Quantcast
Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ανακοινώσεις στη συνέντευξη τύπου του ΔΠΘ για την άμβλυνση των επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΔΠΘ για την άμβλυνση των  επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών στη Θράκη, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης αποστολής του Πανεπιστημίου και της δράσης του προς όφελος της κοινωνίας της Θράκης.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας.

Ο κ. Μάρης ξεκίνησε αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο, με 50 χρόνια παρουσίας στη Θράκη, σε πέντε πλέον πόλεις της, αναπτύσσοντας όχι μόνο εκπαιδευτικές αλλά και ερευνητικές δραστηριότητεςκαι αντιλαμβανόμενο την πολυεπίπεδη αποστολή του, περνάει πλέον στην εποχή της άμεσης συνέργειας με την τοπική κοινωνία.

Ξεκινώντας από την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανασυγκρότησης της Θράκης και ιδιαίτερα των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σχεδίασε την παρέμβασή του που αναμένεται σύντομα να εγκριθεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, την οποία ονόμασε “DUTHtothepeople”.

Η παρέμβασηδιακρίνεται σε δύο ειδών δράσεις:

Οι δράσεις“από πάνω προς τα κάτω” (topdown) με τις οποίες θα υποστηρίξει την έρευνα για το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία, τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  Συγκεκριμένα, καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών , στα παρακάτω πεδία¨

  • Φυσικό περιβάλλον με έμφαση σε έργα στοπεριβάλλον και στις υποδομές με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.
  • Τοπική οικονομία με έμφαση στην ενίσχυση ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα μετά τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών
  • Διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές

Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν σε έργα/δράσεις που κατά προτεραιότητα, αλλά όχι αποκλειστικά, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο. Οι προτάσεις που θα συγξκεντρωθούν θα ιεραρχηθούν από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης και το Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΠΘ και θα κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και στα αρμόδια Υπουργεία.

Οι δράσεις “από κάτω προς τα πάνω” (bottomup)

Με δεδομένο ότι το ΔΠΘ είναι κοινωνικά ευιασθητοποιημένο Πανεπιστήμιο, σχεδιάζεται η  προκήρυξηέργων με στόχο την ενίσχυση υλοποίησης έργων ή δράσεων από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ, για τον περιορισμό των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από καθηγητές του ΔΠΘ θα αξιολογηθούν με βάση την επιστημονική και κοινωνική απήχησή τους και την υψηλή επιστημονική ποιότητά τους.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα κριθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από 3 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στη δεύτερη φάση οι προτάσεις που θα επιλεγούν  θα αξιολογηθούν από διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης εκπροσώπων φορέων της Θράκης. Με αυτό τον τρόπο, η τοπική κοινωνία θα αποφασίσει τι έχει προτεραιότητα ώστε να υλοποιηθεί.

Προβλέπεται η έγκριση έως πέντε προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) με το μέγιστο ποσό των 10.000 € έκαστη, και θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια 6 μήνες.

Όπως τόνισε ο κ. Μάρης, είναι σημαντικό διότι για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο κάνει συμμέτοχους όλους τους φορείς, με αφορμή την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της Θράκης.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου η οποία ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο ξεκινά μια στρατηγική προσπάθεια που προσβλέπει  να γίνει θεσμός, δηλαδή να εξασφαλίσει από το αρχικό στάδιο τη συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις του, καλώντας εκπροσώπους της να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων με βάση το αποτύπωμα που θέλουν να έχουν αυτές οι δράσεις στην περιοχή. Τόνισε ότι εισάγεται ένας καινούριος τρόπος συνεργασίας και διαβούλευσης μέσω της επικοινωνίας με τους φορείς και της εκπαίδευσης των ανθρώπων, και ότι το πανεπιστήμιο παρουσιάζεται, ανοίγει, καλώντας τους πολίτες να έλθουν και να αποφασίσουν για τις δράσεις που τους αφορούν. Η συμμετοχή της κοινωνίας έδωσε το όνομα στη στρατηγική του πανεπιστημίου “DUTHtothepeople”.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας, ανέφερε ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο χώρας ένα Πανεπιστήμιο κάνει προσπάθεια να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι ώστε να συναποφασιστεί το σχέδιο δράσης που θα έχει αντίκτυπο στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο, καθώς η έρευνα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στόχος, μέσα από εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν οι πολίτες, είναι να προκύψει ευδιάκριτα ότι η τελική φάση θα είναι επιλογή της κοινωνίας και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας και ανατροφοδότησης.

Από την Πρυτανεία

Click to comment

Απάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπεύδουν για νέες ταυτότητες: Σχεδόν εξαντλήθηκαν τα ραντεβού για Οκτώβριο-Νοέμβριο, διπλασιάζονται από Δεκέμβριο

Η διαδικασία έκδοσης νέων ταυτοτήτων κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής εξελίσσεται ομαλά και στα 367 σημεία ανά την επικράτεια. Σε αυτά τα σημεία λειτουργούν 429 θέσεις εξυπηρέτησης πολιτών που μπορούν να φέρουν εις πέρας περίπου 50.000 αιτήσεις ανά μήνα.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 98.241 ραντεβού έως τις 30/11/2023, εκ των οποίων έχουν δεσμευτεί περίπου 60.000 (61%), ενώ απομένουν προς χρήση για τους πολίτες περίπου 38.000 διαθέσιμα ραντεβού.

Ραντεβού για Δεκέμβριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Έχει ήδη παρατηρηθεί ότι σε αστικές περιοχές (Αττική – Θεσσαλονίκη), καθώς και στα Τ.Α. των πρωτευουσών των νομών τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Κατόπιν τούτου, από αύριο η ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ θα εκκινήσει τη διάθεση ραντεβού και για τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, δηλαδή ακόμα 49.335 ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ., παράλληλα, εξυπηρετεί αντίστοιχο αριθμό εκτάκτων ραντεβού για ειδικούς λόγους (απώλεια ή κλοπή) καθώς και ευάλωτους πολίτες ή πολίτες με αδυναμία μετακίνησης μέσω των 60 κινητών κλιμακίων.
Νέες ταυτότητες: 46.000 ραντεβού μέσω id.gov.gr από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας
Διπλασιασμός των διαθέσιμων ραντεβού για τις νέες ταυτότητες
Τις αμέσως επόμενες μέρες η ΕΛ.ΑΣ. θα προβεί σε διπλασιασμό των διαθέσιμων ραντεβού για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, λόγω της αυξημένης ζήτησης των πολιτών. Για την εν λόγω αύξηση θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Η διαδικασία βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση με στόχο να μπορεί να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας. Η διαθεσιμότητα ραντεβού αλλά και θέσεων εξυπηρέτησης ανά την επικράτεια θα μεταβάλλεται ανάλογα.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήλωση Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη για την οριστική καταδίκη του Οσμάν Καβάλα από το Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας

“Καταπατώντας κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, αυτού που εφαρμόζεται, τουλάχιστον, στον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο, το Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας επικύρωσε την ποινή των ισοβίων δεσμών στον επίτιμο συνδημότη μας Οσμάν Καβάλα.
Καταγγέλλω την απόφαση αυτή, η οποία, στην πραγματικότητα, επικύρωσε, την έωλη πολιτική απόφαση της -μόνον κατ’ όνομα δημοκρατικής- τουρκικής Κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που τιμωρεί όποιον θεωρεί αντίπαλό της χρησιμοποιώντας το δικαστικό σύστημα.
Υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε προ πολλού ότι ο Καβάλα και άλλοι κατηγορούμενοι πρέπει να αποφυλακιστούν, επειδή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους, κι ότι η Τουρκία δεν εφάρμοσε ποτέ αυτήν την απόφαση.
Πλέον, η τύχη του Οσμάν Καβάλα βρίσκεται στα χέρια της διεθνούς κοινότητας, η οποία θα πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αντιδράσει δυναμικά και να απαιτήσει την επιβολή κυρώσεων από το Συμβούλιο της Ευρώπης και όποιο άλλο όργανο μπορεί να αλλάξει αυτήν την κατάπτυστη απόφαση.
Ήδη σχεδιάζουμε τις επόμενες ενέργειες του Δήμου Καβάλας, ο οποίος θα συμπαρασταθεί μέχρι τελικής δικαίωσης στον επίτιμο συνδημότη μας, τον ακτιβιστή που αποτελεί σημαντική προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία”.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να αρχίσει από τις 15 Οκτωβρίου. Δεδομένου ότι η 15η Οκτωβρίου είναι Κυριακή, η διάθεση του πετρελαίου θα ξεκινήσει είτε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου είτε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, πέρσι είχε οριστεί ημερομηνία που ήταν Σάββατο και η διάθεση ξεκίνησε τελικά Παρασκευή, κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει και φέτος, ωστόσο, αναμένεται η οριστική απόφαση της κυβέρνησης.

Το δημοσιονομικό κόστος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζεται σε 237 εκατ. ευρώ έναντι 280 εκατ. ευρώ που ανήλθε πέρυσι, εκ των οποίων 189 εκατ. για το 2023 και 48 εκατ. για το 2024.

Οι αλλαγές – Τα ποσά επιδότησης

Δεδομένου ότι, φέτος δεν θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη και πολλοί είναι εκείνοι που θα περιμένουν το επίδομα θέρμανσης για να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, συγκριτικά με πέρυσι, φέτος, δεν υπάρχει διπλή επιδότηση για όσους επιστρέφουν στο πετρέλαιο από το φυσικό αέριο. Το επίδομα θέρμανσης ξεκινάει από τα 100 ευρώ και φθάνει τα 800 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά όρια

  • Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο, είναι 16.000 ευρώ
  • Για τους έγγαμους είναι 24.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για παράδειγμα, για ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά το όριο είναι 34.000 ευρώ και για ένα νοικοκυριό με τρία παιδιά το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται για πρώτη φορά όριο τζίρου το οποίο ανέρχεται σε 80.000 ευρώ ετησίως. Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που εμφάνισαν φέτος στη φορολογική τους δήλωση ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του επαγγέλματός τους πάνω από 80.000 ευρώ αποκλείονται αυτομάτως από το επίδομα θέρμανσης.

Τα κριτήρια

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 23.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα ανέρχεται έως 27.000 ευρώ, με προσαύξηση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: