Quantcast
Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η επόμενη δόση – Ποιοι οι δικαιούχοι

Πότε έρχεται η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης

Στα τέλη του Απριλίου και πιο συγκεκριμένα έως τις 30 Απριλίου αναμένεται να καταβληθει η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα αφορά στο σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024. Προϋπόθεση η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.

Οι δικαιούχοι

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Ποιοι εξαιρούνται

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας και άλλες πηγές.

Τα κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

αα) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

αβ) και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ύψος της ενίσχυσης

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα (βλέπε παρακάτω), βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα (βλέπε παρακάτω), είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με την παρ. 2, από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 13η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα. Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,4 ευρώ ανά λίτρο.

Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός.

Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2023 έως 31.03.2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.

 

ΠΗΓΗ | newsbomb.gr

Click to comment

Απάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβήτης: Κινδυνεύουν να νοσήσουν όσοι τρώνε πολλά γλυκά; Οι ειδικοί απαντούν

Ο διαβήτης περιγράφει την πάθηση που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του οργανισμού να ρυθμίσει αποτελεσματικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Συχνά προκύπτει από την ανεπαρκή παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας ή από την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη από τα κύτταρα του σώματος ή τη συνύπαρξη των δύο παραγόντων. Αυτό οδηγεί σε επίμονα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως καρδιακές παθήσεις, βλάβες στα νεύρα και στα νεφρά.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διαβήτη:

  • Διαβήτης τύπου 1: Πρόκειται για μια αυτοάνοση πάθηση, όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται στο πάγκρεας, μειώνοντας την ικανότητά του να παράγει ινσουλίνη.
  • Διαβήτης τύπου 2: Αυτός ο τύπος είναι πιο συχνός και χαρακτηρίζεται από μείωση της παραγωγής ινσουλίνης ή της ανταπόκρισης των κυττάρων στην ινσουλίνη, η οποία συχνά επηρεάζεται από τη διατροφή και τους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Ο ρόλος της κατανάλωσης πρόσθετων σακχάρων στην ανάπτυξη διαβήτη

Όπως αναφέρει η διαιτολόγος – διατροφολόγος και ειδικός σε θέματα διαβήτη, Imashi Fernando σε άρθρο της στο Healthline, έχει διαπιστωθεί ότι η συχνή κατανάλωση σακχαρούχων ροφημάτων συνδέεται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Μελέτες σε 175 χώρες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης σακχάρων και του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη: Η υψηλή κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο, ενώ η χαμηλότερη κατανάλωση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Παρ’ όλο που είναι δύσκολο να διαπιστωθεί άμεση αιτιώδης συνάφεια, η σχέση μεταξύ της πρόσληψης σακχάρων και του κινδύνου διαβήτη είναι αξιοσημείωτα ισχυρή, με τους ερευνητές να επισημαίνουν ως πιθανούς μηχανισμούς τις επιβλαβείς επιδράσεις της φρουκτόζης στο ήπαρ και τον ρόλο της αύξησης του σωματικού βάρους που προκαλείται από την κατανάλωση σακχαρούχων τροφίμων και ροφημάτων.

Για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της υπερβολικής κατανάλωσης σακχάρων, οι Διατροφικές Οδηγίες των ΗΠΑ προτείνουν τον περιορισμό της κατανάλωσης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης.

Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των πρόσθετων και των φυσικών σακχάρων. Τα φυσικά σάκχαρα, που εμπεριέχονται στα φρούτα και τα λαχανικά, δεν έχουν τις ίδιες βλαβερές συνέπειες με τα πρόσθετα σάκχαρα, επειδή απορροφώνται πιο αργά λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, γεγονός που αποτρέπει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα.

Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες: Μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση;

Τα τεχνητά γλυκαντικά παρέχουν την επιθυμητή γλυκιά γεύση, χωρίς τις ανεπιθύμητες θερμίδες, καθιστώντας τα μια φαινομενικά ελκυστική επιλογή. Ωστόσο, έχουν συνδεθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον διαβήτη τύπου 2, πιθανώς επειδή έχουν την τάση να ενισχύουν την επιθυμία για κατανάλωση γλυκών σνακ και να διαταράσσουν τους μηχανισμούς θερμιδικής αντιστάθμισης του οργανισμού.

Εκτός από την πρόσληψη σακχάρων, πολλοί άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, όπως η παχυσαρκία, η σωματική αδράνεια, το κάπνισμα και οι γενετικές προδιαθέσεις. Η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε τρόφιμα ολικής αλέσεως, η τακτική άσκηση και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο διαβήτη.

Η ειδικός επισημαίνει, τέλος, ότι ενώ η υπερβολική πρόσληψη σακχάρων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος, που περιλαμβάνει τη συνολική ποιότητα της διατροφής, τον τρόπο ζωής και τους γενετικούς παράγοντες. Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών επιλογών και αλλαγών στον τρόπο ζωής μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό του κινδύνου και την ενίσχυση της υγείας του οργανισμού.

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Ανήλικοι λεηλατούσαν βαγόνια του ΟΣΕ

«Γης Μαδιάμ» τα έκαναν δύο ανήλικοι που εισέβαλαν σε βαγόνια τρένου ήταν σταθμευμένα στις γραμμές του δικτύου του Ο.Σ.Ε. στη Λάρισα και ξήλωσαν εννέα αλουμινένια πλαίσια από τα παράθυρα, με σκοπό να να τα πουλήσουν για παλιοσίδερα, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Οι ανήλικοι «κυνηγοί» μετάλλων εντοπίστηκαν μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε ένα σημείο της πόλης, έχοντας τα κλοπιμαία στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που επέβαιναν, συνελήφθησαν και διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Τα κλεμμένα πλαίσια αποδόθηκαν σε εκπρόσωπο του Ο.Σ.Ε., ενώ στην κατοχή των δραστών κατασχέθηκαν ένα ζευγάρι γάντια, ένα κατσαβίδι και τρία κλειδιά.

Οι δυο ανήλικοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατηγορούμενοι για κλοπή και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μαζί με τις μητέρες τους στις οποίες ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Έκλεψε κηπευτικά από χωράφι
Έκπληκτος έμεινε ένας 49χρονος όταν πήγε στο χωράφι του στην Κω και διαπίστωσε ότι είχαν κάνει φτερά δέκα δισκία με σπορόφυτα κηπευτικά αξίας 700 ευρώ. Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν την κλοπή που είχε γίνει την περασμένη Κυριακή και εντόπισαν τον δράστη, έναν 41χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έκλεψε τα φυτά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, αλλά δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΕΕ: Στην Κεφαλλονιά ο επιμελητηριακός κόσμος για τη Γενική Συνέλευση

Στην Κεφαλλονιά βρίσκεται η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΕΕΕ καθώς και εκπρόσωποι από Επιμελητήρια όλης της χώρας, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων και κοινωνικών εταίρων, για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της οικονομίας των Ιονίων νήσων αλλά και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νησιού, αλλά και εν γένει οι επιχειρήσεις της χώρας, θα τεθούν σε διάλογο, με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, όπωςο υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας, η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, ο τέως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος. Ακόμα, από την αντιπολίτευση αναμένεται να βρεθούν στο νησί, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος. Εκπρόσωποι όλων των πολιτικών παρατάξεων έχουν προσκληθεί, ως είθισται, και αναμένεται η συμμετοχή πολλών από αυτούς.

Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια δύο ημέρες – την 17η Μαΐου, ώρες 18.00-21.00,  και την 18η Μαΐου, ώρες 10.00-14.30, και θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Κέφαλος του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την εισαγωγική τοποθέτηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Σταύρου Σπαθή, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του πρόεδρου ΚΕΕΕ, Ιώαννη Μασούτη, με τίτλο: «Η επιχειρηματικότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η συνεισφορά των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία – οι επιχειρήσεις του Ιουνίου και η διασύνδεσή τους  με τις αγορές της Ευρώπης». Επίσημο δείπνο θα παρατεθεί το βράδυ της Παρασκευής καθώς και το βράδυ του Σαββάτου.

 

Πηγή: voutospress.gr

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
tractor in the background of the text
white night text
food track
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis
timetable

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en