Connect with us

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-SHOP & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (Μέρος 2ο)

Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την λειτουργία του παγκόσμιου ιστού.

Θεμελιώδεις Μετρικές για Ανάλυση δεδομένων Ιστού

 1. Μοναδικοί Επισκέπτες (Unique Visitors): Ο αριθμός των μεμονωμένων ατόμων/επισκεπτών, που φτάνει στη σελίδα μας μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο αναφοράς, με δραστηριότητα που συνίσταται από μία ή περισσότερες επισκέψεις σε μια τοποθεσία. Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μία φορά.
 2. Επισκέψεις (Visits): Μια επίσκεψη είναι μια αλληλεπίδραση, από ένα άτομο με μια ιστοσελίδα που αποτελείται από μία ή περισσότερες αιτήσεις, οριζόμενες από τη μονάδα του περιεχομένου (π.χ. “προβολή σελίδας”). Εάν ένα άτομο δεν έχει κάνει άλλη ενέργεια (συνήθως πρόσθετες προβολές σελίδας) μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, η επίσκεψη θα τερματίσει.
 3. Προβολές σελίδας (Page views): Πόσες φορές μια σελίδα προβλήθηκε.
 4. Συμβάντα (Events): Μια ενδεικτική ενέργεια είναι πχ. το κλικ, ή η αιώρηση από πάνω σε μια ‘περιοχή’ της σελίδας δυναμικού περιεχομένου.
 5. Επισκέψεις / Χτυπήματα (Hits): Τα χτυπήματα αναφέρονται στον αριθμό των αρχείων στον ιστότοπό μας.

Μετρικές Χαρακτηρισμού Επίσκεψης

 1. Σελίδα Εισόδου (Entry Page): Δείχνει την πρώτη σελίδα του site.
 2. Σελίδα Προορισμού (Landing Page): είναι μια σελίδα στην οποία οδηγείται ένας επισκέπτης όταν κάνει click σε μια διαφήμιση. Υπάρχουν δύο ( 2 ) κατηγορίες σελίδων προορισμού:  η σελίδα προορισμού αναφοράς όπου παρουσιάζει πληροφορίες σχετικές με τον επισκέπτη όπως κείμενο, εικόνες, σχετικούς συνδέσμους και άλλα στοιχεία και η σελίδα προορισμού μέσω μιας συναλλαγής, όπου μέσα από αυτήν την σελίδα προσπαθεί να “πείσει” τον επισκέπτη να ολοκληρώσει μια συναλλαγή, με το να συμπληρώσει μια φόρμα ή να παίξει ένα διαδραστικό παιχνίδι, με απώτερο στόχο την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
 3. Σελίδα Εξόδου (Exit Page): Είναι η τελευταία σελίδα σε μια τοποθεσία στην οποία είχε πρόσβαση ο επισκέπτης πριν τερματίσει την επίσκεψη.
 4. Διάρκεια Επίσκεψης (Visit Duration)
 5. Click-through: είναι ο αριθμός των κλικ που έγιναν σε διαφημιστικούς web συνδέσμους, για να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο προορισμό.
 6. Αναλογία Click-through ( CTR ): Oρίζεται ως ο αριθμός των clicks ( σε ποσοστό επί τοις εκατό) σε έναν διαφημιστικό σύνδεσμο και διαιρείται με τον αριθμό των εμφανίσεων διαφημίσεων για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Σήμερα μια μέση τιμή CTR είναι 0.2-0.3, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το προϊόν/υπηρεσία που διαφημίζεται.
 7. Παραπομπή – Αναφορά (Referrer): είναι μια σελίδα σε έναν άλλο ιστότοπο που οδήγησε τον χρήστη στη δικιά μας ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφορία μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα ποιοι εξωτερικοί ιστότοποι οδηγούν συχνότερα στη σελίδα μας και να προσθέσουμε συνδέσμους ή διαφημίσεις που να οδηγούν στον ιστότοπό μας.
 8. Page Views per Visit: πόσες περισσότερες σελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης στον ιστότοπό μας.

Μετρικές  Χαρακτηρισμού Περιεχομένου

 1. Αναλογία Σελίδας Εξόδου (Page Exit Ratio): Είναι ο αριθμός των εξόδων από μια συγκεκριμένη σελίδα διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των προβολών σελίδων της σελίδας αυτής.
 2. Επισκέψεις Μιας Σελίδας: ο χρήστης δεν προχώρησε πέρα από την πρώτη σελίδα που επισκέφτηκε.

Το πρωτόκολλο 3D-Secure 

Η χρησιμοποίηση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ως μέσα πληρωμών στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους: υπάρχει ο κίνδυνος αφενός να γίνουν γνωστά τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη/καταναλωτή εφόσον η επιχείρηση μπορεί να τα διαβάσει, και αφετέρου η κάρτα του καταναλωτή να είναι πλαστή, ενόσω η επιχείρηση δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της άμεσα. Στο σημείο αυτό επεμβαίνουν πρωτόκολλα υποστήριξης πληρωμών και εκμηδενίζουν την πιθανότητα αυτή. Η επιχείρηση μπορεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος χρέωσης να ελέγξει την εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε στις αρχές του 2000 από τις Visa και MasterCard για να προσφέρουν συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, ήταν το πρωτόκολλο SET. Η βασική  φιλοσοφία, της οποίας αρκετά στοιχεία μπορεί κανείς να συναντήσει και στη νεότερη προσέγγιση 3D-Secure, είναι ότι η επιχείρηση ανοίγει λογαριασμό σε τράπεζα, η οποία καθορίζει ποιες κάρτες γίνονται δεκτές στις συναλλαγές, ο καταναλωτής δίνει τα στοιχεία της κάρτας του στην επιχείρηση μέσω ασφαλούς σύνδεσης του Διαδικτύου, και τέλος η επιχείρηση μεταβιβάζει με ασφάλεια τα στοιχεία που δέχτηκε στο διατραπεζικό σύστημα επεξεργασίας χρεώσεων και διαπιστώνει την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή χάρη στην αυτόματη επικοινωνία με την τράπεζα έκδοσης της κάρτας του καταναλωτή.

Ποιά είναι όμως η διαφορά του SET από το SSL;

Το 3D-Secure είναι πρωτόκολλο σχεδιασμένο να αποτελεί ένα πρόσθετο στρώμα ασφάλειας για τις online συναλλαγές πιστωτικών και χρεωστικών  καρτών. Αναπτύχθηκε από τη Visa με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών στο Internet και έχει υιοθετηθεί από τη MasterCard, ως MasterCard SecureCode, ενώ και η American Express έχει προσθέσει το SafeKey. Η βασική έννοια του πρωτοκόλλου είναι να ‘δέσει’ την οικονομική διαδικασία εξουσιοδότησης με μια διαδικασία online αυθεντικοποίησης, η οποία  στηρίζεται σε 3 μέρη, τα οποία είναι: Αποδέκτης, Εκδότης, και Διαλειτουργικότητα. Μια συναλλαγή που χρησιμοποιεί διαδικασίες ‘Verified by Visa’ ή ‘MasterCard SecureCode’ εκκινεί μια ανακατεύθυνση στον ιστότοπο της τράπεζας που εκδίδει την κάρτα για να εξουσιοδοτήσει τη συναλλαγή. Κάθε εκδότρια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια μορφή αυθεντικοποίησης επιθυμεί, η οποία είναι μια password-based μέθοδος.

Click to comment

Απάντηση

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αυτή είναι η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία μας- Έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο

Ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο της αστρονομίας και της αστροφυσικής ανακοίνωσαν σήμερα οι επιστήμονες: τη «φωτογράφηση» για πρώτη φορά της τεράστιας μαύρης τρύπας που βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας γαλαξία.

Το επίτευγμα-ορόσημο κατέστη εφικτό από το Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγονότων (Event Horizon Telescope-EHT) και η ανακοίνωση έγινε με συνεντεύξεις Τύπου ταυτόχρονα σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Χιλή, Ιαπωνία, Μεξικό, Ν. Κορέα, Κίνα κα) από τις ερευνητικές ομάδες της μεγάλης κοινοπραξίας του ΕΗΤ, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO) και άλλους επιστημονικούς φορείς.

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία μας, γνωστή με το όνομα Τοξότης Α*, απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη, έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο και καταναλώνει μια τεράστια ποσότητα υλικών (σκόνης, αερίων και ολόκληρων άστρων) που έλκονται από την πανίσχυρη βαρυτική έλξη της.

Το ΕΗΤ, που ξεκίνησε το 2012, είναι ένα «εικονικό» τηλεσκόπιο, αποτελούμενο από ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζομένων παρατηρητηρίων που από κοινού έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, όντας έτσι ικανό να παρατηρήσει άμεσα μια μαύρη τρύπα ή πιο σωστά το κοντινό περιβάλλον της.

Το 2019 οι επιστήμονες του ΕΗΤ είχαν αποκαλύψει την πρώτη «φωτογραφία» μαύρης τρύπας (ουσιαστικά ενός καυτού φωτεινού δακτυλίου πέριξ του σκοτεινού κέντρου της από όπου δεν μπορεί να «δραπετεύσει» το φως), στο κέντρο ενός άλλου γαλαξία, του Messier 87 (M87), σε απόσταση 54 εκατομμυρίων ετών φωτός. Η εν λόγω μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα, περίπου 6,5 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη του Ήλιου.

Πηγή : https://epiloges.tv

Continue Reading

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιοί διάσημοι εγκαταλείπουν το Twitter μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προέτρεψε τους «χειρότερους επικριτές» του να παραμείνουν στο Twitter. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του ιστότοπου αντιδρούν στα νέα της πώλησης ανακοινώνοντας ότι θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Η εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ οδήγησε πολλές προσωπικότητες από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας εκτός του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδρυτής της Tesla πέτυχε την εξαγορά της πλατφόρμας καταβάλλοντας ποσό 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προέτρεψε τους «χειρότερους επικριτές» του να παραμείνουν στο Twitter. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του ιστότοπου αντιδρούν στα νέα της πώλησης ανακοινώνοντας ότι θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Η πρώτη σταρ υψηλού προφίλ που είπε ότι θα εγκαταλείψει την πλατφόρμα ήταν η Αγγλίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια Τζαμίλα Τζαμίλ, η οποία είπε ότι φοβάται πώς θα αλλάξει το περιβάλλον υπό την ιδιοκτησία του Μασκ.

Εν τω μεταξύ, υπήρξαν κάποιοι που, ενώ επέκριναν τον Μασκ, δεσμεύτηκαν να παραμείνουν στην πλατφόρμα για να «παραμείνουν στον αγώνα». Άλλοι είδαν τους λογαριασμούς τους να επανενεργοποιούνται μετά την απαγόρευση λόγω παραβίασης κανόνων όταν το Twitter ανήκε στον Τζακ Ντόρσεϊ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Εϊζέλια Μπανκς και ο πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον επέστρεψαν στον ιστότοπο, στον οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν δημοσιεύσεις. Ο Ice Cube – ο οποίος έχει περιορισμούς στον λογαριασμό του – εξέφρασε την ικανοποίησή του που το Twitter έχει νέο ιδιοκτήτη, γράφοντας: «Επιτέλους ελεύθερος! [Ίλον Μασκ] βγάλε το shadow ban φίλε μου…» ( πρακτική αποκλεισμού ή μερικού αποκλεισμού ενός χρήστη ή του περιεχομένου του)

Η Τζαμίλα Τζαμίλ ανακοίνωσε αμέσως τα σχέδιά της να εγκαταλείψει τον ιστότοπο, στέλνοντας ένα τελευταίο μήνυμα στους ακόλουθούς της, το οποίο περιελάμβανε τέσσερις φωτογραφίες της με τον σκύλο της.

Η ηθοποιός Μία Φάροου δημοσίευσε ένα tweet, το οποίο έκτοτε διαγράφηκε: «Λοιπόν, αν το Twitter γίνει ακόμα πιο τοξικό – με ψέματα τύπου Τραμπ και όλο το μίσος – θα ληφθεί λιγότερο σοβαρά υπόψη και άνθρωποι σαν εμένα θα αποτραβηχθούν – για την ειρήνη του μυαλού».

Αφού δέχθηκε κριτική από τους ακόλουθούς της, η Φάροου φάνηκε να άλλαξε γνώμη, ζητώντας από τον Μασκ να «κρατήσει το Twitter αντάξιο των προηγούμενων επιτευγμάτων του και των νομοταγών ανθρώπων παντού».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Succession» Τζ. Σμιθ Κάμερον υπονόησε ότι θα στραφεί σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης λόγω της εξαγοράς του Twitter από τον Ίλον Μασκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Έτοιμος κανείς να βρούμε άλλο φόρουμ που δεν είναι του Μασκ, χωρίς παραπληροφόρηση και συνεχή ροή αφιλτράριτου μίσους;»

Η Έιμι Σισκάιντ ακτιβίστρια για τις ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και της LGBTQ κοινότητας και συγγραφέας του «The List: A Week-by-Week Reckoning of Trump’s First Yea» είπε ότι θα είναι διαθέσιμη για επικοινωνία μέσω Facebook «μέχρι να έρθει κάτι καλύτερο».

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της να αποχωρήσει από το Twitter, έγραψε: «Οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχω εδώ πηγαίνει κατευθείαν στον πλουτισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος νομίζω ότι είναι απολύτως απαίσιος».

Η συγγραφέας πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πλέον μια δημόσια εταιρεία. Κάθε ανάρτηση που κάνετε εδώ είναι δωρεάν περιεχόμενο για να πλουτίσετε έναν άνθρωπο, τον Ίλον Μασκ. Ελέγχει απόλυτα και δεν απαντά σε κανέναν. Δεν τον βλέπω ως ψυχικά σταθερό άτομο».

Πηγή: https://www.skai.gr/

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Α.Μ.Θ. | First Lego League Xanthi

Ο μεγαλύτερος Πανελλήνιος διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας για παιδιά και φέτος στη Ξάνθη!

Μετά από δυό χρόνια, το First Lego League Xanthi επανέρχεται δια ζώσης στο διαγωνιστικό του κομμάτι, με σκοπό να χαρίσει χαμόγελα, καινοτομία και δημιουργικότητα. Συνολικά 16 ομάδες με 130 μαθητές,  απο την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και τη Δράμα θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους στο κομμάτι των μεταφορών.

Διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, το Xanthi TechLab και την eduACT και ο προκριματικός της Ξάνθης βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO® League αποτελεί μια παγκόσμια διαγωνιστική διοργάνωση ρομποτικής, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών προκειμένου να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία, μέσα από ψυχαγωγικές και διαδραστικές διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Το FIRST® LEGO® League, είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ15/160778/Δ2) και εισάγει την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 μέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής, πρακτικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης(φουαγιέ) και στους χώρους του Xanthi TechLab. Ώρα έναρξης 09.00. Για το γενικό κοινό και τους γονείς θα υπάρχει live streaming

*Η είσοδος στο χώρο  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα τελευταία υγειονομικά πρωτόκολλα και με αποκλειστική χρήση μάσκα τύπου FFP2 ή διπλής μάσκας προστασίας.

 

Continue Reading

Κατοικία


newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: