν έχουν καμία έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας ή το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Πληρώνουν ακριβώς τα ίδια ποσά που καταβάλουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι.

Κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια με 3 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα  τέκνα δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση, μάλιστα, πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούται αντικατάσταση με ίδιους όρους.

Πιο συγκεκριμένα, γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου εφόσον είναι:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

β) Ομογενείς αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

γ) Πολίτες Κ-Μ της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

δ) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

«Προστατευόμενα τέκνα»

Για την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ως «προστατευόμενα τέκνα» νοούνται τα τέκνα που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ως αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ημεδαπή νοούνται όσα εντάσσονται σε μια από τις βαθμίδες εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών. Η φοίτηση τέκνων σε σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του Διαπανεπιστημιακού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β) Εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται.

γ) Εμπίπτουν σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α’) που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η αναπηρία των τέκνων για τη χορήγηση της απαλλαγής αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω. Εκτός από την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων γονέων ότι το τέκνο δεν έχει υπαχθεί στις περί αναπήρων πολιτών διατάξεις ατελείας.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για τους γονείς με τρία τέκνα που είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:

αα) Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:

– Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.

– Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.

– Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων.

ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια.

Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.

β) Για τους γονείς με τρία τέκνα που είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:

αα) Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:

– Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.

– Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.

– Ο αριθμός του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) ή του διαβατηρίου.

ββ) – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

– Για τους γονείς με τρία τέκνα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.

δδ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ).

γ) Για τους γονείς με τρία τέκνα που είναι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

αα) Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:

– Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.

– Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.

– Ο αριθμός του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ο αριθμός διαβατηρίου.

ββ) – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

– Για τους γονείς με τρία τέκνα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.

δδ) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ.

δ) Για τους γονείς με τρία τέκνα που είναι πολίτες άλλων κρατών, οι οποίοι διαμένουν

νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

αα) Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:

– Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.

– Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.

– Ο αριθμός του Δελτίου Διαμονής πενταετούς διάρκειας ή του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή του διαβατηρίου.

ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.

δδ) Δελτίο Διαμονής πενταετούς διάρκειας ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στην περίπτωση όπου οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στον γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Προχωρά θετικά το θέμα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας

Δημοσιεύτηκε

στις

Έπειτα από 12 χρόνια πορείας, από τα οποία μόλις τα τελευταία δύο έγινε η πρώτη επένδυση, λόγω διάφορων προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν, ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου η μελέτη βιωσιμότητας του Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας.

Η πρώτη εγκατάσταση δείχνει, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, ότι μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης, ειδικά στη μεταποίηση.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτη εργασία από αύριο σε ολόκληρη τη χώρα

Δημοσιεύτηκε

στις

Καθολικοί, στοχευμένοι και επιτόπιοι έλεγχοι, σε ολόκληρη τη χώρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης, υποδηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας, ξεκινούν από αύριο με εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο με τη συμμετοχή του υφυπουργού Νότη Μηταράκη, του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας που διαχειρίζονται το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι η τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αποτροπή καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους των εργοδοτών, αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα του υπουργείου και μία από τις πλέον κρίσιμες συνιστώσες στη συνολική ιεράρχηση του κυβερνητικού έργου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ακολούθως, αποφασίστηκε:

α. Η περαιτέρω στόχευση των προγραμματισμένων ελέγχων, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των αναγγελιών προσλήψεων και απολύσεων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις με αποκλίνουσα συμπεριφορά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο.

β. Η επέκταση της περιόδου εντατικοποίησης των ελέγχων, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019, με στόχο οι έλεγχοι να ξεπεράσουν τις 18.000, με έμφαση στους παρακάτω τουριστικούς προορισμούς:

  • Παράλιες τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
  • Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο Θάσο και Ικαρία).
  • Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος).
  • Νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ιδιαίτερα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος, Νάξος, Κουφονήσια, Πάρος, Αντίπαρος, Άνδρος, Κέα, Σύρος, Τήνος, Κάλυμνος, Λέρος, Κύθνος, Πάτμο, Αστυπάλαια, Σύμη, Σαντορίνη, Ίος, Μύκονος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος).
  • Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία, Χερσόνησο, Μάταλα, Ελούντα, Μάλια, Στυλίδα, Νεάπολη, Μοίρες, Αγ. Πελαγία, Πλακιάς, Κεραμόκαμπος, Τσούτσουρας, Στάλος, Αγία Μαρίνα, Τυμπάκι, Γούβες, Πάνορμο, Βάι, Καστέλι, Αρκαλοχώρι, Πισκοπιανό, Πλακιάς).
  • Νησιά Ιονίου (Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Παξούς).
  • Παράκτιες τουριστικές περιοχές Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας (παραλιακή ζώνη Λάρισας και Μαγνησίας), Κ. Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πιερία,) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Καβάλα).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο της σύσκεψης, έγινε μία πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων, που έδωσε ο υπουργός Εργασίας, με την ανάληψη των καθηκόντων τον Ιούλιο και διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ, μετά τη σχετική χαλάρωση που παρατηρήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο.

«Τόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, όσο και η διοίκηση του ΕΦΚΑ, παρακολουθούν συνεχώς και στηρίζουν το έργο των Επιθεωρητών των ΠΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι κοινωνικά ανεύθυνες πρακτικές μερικών επιχειρήσεων ούτε ακόμη και τα απαράδεκτα περιστατικά συμπεριφορών εκ μέρους ασυνείδητων εργοδοτών, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, μπορούν να κάμψουν την αποφασιστικότητα της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και των ελεγκτών για την προστασία των εργαζομένων, του ασφαλιστικού συστήματος και των ίδιων των συνεπών επιχειρήσεων, από συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τα πορίσματα των παραπάνω ελέγχων, όπως και αυτών της Επιθεώρησης Εργασίας, πέραν της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, θα αξιοποιηθούν ιδιαιτέρως και προς μία διαφορετική, θετική αυτή τη φορά, κατεύθυνση. Οι υποδειγματικοί εργοδότες θα αποτελέσουν τη “μαγιά” για τη συγκρότηση του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβραβευθεί η άσκηση μίας κοινωνικά υπεύθυνης και υγιούς επιχειρηματικότητας, με επίκεντρο το σεβασμό στην ποιοτική και αξιοπρεπή εργασία, στον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του», όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωσή του.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση

Δημοσιεύτηκε

στις

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων σχετικά με την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, έργο της εν λόγω ομάδας θα αποτελέσει η επεξεργασία και η διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η πρόεδρος δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο ή/και αναγκαίο.

Όπως ορίζει η υπουργική απόφαση και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της στο Γραφείο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται αλλαγές στον συντελεστή δόμησης | Νομοθετείται η Ψηφιακή Τράπεζα Γης

Δημοσιεύτηκε

στις

Επίλυση στο πρόβλημα των αποζημιώσεων, τόσο για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων όσο και για εκείνους που τα ακίνητά τους απαλλοτριώθηκαν αλλά δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμη τα χρήματα από το κράτος, αναμένεται να δώσει η Ψηφιακή Τράπεζα Γης (ΨΤΓ) μέσω της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Το εργαλείο που έχει προτείνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, και αναμένεται να νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση, δημιουργεί στην πράξη έναν μηχανισμό από τον οποίο ναι μεν θα αποζημιώνονται οι πολίτες που ήταν μέχρι πρότινος στον αέρα, αλλά αυτό θα συμβαίνει χωρίς να επιβαρύνεται το Δημόσιο.
Μεγάλο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελεί η δυνατότητα να μπορούν να ανακαινιστούν όλα τα διατηρητέα που «ρημάζουν» στις πόλεις. Ταυτόχρονα, το σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μέτρων, μεταξύ αυτών τη δυνατότητα να εξοικονομηθούν πόροι για να γίνουν μετέπειτα «πράσινα έργα».

Μέσα στην επόμενη τριετία, όλοι οι ΟΤΑ της χώρας, στο πλαίσιο των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, θα ορίζουν Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση που επικρατεί με βάση τις δηλώσεις αυθαιρέτων και τα στοιχεία υπαρχόντων κτιρίων και σχεδιασμού.

Η Τράπεζα Γης ως έννοια δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή εκτάσεων ή συντελεστή δόμησης, από ακίνητα που δεσμεύονται (διατηρητέα, απολλοτριούμενα κ.λπ.). Ωστόσο, μέχρι σήμερα παρέμεινε ανεφάρμοστη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ήδη την πρόταση του ΤΕΕ και θα παρουσιάσει στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να τεθεί η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, ηλεκτρονικά, σε εφαρμογή σε λίγους μήνες.

Έτσι, ο κάθε πολίτης που χρειάζεται συντελεστή δόμησης (για παράδειγμα ιδιοκτήτης αυθαιρέτου στην κατηγορία 5, οι οικοπεδούχοι σε ΖΥΣ κ.λπ.) να επωφεληθούν από το νέο εργαλείο.

Η διαδικασία

– Για κάθε δικαιούμενο ακίνητο εκδίδεται ηλεκτρονικά τίτλος μεταφοράς (υπερβάλλοντος) συντελεστή δόμησης από το αρμόδιο υπουργείο.

– Ο τίτλος καταχωρείται στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης και αποκτά την αξία βάσει τιμής ζώνης που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά που έχει.

– Ο αγοραστής καταχωρεί το ζητούμενο συντελεστή δόμησης, για ακίνητο που βρίσκεται σε ΖΥΣ και το σύστημα υπολογίζει την αντίστοιχη αξία, την οποία χρεώνεται ο αγοραστής.

– Το σύστημα αντιστοιχεί ηλεκτρονικά και απρόσωπα το συντελεστή πωλητών και αγοραστών, κατά προτεραιότητα εντός του ιδίου ή όμορου δήμου.

– Η πλεονάζουσα αξία χρησιμοποιείται για χρηματική ροή. Η αξία που «χρηματοδοτεί» τη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης

δημιουργείται από τη διαφορά μεταξύ προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας αλλά και της διαφοράς μεταξύ αξιών στις τιμές ζώνης κ.λπ.

Τα διατηρητέα;

– Ο ιδιοκτήτης διατηρητέου αρχικά λαμβάνει μόνο το 30% της αποζημίωσης, με τον όρο της αποκατάστασης της πρόσοψης του διατηρητέου που διαθέτει ώστε να έχει κεφάλαιο κίνησης για να κάνει τις εργασίες που επιθυμεί. Το υπόλοιπο 70% το λαμβάνει με την περάτωση και πιστοποίηση των εργασιών.

– Ο αγοραστής λαμβάνει το συντελεστή που αγόρασε και ο αντίστοιχος συντελεστής διαγράφεται από το ακίνητο προσφοράς. Όλα τα ανωτέρω εκτελούνται με αντίστοιχες εγγραφές στο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο.

– Οι συναλλασσόμενοι με την Ψηφιακή Τράπεζα Γης επιβαρύνονται με ένα ποσοστό 5% επί της αξίας της συναλλαγής προς χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο Πράσινο Ταμείο.

Παράδειγμα:

Ένα διατηρητέο στην Κυψέλη, 300 τ.μ. με τιμή ζώνης τα 1.000 ευρώ. Η αποζημίωση είναι 300.000 ευρώ. Από αυτά, το 5% θα πάνε στο Πράσινο Ταμείο, ποσό που αντιστοιχεί στα 15.000 ευρώ. Η προκαταβολή θα είναι 30%, δηλαδή στα 90.000 ευρώ που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης ως κεφάλαιο κίνησης για να φτιάξει, υποχρεωτικά, τουλάχιστον την πρόσοψη του διατηρητέου του. Σε δεύτερο χρόνο και αφού ανακαινίσει την πρόσοψη του κτιρίου αλλά και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τον ελεγκτή δόμησης, θα πάρει το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται.

! Το ίδιο μοτίβο, σύμφωνα με πηγές, θα ακολουθηθεί και για τους κοινόχρηστους χώρους από τα χρήματα που θα έχει η Τράπεζα Γης μέσα από τα διατηρητέα, ακίνητα του Δημοσίου κ.λπ. Εκεί προβλέπεται οι χρονίζουσες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, που αποτελούν μεγάλο βραχνά στα οικονομικά των δήμων, να δίνονται μέσα από τις αξίες που θα δημιουργήσει η Τράπεζα Γης.

Ελεύθερος Τύπος

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ
teliko filiagkos-plio
HOLIDAY-Car-Rental-banner
aigaion
Island-thassos-banner
professional camera ad
filippidis marmara banner
post_head_image
300x250_ANOIKSI

300x250_ANOIKSI

karta 1
geotech_banner
old_town_inn
ergasia_syn
epikairotita

Social

Facebook
INSTAGRAM
Twitter
YOUTUBEΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ