Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H νέα ρύθμιση με τις 120 δόσεις – Η διαδικασία με τρία κλικ και τα “ψιλά γράμματα”

Σε έως 120 µηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε έως 10 χρόνια, θα µπορούν να αποπληρώνουν από τον Μάρτιο τις οφειλές που έχουν συσσωρεύσει προς τα ασφαλιστικά Ταµεία έως και το 2018 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής τους.

Η νέα «έξυπνη» και ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθµιση, που µέσω του επανυπολογισµού θα αλλάξει ριζικά µε γενναίο κούρεµα ένα ογκώδες χαρτοφυλάκιο χρεών, θα νοµοθετηθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Θα απευθύνεται σε ενεργούς και µη ενεργούς, εκτός από όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Στόχος είναι να δοθεί µια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης µε σηµαντικά οφέλη σε όλους. Το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων θα παίρνουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι µε νέα επανυπολογισµένη οφειλή άνω των 6.000 ευρώ όπως και οι αγρότες µε οφειλή άνω των 3.600 ευρώ.

Οι υπόλοιποι θα ρυθµίζουν σε προοδευτικά λιγότερες δόσεις, αφού στη ρύθµιση αναµένεται να υπάρχει πλαφόν ελάχιστης µηνιαίας δόσης στα 50 ευρώ για τους ασφαλισµένους σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και στα 30 ευρώ για τους αγρότες. Προσοχή, τα εν λόγω όρια χρέους ισχύουν µετά τον επανυπολογισµό παλαιών οφειλών και προσαυξήσεων, που θα οδηγεί σε συνολικό κούρεµα της οφειλής έως 70%. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη νέα ρύθµιση θα µπορούν να εντάσσονται όλα τα βεβαιωµένα χρέη των µη µισθωτών έως και το 2018 ανεξάρτητα από τη χρονολογία γέννησής τους. Θα επανυπολογίζονται, όµως, τα χρέη της περιόδου 2002-2016 για τα οποία υπάρχουν ψηφιακά δεδοµένα των δηλούµενων ετήσιων εισοδηµάτων στο σύστηµα Τaxis της ΑΑ?Ε. Επίσης θα επανυπολογίζονται οι προσαυξήσεις, οι οποίες ακολούθως θα κουρεύονται κατά 85%.

Οι αγρότες πιθανότατα δεν θα επανυπολογίζουν την οφειλή τους, καθώς στο παλαιό καθεστώς υπήρχε διακύµανση του πλαισίου των εισφορών και κλάσεις µε χαµηλότερες εισφορές από τις ελάχιστες του 2017. Θα µπορούν όµως να επωφελούνται από το κούρεµα 85% στις προσαυξήσεις και τις 120 δόσεις. Ο επανυπολογισµός δεν είναι βέβαιος και για τους επιστήµονες του πρ. ΕΤΑΑ οι οποίοι όµως θα µπορούν να κάνουν χρήση της ρύθµισης.

Θα επανυπολογίζονται οι οφειλές της περιόδου 2002-2016, ενώ η ελάχιστη µηνιαία πληρωµή για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους θα είναι 50 ευρώ και για αγρότες 30 ευρώ

Ολοι θα έχουν δυνατότητα να ρυθµίσουν σε έως 120 δόσεις ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους και από άλλα κριτήρια. Ο µόνος «κόφτης» των δόσεων θα είναι το ποσό της ελάχιστης δόσης που αναµένεται να τεθεί στα 50 ευρώ για τους προερχόµενους από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και στα 30 ευρώ για τους προερχόµενους από τον πρ. ΟΓΑ.

Ο µηχανισµός

Ο απλός µηχανισµός της νέας ρύθµισης θα ενεργοποιείται µε 5 γρανάζια:

Το µέρος της οφειλής που αφορά στην περίοδο πριν από το 2002 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή αυτής της περιόδου δεν θα επανυπολογίζεται.

Το µέρος της οφειλής που αφορά στην περίοδο 2002- 2016 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή θα επανυπολογίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα που δήλωνε ο οφειλέτης την επίµαχη περίοδο δηµιουργίας της οφειλής (µε ποσοστιαίες εισφορές για σύνταξη ΕΦΚΑ και υγεία ΕΟΠΥΥ). ?ς αποτέλεσµα του επανυπολογισµού, η βασική οφειλή θα «κουρεύεται» ακόµη και πάνω από 50%. Επί της νέας οφειλής θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις.

Το µέρος της οφειλής που αφορά στο 2017 και στα βεβαιωµένα χρέη του 2018 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις.

Τα τρία µέρη της βασικής οφειλής θα προστίθενται ώστε να προκύπτει η νέα βασική οφειλή. Οι νέες επανυπολογισµένες προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 85%.

Η νέα συνολική οφειλή θα επιµερίζεται σε έως 120 δόσεις για όλους µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ για τους αγρότες και τα 50 ευρώ για τους υπόλοιπους. Οσοι δεν ενταχθούν στη ρύθµιση, που θα είναι η τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης, θα βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για αναγκαστικά µέτρα. Προσοχή, η αποδοχή του επανυπολογισµού, που θα συνεπάγεται και κούρεµα συντάξιµων αποδοχών -των αποδοχών δηλαδή που µπαίνουν στον υπολογισµό για το τελικό ποσό της σύνταξης- θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση. ?εν θα επιτρέπεται δηλαδή ένταξη στη ρύθµιση χωρίς συναίνεση για τον επανυπολογισµό. Στη νέα ρύθµιση θα εντάσσονται και οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ από απλήρωτες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, πιθανότατα χωρίς επανυπολογισµό αλλά µε βάση το αρχικό ποσό της εισφοράς. Προσοχή, εξετάζεται το ενδεχόµενο να τεθούν ρήτρες προστασίας, όπως για παράδειγµα να µην µπορεί να ενταχθεί στον επανυπολογισµό και τη ρύθµιση των 120 δόσεων κάποιος που είναι ήδη σε ρύθµιση οφειλών και την απολέσει.Η ένταξη στη νέα ρύθµιση των 120 δόσεων θα ολοκληρώνεται µε τρία κλικ. Στόχος όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών είναι η διαδικασία να αποδειχθεί όσο το δυνατόν απλούστερη γίνεται, ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες. Το νέο σχήµα θα απευθύνεται δυνητικά σε όλους τους ενεργούς και ανενεργούς επαγγελµατίες και αγρότες, συνολικά 900.000 µη µισθωτούς (550.000 πρ. ΟΑΕΕ, 335.000 πρ. ΟΓΑ και 17.000 πρ. ΕΤΑΑ), καθώς δεν θα ισχύουν εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Για ορισµένο διάστηµα Η διαδικασία ένταξης στη ρύθµιση του επανυπολογισµού θα τρέξει για ορισµένο χρονικό διάστηµα και όχι επ’ αόριστον, πιθανότατα για ένα 3µηνο αρχικά.

Τα τρία κλικ

Η διαδικασία θα είναι ως εξής:

Αίτηση του ασφαλισµένου οφειλέτη σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα αναπτυχθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του ο οφειλέτης θα µπορεί να βλέπει κατ’ αρχάς το ακριβές ποσό της οφειλής του και να αιτείται τον επανυπολογισµό της.

Σε συγκεκριµένο και σύντοµο χρόνο -για παράδειγµα σε 48 ώρες- η οφειλή του θα επανυπολογίζεται µε βάση το νέο σύστηµα ώστε να προκύπτει το νέο ποσό οφειλής µε βάση τη νέα επανυπολογισµένη βασική οφειλή και τις κουρεµένες προσαυξήσεις.

Ο οφειλέτης θα λαµβάνει γνώση µέσω της πλατφόρµας για το νέο ποσό οφειλής µετά τον επανυπολογισµό και το πλήθος των δόσεων που προκύπτουν βάσει των ελάχιστων ποσών µηνιαίας δόσης. Εφόσον συναινεί στον επανυπολογισµό -που συνεπάγεται και κούρεµα συντάξιµου µισθού- θα εντάσσεται αυτόµατα στη ρύθµιση.

Απεγκλωβισµός

Μέσω της νέας ρύθµισης εκτιµάται πως θα απεγκλωβιστούν περίπου 80.000 µη µισθωτοί άνω των 62 ετών, οι οποίοι δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη σήµερα λόγω οφειλών. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες οι οποίοι πλήρωναν εισφορές για αρκετά χρόνια αλλά έχουν παράλληλα συσσωρεύσει και αρκετά χρέη. Οι 50.000 από αυτούς είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελµατίες του ΟΑΕΕ ηλικίας 62 ετών και άνω και οφείλουν σωρευτικά περίπου 3 δισ. Στην ίδια µοίρα είναι και 30.000 αγρότες µε ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές ύψους 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται πως οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ και οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ (ΟΑΕΕ) δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν δεν αποπληρώσουν το επιπλέον ποσό µέχρι τις 20.000. Το ίδιο συµβαίνει µε τους ασφαλισµένους στο πρώην ΕΤΑΑ αν οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ ή τους αγρότες του πρώην ΟΓΑ αν οφείλουν πάνω από 4.000 ευρώ.

Επανυπολογισµός

Ο επανυπολογισµός για τους 560.000 οφειλέτες από πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ θα αλλάξει ριζικά ένα ογκώδες χαρτοφυλάκιο χρεών που υπολογίστηκαν στη βάση τεκµαρτών και όχι πραγµατικών εισοδηµάτων. Τα παλαιά χρέη που είχαν γεννηθεί έως 31 ?εκεµβρίου 2016 θα υπολογιστούν εκ νέου µε το καινούργιο σύστηµα, δηλαδή µε βάση το πραγµατικό φορολογητέο εισόδηµα που δήλωνε στην Εφορία ο οφειλέτης, τη χρονική περίοδο κατά την οποία δηµιουργήθηκαν τα χρέη. ?εδοµένου ότι τα ψηφιακά δεδοµένα της ΑΑ?Ε µέσω Τaxis φτάνουν έως το 2002, στο επίκεντρο µπαίνουν τα χρέη της 15ετίας 2002-2016.

Τα χρέη της εν λόγω περιόδου, άλλωστε, είναι κρίσιµα και για έναν άλλο λόγο: διαµορφώνουν τον συντάξιµο µισθό που είναι η βάση υπολογισµού της σύνταξης. Υπενθυµίζεται πως οι µισθοί-εισοδήµατα πριν το 2002 δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ανταποδοτικής σύνταξης. Αλλωστε οι οφειλές πριν το 2001 είχαν υπολογιστεί σε δραχµές. Αν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να ανασυρθούν τα εισοδήµατα της 14ετίας 2002-2016 για όλους, δεν αποκλείεται ο επανυπολογισµός να γίνει τελικά µε βάση την ελάχιστη εισφορά του 2017. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία του επανυπολογισµού θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η µεγάλη πλειοψηφία θα πέσει ούτως ή άλλως στην ελάχιστη εισφορά, λόγω χαµηλών δηλωµένων εισοδηµάτων.

Αυτό σηµαίνει πως για όσους είχαν έως 7.032 ευρώ τον χρόνο καθαρό εισόδηµα, το χρέος θα επανυπολογιστεί στα 158 ευρώ τον µήνα για τους προερχόµενους από πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ για οφειλές σε ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Πιθανό θεωρείται οι αγρότες να ενταχθούν στη ρύθµιση χωρίς επανυπολογισµό των οφειλών τους. Θα µπορούν όµως να καρπώνονται το κούρεµα 85% των προσαυξήσεων και τις 120 δόσεις µε ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ τον µήνα. Ο επανυπολογισµός των οφειλόµενων εισφορών θα έχει επιπτώσεις στον συντάξιµο µισθό, που είναι η βάση υπολογισµού της σύνταξης. Εκτός από τη βασική οφειλή θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις επί της νέας βασικής οφειλής. Οπως εξηγούν ειδικοί, το κούρεµα 85% δεν θα αφορά τις προσαυξήσεις που βαραίνουν την παλαιά οφειλή αλλά τις νέες επανυπολογισµένες. ?ηλαδή οι αναδροµικές προσαυξήσεις, όπως προκύπτουν µε βάση τη νέα οφειλή, θα κουρεύονται 85%, κάτι που θα οδηγεί σε µεγαλύτερη ωφέλεια.

Παραδείγματα

Ασφαλισµένος βιοτέχνης έχει οφειλή στον ΟΑΕΕ 72 µήνες (36 µήνες στην 6η ασφαλιστική κλάση και 36 µήνες στην 7η) για την περίοδο 2011-2015. Οι οφειλόµενες εισφορές είναι 31.270€ και οι προσαυξήσεις 9.620€, συνολικά 40.890€.

Με τον επανυπολογισµό ο ασφαλισµένος θα καταβάλει 11.376€ για τις οφειλόµενες εισφορές και για τις προσαυξήσεις 1.443€. Συνολικά 12.819€: µείωση 68% της αρχικής οφειλής του.

Ασφαλισµένος έµπορος έχει οφειλή στον ΟΑΕΕ 36 µήνες στην 4η ασφαλιστική κλάση για την περίοδο 2012-2014. Οι οφειλόµενες εισφορές είναι 8.408€ και οι προσαυξήσεις 5.036€, συνολικά 13.445€.

Με τον επανυπολογισµό ο ασφαλισµένος θα καταβάλει για τις οφειλόµενες εισφορές 5.688€ και για τις προσαυξήσεις 755€. Συνολικά 6.433€: µείωση 52% της αρχικής οφειλής του.

Click to comment

Απάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλάκα Λήμνου | Το παραδοσιακό ψαροχώρι στην άκρη της χερσονήσου

Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, η Λήμνος, το πανέμορφο ηφαιστειογενές νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αγαπημένος προορισμός ήρεμων διακοπών και επαφής με τη φύση, θα σας μαγέψει με την πρώτη ματιά.

Επιβλητικοί βραχώδεις σχηματισμοί∙ μοναδικά τοπία με ηφαιστειογενή πετρώματα∙ καμπυλόγραμμοι κατάφυτοι λόφοι∙ εκτεταμένες εύφορες πεδινές εκτάσεις∙ τεράστιες αμμοθίνες (παχιές αμμουδιές, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι)∙ φιλόξενοι υγροβιότοπο. Η πολυσχιδής, δαντελωτή ακτογραμμή των 259 χλμ. φιλοξενεί απάνεμους όρμους, γραφικά λιμανάκια, κρυστάλλινα νερά και αμμουδερές, χρυσαφένιες παραλίες, πραγματικά στολίδια που συνθέτουν το εντυπωσιακό γεωφυσικό ανάγλυφο του νησιού.

ΠΛΑΚΑ

Η Πλάκα είναι το χωριό στην άκρη της χερσονήσου στην βορειοανατολική Λήμνο και οφείλει το όνομά της στο ομώνυμο αυτό ακρωτήριο που συνθέτουν μοναδικές, πιθανότατα ηφαιστειογενείς σκούρες πλάκες, σε αποχρώσεις του γκρίζου, ακόμα και του μαύρου. Παραδοσιακό ψαροχώρι στην άκρη της χερσονήσου στην βορειοανατολική Λήμνο. Η Πλάκα, που βρίσκεται 45 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Mύρινας, διαθέτει θαλάσσια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ένας πλούσιος ψαρότοπος. Ο οικισμός της Πλάκας συγκροτήθηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ σήμερα διατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του χωριού η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα λιθόχτιστα καλντερίμια.

ΙΜΒΡΙΩΤΕΣ

Η θέα από το σημείο αυτό προς την Ίμβρο, που απέχει μόλις 12 ναυτικά μίλια είναι ανεμπόδιστη, γεγονός που έκανε τους εκδιωγμένους Ίμβριους να ορίσουν την Πλάκα για το ετήσιο αντάμωμά τους. Από το 2003 και μετά η ετήσια συνάντησή τους γίνεται στο εκκλησάκι της Αγίας Άννας, που θεμελιώθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σήμερα η Πλάκα θεωρείται ένα από τα πιο «ζωντανά» χωριά της Λήμνου.

ΡΟΥΣΟΥΝΙΑ

Λίγο έξω από την Πλάκα βρίσκεται το ξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στις 22 Αυγούστου. Κοντά στο εκκλησάκι στη θέση «Ρουσσούνια», απέναντι από την χερσόνησο του Άθω, βρίσκεται το Αγίασμα. Πρόκειται για πηγή γλυκού νερού, που ρέει άφθονο και θεωρείται θαυματουργό.

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κεντρικός ναός στην Πλάκα, όπως και σε αρκετά άλλα χωριά της Λήμνου, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο και χτίστηκε το 1896. Ξεχωρίζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας, που θεωρείται ρυθμού μπαρόκ και είναι παλαιότερο του ναού, καθώς χρονολογείται από τα τέλη 18ου αιώνα και πιστεύεται ότι προέρχεται από μοναστήρι της γειτονικής Λέσβου.

ΦΑΡΟΣ

Ο φάρος της Πλάκας είναι ένα ακόμα από τα αξιοθέατα του χωριού, ενώ σύμφωνα με ιστορικές πηγές, γύρω από την Πλάκα εντοπίζονται οι θέσεις τριών αρχαίων και μεσαιωνικών οικισμών. Σήμερα στο σημείο μπορεί κανείς να δει τα ερείπια του μεσαιωνικού οικισμού Αξά ή Νάξα, κοντά στην ομώνυμη παραλία. Στο παλιό λιμάνι της Πλάκας υπάρχει το Βριόκαστρο ή Παλαιόκαστρο, μεσαιωνικό οχυρό, ενώ σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την παραλία, όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας, έχουν εντοπιστεί ερείπια αρχαίας βυθισμένης πόλης, που ταυτίζεται από τους μελετητές με την ομηρική νησίδα Χρύση και η οποία καταβυθίστηκε το 197 πΧ.

ΠΛΑΚΙΑ

Απόκοσμα τοπία, ιδιαίτερα αξιοθέατα και άγνωστες αλλά ενδιαφέρουσες ιστορίες. Όλα όσα μπορεί να συναντήσεις στα ελληνικά νησιά και ίσως δεν τα έχεις ακούσει ποτέ. Ένα από αυτά βρίσκεται σε ένα μακρινό νησί του Αιγαίου που όμως κρύβει τα δικά του διαμάντια. Η Λήμνος είναι το νησί των αντιθέσεων που κρύβει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ελλάδας κι ας μην είναι τόσο γνωστά. Ένα από αυτά είναι η τοποθεσία με τα απόκοσμα και σεληνιακά γλυπτά από… λάβα στην περιοχή πλακιά. Ένα συναρπαστικό σκηνικό που προκαλεί δέος σε όποιον το αντικρίζει από κοντά. Ακόμη, ωστόσο, και οι φωτογραφίες μπορούν να σου δώσουν μια γεύση από αυτό που θα συναντήσεις.

ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Στη χερσόνησο «Σωτήρα» όπου βρίσκεται το εξωκκλήσι της «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» όπου λέγεται ότι υπήρχε το λιμάνι του Ξέρξη με το φυσικο τοπίο η θάλασσα και το φυσικό λιμανάκι δίνουν μια εξαιρετική ομορφιά στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα!

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Μπάιντεν | Η ευρωπαϊκή ενίσχυση του ΝΑΤΟ περνάει από την Αλεξανδρούπολη

Η ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στα σύνορα με τη Ρωσία, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, περνάει από την Αλεξανδρούπολη.

Οι ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst) για ενίσχυση και αναδιάταξη στην Ευρώπη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που ανήκουν στη δύναμη του ΝΑΤΟ, θα περάσει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στο επίκεντρο

Κι αυτό σημαίνει αύξηση σε πολλαπλάσιο μέγεθος των μεταφερόμενων στρατιωτικών υλικών, αρμάτων, άλλων οχημάτων, ελικοπτέρων, με προορισμό, από την Αλεξανδρούπολη μέσω σιδηροδρόμου ή οδικών μεταφορών, σε περιοχές που βρίσκονται οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δείτε επίσης – Μπάιντεν: Παρατείνει την ανάπτυξη επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κυκλικής εναλλαγής στρατιωτικών μέσων και υλικού στο νέο εμπορικό τερματικό, θα βρεθεί ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο.

Χθες μάλιστα επισκέφθηκαν τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ο απερχόμενος Διοικητής της 598th Transportation Brigade – SDDC συνταγματάρχης Joshua Hirsch και ο αντικαταστάτης του Robert Kellam, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.


Αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (φωτογραφία evros-news.gr)

Οι αμερικανοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί που ασχολούνται με τις μεταφορές του στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ, ενημερώθηκαν από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κυρίως από τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, για την επιχείρηση εκφόρτωσης και φόρτωσης που βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη με την παρουσία του θηριώδους αμερικανικού μεταγωγικού πλοίου ARC Endurance, το οποίο θα παραμείνει για μια εβδομάδα.

Η ενημέρωση στους αμερικανούς στρατιωτικούς από τον κ. Χατζηκωνσταντίνου έγινε παρουσία και του προέδρου Κώστα Χατζημιχαήλ.

Το θηριώδες μεταγωγικό

Το αμερικανικό μεταγωγικό ARC Endurance (φωτογραφία, κάτω, από το evros-news.gr) κατέπλευσε την Τρίτη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα παραμείνει 7 ημέρες, ξεφορτώνοντας, αρχικά, και φορτώνοντας στη συνέχεια στρατιωτικό υλικό – και όχι μόνο – των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που μετέχουν στη δύναμη του ΝΑΤΟ.

Μέσω σιδηροδρόμου ή και οδικώς, θα μεταφερθούν από την Αλεξανδρούπολη προς τις βαλκανικές αλλά και τις βαλτικές χώρες τα στρατιωτικά και άλλα βοηθητικά οχήματα, αλλά και μηχανήματα διαφόρων ειδών, ενώ ήδη έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι τις προηγούμενες ημέρες όσα θα παραλάβει για να τα  μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Πρόκειται να εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη η μεγαλύτερη μετακίνηση στρατιωτικών μέσων που έχει γίνει ποτέ, προωθώντας στρατιωτικά μέσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Και είναι μόνο ένα μικρό μέρος των φετινών επιχειρήσεων που διεξάγονται από το λιμάνι της πόλης.

Το θηριώδες μεταγωγικό πλοίο των ΗΠΑ είναι η τρίτη φορά που δένει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ναυπηγήθηκε το 1996, έχει μήκος 264,6 μέτρα, πλάτος 32,29 μέτρα και βύθισμα 8,8 μέτρα. Η χωρητικότητά του φτάνει τους 48.988 t DWT.

Πηγή: evros-news.gr

Continue Reading

ΘΑΣΟΣ

Γκιόλα | Η φυσική πισίνα στη Θάσο που κλέβει τις εντυπώσεις

Σε ένα άγριο και τραχύ βραχώδες τοπίο, μια μικρή φυσική και καταπράσινη, αλμυρή λιμνούλα, καλεί για καλοκαιρινά μακροβούτια στο νότο του νησιού.

Η Γκιόλα, στο καταπράσινο νησί της Θάσου, δεν είναι από τις παραλίες που συνηθίζει να συναντά κανείς στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λιγοστές φυσικές πισίνες της χώρας, με ένα ονειρικό σκηνικό που στην κυριολεξία κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Θάσος είναι από εκείνα τα νησιά που έχει καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία του κοινού τόσο για το πλούσιο και καταπράσινο σκηνικό της, όσο και για τις ονειρικές ακρογιαλιές της. Η Γκιόλα, ωστόσο, είναι μοναδική στο είδος της, γι’ αυτό και έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό για το νησί του Βορείου Αιγαίου.

Γκιόλα: Η φυσική πισίνα στη Θάσο που κλέβει τις εντυπώσεις

Ένα πραγματικό μικρό θαύμα, το οποίο από τους κατοίκους της Θάσου ερμηνεύεται ως «δώρο». Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, λοιπόν, κοντά στην Αστρίδα, η φυσική πισίνα που έχει δημιουργηθεί μέσα σε βράχο, με τα κρυστάλλινα νερά και τον πετρώδη βυθό μια ανάσα από το μπλε του Αιγαίου, αφήνει τον επισκέπτη στην κυριολεξία άναυδο.

Πώς σχηματίστηκε η φυσική πισίνα στη Θάσο

Η Γκιόλα σχηματίστηκε με το πέρασμα των αιώνων με τα κύματα της θάλασας και τους βράχους που την περικυκλώνουν να αποτελούν στην πραγματικότητα τους «δημιουργούς» της. Με βάθος τριών μέτρων, τα νερά της είναι πιο ζεστά από εκείνα της θάλασσας που αγκαλιάζουν την εξωτερική πλευρά της και τα οποία εντοπίζονται 8 μέτρα πιο κάτω αναλαμβάνοντας τον «ανεφοδιασμό» της πισίνας με τα κύματά της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το μύθο, η φυσική πισίνα της Γκιόλας δημιουργήθηκε από τον Δία προκειμένου να απολαμβάνει σε αυτή το μπάνιο της η Αφροδίτη. Γι’ αυτό θα ακούσετε και πολλούς να την αποκαλούν και ως το «δάκρυ της Αφροδίτης». Ωστόσο, ένας άλλος μύθος υποστηρίζει ότι ήταν το μάτι του Δία για να την παρακολουθεί.

Πηγη: newsbeast.gr

 

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: