Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο φορολογικό | Ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ποια είδη μειώνεται ο ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε

στις

Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για όσους έχουν παιδιά, μειώσεις φόρου οι οποίες είναι σημαντικές για τα χαμηλά και υψηλά εισοδήματα αλλά περιορισμένες στη λεγόμενη μεσαία τάξη φέρνουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου με τις οποίες επέρχονται βασικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις ενεργοποιούνται για τα εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η νέα φορολογική κλίμακα, με τον χαμηλό συντελεστή του 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ και τους μειωμένους κατά μια μονάδα συντελεστές, θα ελαφρύνει περισσότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με αποδοχές έως και 12.000 ευρώ τον χρόνο ενώ πολύ μικρό όφελος έως μηδαμινό θα έχουν οι έχοντες εισοδήματα από 12.000 έως 50.000 ευρώ.

Το όφελος για την μεσαία τάξη ουσιαστικά εκμηδενίζεται λόγω της αλλαγής στην έκπτωση φόρου που προβλέπεται για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η νέα έκπτωση φόρου, εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, για όσους δεν έχουν παιδιά η έκπτωση φόρου θα είναι 777 ευρώ. Για όσους έχουν ένα παιδί, η έκπτωση θα είναι 810 ευρώ, για δύο παιδιά, 900 ευρώ, για τρία παιδιά 1.120 ευρώ και για τέσσερα παιδιά 1,340 ευρώ. Για όσους έχουν πάνω από το τέσσερα παιδιά, το ποσό της έκπτωσης θα προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ ανά παιδί.

Αν το ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ το ποσό της έκπτωσης θα μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί.

Τα μεγαλύτερα οφέλη από την νέα φορολογική κλίμακα και την νέα έκπτωση φόρου θα έχουν οι έχοντες εισοδήματα από 10.000 έως και 15.000 ευρώ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι σε αυτά τα όρια εισοδήματος, θα ωφεληθούν έως και 177 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά, έως και κατά 160 ευρώ αν έχουν ένα παιδί, έως και κατά 200 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και έως και κατά 320 ευρώ αν έχουν τρία παιδιά.

Για τα μεσαία εισοδήματα από έως και 50.000 ευρώ τα οφέλη θα είναι μικρά ενώ μεγάλα οφέλη θα προκύψουν για όσους έχουν υψηλές αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ.

Τα πολύ υψηλά εισοδήματα θα δουν ελάφρυνση ακόμη και άνω των 1.000 ευρώ λόγω της μείωσης του ανώτατου συντελεστή από το 45% στο 44%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μεγάλο όφελος στο σύνολό τους αλλά αυτό θα φανεί το 2021. Αυτοαπασχολούμενοι θα δουν τον φόρο να μειώνεται από 650 ευρώ τον χρόνο (για εισοδήματα 5.000 ευρώ τον χρόνο) έως και πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο.

Για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού προβλέπεται ειδική αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές από 10% έως και 15%. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις δε δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Μείωση του ορίου των συναλλαγών με μετρητά στα 300 ευρώ από 500 ευρώ και κούρεμα του ορίου των απαιτούμενων e-αποδείξεων στο 20% από 30% επί του πραγματικού εισοδήματος για τους φορολογούμενους οι οποίοι διαθέτουν πάνω από το 60% του εισοδήματός τους για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, και για την εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων και ενοίκια προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής ειδικά στη διάταξη που αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές το νομοσχέδιο προβλέπει:

Μείωση του ορίου στα 300 ευρώ από 500 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Για τον υπολογισμό του 30% λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου αλλά δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%. Επίσης στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ. Ακόμα προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως φορολογούμενους ηλικίας 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία, κατοίκους μικρών χωριών και νησιών.
Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση e δαπανών
Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
Οι φυλακισμένοι.
Ποιες δαπάνες μετράνε
Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

Ομάδα 6 (Υγεία).

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Τι ισχύει για τους συζύγους
Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

Τα ενοίκια
Οι υπό διαβούλευση διατάξεις προβλέπουν πως και τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία μετράνε στον υπολογισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα πρέπει να καλύπτεται το 30% με e αποδείξεις.

Χρόνος εφαρμογής
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Νέα πάγια ρύθμιση
Νέα πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων για χρέη στην εφορία και τα τελωνεία η οποία όμως αφορά οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται από την 1-1-2020 και μετά φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Προβλέπεται προσαύξηση επιτοκίου κατά 1,5% όταν το «σπάσιμο» των οφειλών υπερβαίνει τις 12 δόσεις και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Για τους συνεπείς στη ρύθμιση οφειλέτες, το υπουργείο Οικονομικών δίνει ένα «μπόνους».

Προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της νέας ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Η απαλλαγή αυτή όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.

Αν όμως η ρύθμιση δεν τηρηθεί και ο οφειλέτης κάνει δεύτερη φορά αίτηση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε ρύθμιση, ως βάση υπολογισμού του ποσού των τόκων που απαλλάσσονται, λαμβάνεται το σύνολο των τόκων που επιβαρύνουν τις οφειλές από την πρώτη υπαγωγή τους στη ρύθμιση και ως την εξόφλησή τους.

Πού πέφτει ο ΦΠΑ στο 13%
Νέες μετατάξεις αγαθών από το ΦΠΑ 24% στο 13%, φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ πέφτει στο 13% σε:

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής. Επί της ουσίας πρόκειται για τροποποίηση της ισχύουσας εξαίρεσης, έτσι ώστε να καλυφθούν από το μειωμένο ΦΠΑ και όλες οι συσκευασμένες κρέμες, δηλαδή όχι μόνο η πρώτη ύλη για την παρασκευή τους.
Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας (κράνη)
Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη και καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών. Ειδικά όσον αφορά στις πάνες, η ετήσια δαπάνη σύμφωνα με έρευνες μπορεί να φτάσει ως και τα 1.000 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με μειώσεις φόρων ξορκίζει τη λιτότητα το οικονομικό επιτελείο, ποιες ελαφρύνσεις εξετάζονται

Δημοσιεύτηκε

στις

Τη συζήτηση για τους δημοσιονομικούς στόχους του 2021 σχεδιάζει να φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς η κυβέρνηση. Το θέμα άνοιξε χθες με δηλώσεις του στο CNBC ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας λέγοντας ότι η Αθήνα θα διαπραγματευτεί νέους δημοσιονομικούς στόχους με φόντο τις προβλέψεις της Κομισιόν για εκτίναξη του ελληνικού χρέους στα όρια του 200% λόγω της μεγάλης ύφεσης που θα αφήσει φέτος η κρίση της πανδημίας.

Η συμφωνία του 2018 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 αλλά όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας «λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup, δεν υπάρχουν αυτοί οι στόχοι για το 2020 και θα συζητήσουμε με τους υπουργούς Οικονομικών στο Eurogroup τους στόχους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις από το 2021 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη και την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού». Επί της ουσίας, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε πριν ξεσπάσει η πανδημία, δηλαδή να επαναδιαπραγματευθεί τους στόχους των πλεονασμάτων, που είχαν τεθεί το 2018 με βάση την τότε Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης θεωρούν ανεδαφικό ένα σενάριο στο οποίο η Ελλάδα θα υποχρεωνόταν να επιστρέψει στη γραμμή των πρωτογενών πλεονασμάτων στη βάση των συμφωνηθέντων (3,5% του ΑΕΠ).

Πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να υπάρξει το 2021 εκτιμούν ορισμένες πηγές, δεδομένου ότι τα περισσότερα μέτρα που παίρνει φέτος η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας είναι προσωρινού χαρακτήρα. Αν η Ελλάδα όμως υποχρεωνόταν από ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξεως του 2% του ΑΕΠ φέτος (1,9% αναφέρουν οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν) να επιστρέψει σε πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, θα σήμαινε ότι θα έμπαινε ξανά σε ένα σπιράλ ύφεσης.

Στο οικονομικό επιτελείο η γραμμή που επικρατεί ξορκίζει μέτρα λιτότητας αναδεικνύοντας λελογισμένες και επιλεκτικές μειώσεις φόρων. Για το θέμα αυτό έχουν τοποθετηθεί τόσο ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο υφυπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης. Προβάδισμα δίνεται στις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, μέτωπο στο οποίο θα διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας και με τα κοινοτικά κονδύλια από το υπό σύσταση Ταμείο Ανάκαμψης. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η σταδιακή μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συνδυασμό με τις νέες αντικειμενικές αξίες αλλά και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

 

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για ελαφρύνεις νοικοκυριών, επαγγελματιών & επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε

στις

Την ανάκαμψη της οικονομίας μαζί τη μείωση φόρων φαίνεται ότι θα επιχειρήσει η κυβέρνηση και ειδικότερα το οικονομικό επιτελείο τα επόμενα χρόνια, συναρτώντας πάντα τα βήματά του με τις αποφάσεις της Ε.Ε., αλλά και την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

Παρά τις προβλέψεις για ύφεση 9,7% του ΑΕΠ για φέτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηγεσία του υπ. Οικονομικών επιμένει να λέει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική της μείωσης φόρων που ανέστειλε η υγειονομική κρίση και προαναγγέλλει συνέχεια από το φθινόπωρο. Κάτι που έχει μέχρι τώρα παραγνωριστεί είναι ότι, παρά την κάθετη πτώση εσόδων για το 2020 και τις δυσκολίες που αναμένεται να υπάρξουν το 2021, ίσως και το 2022, κανείς δεν έχει ισχυριστεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο αναστολής των μειώσεων φορολογίας για μισθωτούς και μη μισθωτούς που έχουν ψηφιστεί για τα εισοδήματα του 2020. Υπενθυμίζεται πως για τα φετινά εισοδήματα θα φορολογηθούν με αρχικό συντελεστή 9% ως τα πρώτα 10.000 ευρώ και όχι από το 22%, ενώ και οι υπόλοιποι συντελεστές μειώθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

«Μονιμοποίηση»

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιες από τις μειώσεις ΦΠΑ που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα για την επανεκκίνηση του κλάδου της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών να γίνουν μόνιμες. Υπενθυμίζεται ότι έχει μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα σερβιζόμενα μη αλκοολούχα ποτά και στον καφέ, στα εισιτήρια αεροπλάνων – καραβιών – τρένων.

Εισφορές

Πέρα από αυτά, όμως, τόσο ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας επιμένουν να λένε πως μετά την πρώτη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9% που ισχύει από την 1η του μήνα έρχεται και νέα μείωση εισφορών για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα σχέδιο που προβλέπει συνολική μείωση εισφορών κατά 5% σε ορίζοντα τετραετίας (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023), που απ’ ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει ανεξάρτητα από την κρίση, με στόχο να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος και να καταπολεμηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει αφήσει η 10ετής κρίση που προηγήθηκε του κορονοϊού: η υψηλή ανεργία.

Από κόσκινο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να «ξεσκονίσει» όλο το πρόγραμμα των φοροελαφρύνσεων που έχει εξαγγελθεί από πέρσι και πάγωσε λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε για φέτος:

* Την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 8%. Η μείωση αυτή θα συνοδευόταν και από την πλήρη προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στις εμπορικές, αλλά και την ένταξη στο σύστημα υπολογισμού των αντικειμενικών τιμών περίπου 3.500 «ακριβών» ζωνών σε όλη τη χώρα στις οποίες μέχρι σήμερα ο ΕΝΦΙΑ ήταν σχεδόν «συμβολικός». Ανάλογα με την πορεία της αγοράς ακινήτων, η οποία ήταν από τις πρώτες που χτυπήθηκαν από τη διακοπή των πτήσεων και την καραντίνα ανά τον κόσμο και το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, μπορεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ να προχωρήσει μέσα το 2021.

* Τη μείωση της παράλληλης φορολογίας, που ακούει στο όνομα ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατά 30%-35%, που θα έδινε μια ανάσα κυρίως στα μεσαία εισοδήματα μισθωτών και μη μισθωτών.

* Τη σταδιακή μείωση μέχρι και μηδενισμό του μη αναλογικού φόρου επιτηδεύματος που κυμαίνεται από 650 ευρώ έως και 1.000 ευρώ.

Επιπλέον μέτρα

Το ίδιο πρόγραμμα, χωρίς όμως χρονικό προσδιορισμό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους, περιλάμβανε μέτρα όπως:

* Τη δεύτερη δόση μείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 20%.

* Τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις από το 100% που είναι σήμερα. Ενα πρώτο βήμα θα γίνει φέτος και οι πληροφορίες μιλούν για μείωση έως και 50%. Ωστόσο, η κίνηση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Τούτο διότι, αν δεν γίνει η μείωση της προκαταβολής φόρου φέτος με δεδομένη τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα του 2020, όσες επιχειρήσεις θα έχουν θετικά αποτελέσματα στο τέλος του χρόνου θα πάρουν τον επιπλέον φόρο που θα πληρώσουν ως προκαταβολή φέτος ως επιστροφή το 2021.

* Τη μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 22% και του μειωμένου από το 13% στο 11% σε ορίζοντα χρόνου.

Προτεραιότητες

Η λογική που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο είναι: Αν και όποτε μπορεί να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα μπορεί να έχει μια διατηρησιμότητα και τα επόμενα χρόνια, το πρόγραμμα των μειώσεων φόρων να προχωρήσει έστω και με την κρίση παρούσα. Προτεραιότητα θα έχουν τα μέτρα που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν από τις διαδοχικές κρίσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ώστε η μείωση ενός φόρου να έχει και έντονο κοινωνικό «αποτύπωμα». Δεδομένο είναι ότι τέτοιου είδους μειώσεις φόρων επικροτούνται και από τους θεσμούς, καθώς θεωρούνται διαρθρωτικές αλλαγές και όχι απλώς ενισχύσεις εισοδημάτων.

Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι να εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν οι φόροι οι οποίοι γεννήθηκαν ως ανάγκη για την αύξηση των εσόδων κατά την περίοδο των Μνημονίων και βαραίνουν τα εισοδήματα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Με αυτά τα δεδομένα, η πρώτη προσπάθεια μείωσης φόρων θα βάλει ξανά στο τραπέζι τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, του συντελεστή των επιχειρήσεων από το 24% στο 20% και του ΕΝΦΙΑ.

Οι μειώσεις ΦΠΑ, παρότι η Ελλάδα έχει υψηλούς συντελεστές, μεταφέρονται αργότερα, αφού μια τέτοια μείωση έχει μεγάλο κόστος (περίπου 800 εκατ. ευρώ για οριζόντια μείωση ενός συντελεστή), ενώ το αποτέλεσμα στις τιμές και στα εισοδήματα είναι αμφίβολο. Μια πιθανότητα είναι, αν χρειαστεί, να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ήδη έγινε για τον τουρισμό.

Οι παράγοντες που θα «ξεκλειδώσουν» τις φοροελαφρύνσεις

Το πότε, πώς και με ποια ταχύτητα θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των μειώσεων φόρων θα εξαρτηθεί από παράγοντες:

* Ο πρώτος και προφανής θα είναι η πορεία της κρίσης. Αν δηλαδή υπάρξει αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης μέσα στο χρόνο ή τους χειμερινούς μήνες, η προτεραιότητα θα δοθεί να στηριχθούν και πάλι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που θα μπουν σε ένα νέο κύκλο αναστολών και περιορισμών.

* Ο δεύτερος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, που θα είναι αποτέλεσμα δύο επιμέρους στοιχείων: από τον καθορισμό των δημοσιονομικών στόχων για τα έτη από το 2021 και μετά. Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο CNBC άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής των όποιων στόχων για κάθε χώρα. Η διαπραγμάτευση για πολύ χαμηλούς στόχους και το 2021 θα γίνει στο Eurogroup. Σημειώνεται ότι κάθε 1% του ΑΕΠ χαμηλότερος στόχος από το 3,5% του ΑΕΠ που ίσχυε πριν από την κρίση για την Ελλάδα απελευθερώνει δημοσιονομικό χώρο 1,85 δισ. ευρώ για ελαφρύνσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι η οριστικοποίηση του πακέτου των 32 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, η περιοδικότητα και οι δόσεις που θα εκταμιεύονται προς τη χώρα μας. Οι πόροι που θα έρχονται από την Ευρώπη θα αντικαθιστούν δαπάνες οι οποίες, διαφορετικά, θα γίνονταν από ίδιους πόρους, αδειάζοντας τα κρατικά ταμεία. Οι τελικές αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης θα οριστικοποιήσουν και τα κονδύλια για κάθε χώρα, τις προϋποθέσεις, τα ορόσημα, τα ετήσια ποσά και τους ρυθμούς εκταμίευσης των δόσεων.

* Ο τρίτος παράγοντας, που θα είναι εξίσου καθοριστικός, είναι η ανάκαμψη της οικονομίας. Για φέτος κανείς δεν αρνείται ότι η οικονομία θα βρεθεί σε βαθιά ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει από τώρα συρρίκνωση 9,7% για το ΑΕΠ, ενώ οι εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ κυμαίνονται από το 4,7% στο βασικό σενάριο μέχρι και 8,9% του ΑΕΠ με βάση το δυσμενές σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει μια δεύτερη κρίση κορονοϊού εντός του έτους. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη για το 2021 και τα επόμενα χρόνια. Το σενάριο του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι μετά την ύφεση κατά 4,7% για φέτος θα ακολουθήσει ανάπτυξη 5,1% για το 2021, που θα αντισταθμίσει στο σύνολό της τη φετινή ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη σειρά της, προβλέπει ανάπτυξη 7,9% του ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο. Κάθε μονάδα ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο θα αυξάνει ανάλογα και τα δημόσια έσοδα, αλλά και τη δυνατότητα του οικονομικού επιτελείου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο επίπεδο των φόρων.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με επίδομα 2.050 ευρώ

Δημοσιεύτηκε

στις

Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700.

Μέσω της υλοποίησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης επιδιώκεται η προετοιμασία 220 ανέργων επιστημόνων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, ωφελουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων παρέχεται κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 110 ώρες πρακτικής άσκησης (case study).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους μέσω της υποβολής αίτησης στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης μέχρι τις 19/06/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://exporthes.gr/ypovoli-aitisis/

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (σύνολο ωρών κατάρτισης 410), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα μικτά).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Προθεσμίες

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020   και ώρα 24:00

Η προθεσμία παραλαβής από τον ΣΕΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Δευτέρα 22/06/2020 και λήγει την Παρασκευή, 26/06/2020  και ώρα 14:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
 5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2018. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2018. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2018.
 6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας.
 7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 19/06/2020).
 9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 19/06/2020). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 19/06/2020. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 19/06/2020)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΒΕ)
 1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
 2. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
 3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-10) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:

Δικαιολογητικά για την Πράξη ««Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

  ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700

Ονοματεπώνυμο

Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κορονοϊός μετέτρεψε τουριστικά καταλύματα Airbnb σε… διαμερίσματα προς ενοικίαση

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 στον τουρισμό εμφανίστηκαν και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb), σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) από την Ernst & Young.

Όπως καταδεικνύει η μελέτη, θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής του Airbnb στα νέα δεδομένα, κυρίως εκ του λόγου των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς θεωρητικά το Airbnb θα προσφέρει μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια από ένα ξενοδοχείο αλλά σημειώνεται ότι Airbnb και ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι άκρως ανταγωνιστικές, καθώς το Airbnb απευθύνεται σε χαμηλότερα εισοδήματα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, στη μελέτη καταγράφονται αναλυτικά οι τάσεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στον τουρισμό και τη διαμονή, οι οποίες δυστυχώς δείχνουν ότι ο κλάδος της φιλοξενίας έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα το πλήγμα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων διαφαίνεται από το γεγονός ότι η αξία της Airbnb το Μάρτιο του 2017 ανερχόταν σε 31 δισ. δολάρια, ενώ στο τέλος του Απριλίου 2020, η αξία της σημείωσε σημαντική πτώση, καθότι εκτιμήθηκε στα 18 δισ. δολάρια.

Στην Ελλάδα, η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων φαίνεται να κάνει την εμφάνισή της με αυξημένη προσφορά στα διαμερίσματα προς ενοικίαση που πριν από λίγο καιρό λειτουργούσαν ως τουριστικά καταλύματα τύπου Airbnb.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η αύξηση της προσφοράς ακινήτων προς ενοικίαση για μακροχρόνιες μισθώσεις κυμαίνεται από 5% έως 44,4% ανάλογα με την περιοχή, με αντίστοιχη φυσικά μείωση της προσφοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω Airbnb.

Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η μελέτη, θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής του Airbnb στα νέα δεδομένα, κυρίως εκ του λόγου των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς θεωρητικά το Airbnb θα προσφέρει μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια από ένα ξενοδοχείο.

Σε ότι αφορά γενικότερα το Airbnb στην αθηναϊκή τουριστική βιομηχανία, θεωρείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της με ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας).

Μάλιστα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι Airbnb και ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι άκρως ανταγωνιστικές, καθώς το Airbnb απευθύνεται σε χαμηλότερα εισοδήματα.

Από την συγκριτική ανάλυση των καταλυμάτων Airbnb και του ξενοδοχειακού κλάδου, συμπεραίνεται ότι τα περισσότερα καταλύματα καταγράφονται σε ήδη τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κλινών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Παρά την αύξηση των καταλυμάτων Airbnb σε αυτές τις περιοχές, δεν παρατηρείται κάποιο προφανές αντίκτυπο στις λειτουργικές επιδόσεις των ξενοδοχείων, προδιαγραφών τριών έως πέντε αστέρων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικότητας στο Δήμο Αθηναίων.

Δείτε εδώ την έρευνα

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

.

Menoume Spiti

Monopolio Delivery

Popular posts:

PABTEBOY ME GIATRO

Mladen Group 01

Mladen Group 02

Mladen Group 03

Mladen Group 04

Mladen Group 05

Mladen Group 06

Mladen Group 07

Mladen Group 08

Mladen Group 09

Mladen Group 10

Mladen Group 11

Mladen Group 12

Mladen Group 13

Mladen Group 14

Mladen Group 15

Mladen Group 16

Free Group 01

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ