Connect with us

BUSINESS-STORIES

Αποσύρονται ταμειακές μηχανές, τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοί τους

Δημοσιεύτηκε

στις

ποσύρονται έως την 31η Μαΐου οι ταμειακές μηχανές που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης on line με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αποστολή δεδομένων.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για την απόσυρση αυτών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν έως τις 31 Μαΐου την παύση τους, στο TaxisNet ή στην αρμόδια εφορία, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με τις 179 μάρκες των αποσυρόμενων ταμειακών μηχανών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

Business

Επιθεώρηση Εργασίας | Τι αλλάζει στους ελέγχους των επιχειρήσεων;

Δημοσιεύτηκε

στις

Με τη συνδρομή και του Στρατού θα γίνονται στο εξής οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο ΕΦΚΑ.

Όσο και αν ακούγεται εξωπραγματικό, εντούτοις, η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ελέγχους του ΣΕΠΕ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προβλέπεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο ΕΦΚΑ, σχετικά με την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών συνεργείων του Ε.Φ.Κ.Α., για επιθέσεις που μπορεί να δεχτούν.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του νόμου Ν.4611/2019 με τις οποίες προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α. Με τον ν. 4611/2019 καθιερώνεται το ακαταδίωκτο, όπως ισχύει ήδη για τους εφοριακούς, προκειμένου να μην τους υποβάλλονται μηνύσεις από τους ελεγχόμενους, εκτός σοβαρών παραβάσεων.

Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπονται επίσης αυστηρές ποινές για τον εργοδότη, διευθυντή επιχείρησης, εκπρόσωπο ή οποιοσδήποτε τρίτο παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του Σ.ΕΠ.Ε., που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός  έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπεται και η συνδρομή στα ελεγκτικά συνεργεία του ΣΕΠΕ και διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τους ελέγχους.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος 2/2020 του ΕΦΚΑ κοινοποιεί και καλεί προς εφαρμογή τις διατάξεις των παρ. 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17, του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες:
«2. Οι διοικητικές αρχές, οι αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στο Σ.ΕΠ.Ε. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του».

Το επίμαχο απόσπασμα της εγκυκλίου:

Πώς θα γίνονται στο εξής οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της υπ. αρ. 2/2020 εγκυκλίου, που υπογράφει ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Χρήστος Χάλαρης είναι το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45, του άρθρου 61 και της παρ. 1 του άρθρου 62, του Ν.4611/2019 (Φ.Ε.Κ.73/τ.Α’/17-5-2019), με τις οποίες προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α..

Συγκεκριμένα, με την παρ.1 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου, τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4578/2018 και ορίζεται ότι, από 3/12/2018 και εφεξής και οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α. που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται και εκπροσωπούνται από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α..

Επίσης, με την παρ. 2, αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε, η παρ.11 του άρθρου 33 του Ν.4578/2018, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται αναλογικά και για τους ελεγκτές των Π.Ε.Κ.Α. και για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α. που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, οι διατάξεις συγκεκριμένων άρθρων του Ν.3996/2011.

Αναλυτικότερα, εφαρμόζονται:

Ι. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14, σύμφωνα με τις οποίες: 

α. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή οι οικογένειες τους, προς υπεράσπισή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρόνο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

γ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

ΙΙ. Οι διατάξεις των παρ. 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17, σύμφωνα με τις οποίες:

2. Οι διοικητικές αρχές, οι αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στο Σ.ΕΠ.Ε. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

4. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφοδιάζονται με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα για τη διευκόλυνση του έργου τους. Το προσωπικό, το οποίο επικουρεί τους Επιθεωρητές Εργασίας στο έργο τους, εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα, διακριτή από αυτή των Επιθεωρητών Εργασίας.

5. Τα υπηρεσιακά οχήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που χρησιμοποιούνται στο έργο των Επιθεωρητών εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος και πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και φέρουν συμβατικές πινακίδες.

6. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης οδηγούν τα υπηρεσιακά οχήματα για εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

7. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το Σ.ΕΠ. Ε., η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας και η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 και στο ν. 3528/2007. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 έως 413 και 417 έως 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 61, Ν.4611/2019).

8. Οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.

15.Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτής δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται».

ΙΙΙ. Οι διατάξεις του άρθρου 20Α, σύμφωνα με τις οποίες:

«Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 229, 308 έως και 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Ειδικών Επιθεωρητών, των λοιπών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, τη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση».

IV. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28, σύμφωνα με τις οποίες:

«Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές» ( παρ.1, άρθρο 62, Ν.4611/2019).

Αναφορικά με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, σας γνωρίζουμε ότι:

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, όπως στην εν λόγω περίπτωση όπου δε γίνεται σχετική μνεία, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη (άρθρο 37, Ν.4620/2019, Κ.Π.Δ.). Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, ακολουθείται η καθορισμένη από παλαιότερα έγγραφα, διαδικασία υποβολής έγγραφης αναφοράς στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών ή στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, με όλα τα στοιχεία που γνωρίζει η Υπηρεσία επί της συγκεκριμένης πράξης, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα έγγραφα

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από τη διάταξη ποινές φυλάκισης, ή/και χρηματικές ποινές, επιβάλλονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και όχι από τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς αφορούν σε ποινικές κυρώσεις.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων των Αρμόδιων Υπηρεσιών για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

BUSINESS-STORIES

Ταμειακές μηχανές | Τον Ιούνιο σε online σύνδεση με την εφορία

Δημοσιεύτηκε

στις

Από τον Ιούνιο οι ταμειακές μηχανές θα βρίσκονται σε on line σύνδεση με το Taxisnet.

Σύμφωνα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή όλες οι ταμειακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί (ΦΗΜ) θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί προκειμένου να συνδέονται με το taxis το αργότερο έως τις 6 Ιουνίου 2020.

Στην απόφαση καθορίζονται παράλληλα οι προδιαγραφές προκειμένου κάθε εκδιδόμενη απόδειξη να φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, ο οποίος θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση έκδοσης κάθε απόδειξης.

Στην απόφαση ορίζονται παράλληλα και τα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται αυτόματη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis για την αποστολή των δεδομένων των αποδείξεων που εκδίδονται. Τα χρονικά διαστήματα θα μπορούν να είναι:

– κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.

– κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.

– κάθε 1.440 λεπτά (δηλαδή κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.

– όταν εκδίδεται Ζ.

Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί να αλλάζει κεντρικά ώστε να είναι διαφορετική για κάθε ταμειακή μηχανή.

H διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis θα προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και καταχώρηση των εκδιδόμενων αποδείξεων κεντρικά.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κομοτηνή | Οι τουρίστες είδος προς εξαφάνιση, οι έμποροι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι

Δημοσιεύτηκε

στις

Τζίρος 2019 σε σύγκριση με 2018, εορταστική κίνηση και κατανάλωση τουριστών, όλα τα πορίσματα μεγάλης έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος του έτους 2019 στην περιοχή δράσης του.

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία 146 ιδιοκτητών καταστημάτων καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής, μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 6 έως 20 Ιανουαρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο ερωτηματολόγια ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση με τρεις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΣ ΓΙΟΡΤΩΝ

Στην σύγκριση λοιπόν της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2019, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα το 46,44% κατέγραψαν χειρότερη κίνηση στα καταστήματα τους, το 37,65% δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για το 15,91 η κίνηση υπήρξε καλύτερη.

Στις επιμέρους κατηγορίες δεν προκύπτει  κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση με τις απαντήσεις να ακολουθούν το μοτίβο απαντήσεων του συνόλου. Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 14.63%, χειρότερα για το 47.56% και χωρίς μεταβολή για το 37.80%. Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 17.19%, χειρότερα για 45,31% και χωρίς μεταβολή για το 37,50%.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2019 συγκριτικά με αυτές του 2018 διαφοροποιούνται στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 23.171% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 30,49% να μην παρατηρεί καμία μεταβολή και το 46,34% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 2019

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής καθώς το 35,56% των καταστημάτων  κατέγραψαν μείωση του ετήσιου τζίρου, το 31.48%  παρουσίασαν αύξηση ετήσιου τζίρου και το  32,96% των επιχειρήσεων δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 31,25% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 28,13% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 40,62% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας με το 31.71% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 37,80% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 30,49% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2019

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρηματιών τρεις  (3) στις δέκα (10) επιχειρήσεις της Κομοτηνής (34,15%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές εντός του 2019 με το μέσο ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 3,03%, ενώ έξι  (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις (65,85%) δεν έκανε καμία πώληση σε πελάτη με καταγωγή από άλλη χώρα.

Η ποσοστιαία συνεισφορά αλλοδαπών στον ετήσιο τζίρο του 2019 των επιχειρήσεων μειώθηκε στο 3,03% σε σχέση με το 5,58% του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μείγμα των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το 2019. Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Κομοτηνής  καταλαμβάνουν οι Βούλγαροι επισκέπτες με ποσοστό που ανέρχεται στο 39,29%, ενώ σε ανάλογα υψηλά ποσοστά εμφανίζονται οι Τούρκοι επισκέπτες με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μείγμα των επισκεπτών – καταναλωτών να ανέρχεται στο 32,14%. Ένας στους δέκα επισκέπτες είναι Ρουμάνος με 10,71% ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εθνικότητας στο μείγμα, ενώ μετά βίας συναντά κανείς Ρώσους (3,57%) και Γάλλους  επισκέπτες (1,79%).

Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι τα ποσοστά των Βούλγαρων και Τούρκων καταναλωτών να είναι σχεδόν ισόποσα και να καταλαμβάνουν συνολικά το 71,43% του μείγματος των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το έτος 2019.

Επισημαίνεται τέλος, από τον Εμπορικό Σύλλογο προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι η έρευνα εντοπίζει και καταγράφει μόνον τους επισκέπτες εκείνους που προβαίνουν σε κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα τριάντα διαφορετικών κλάδων της Κομοτηνής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών-μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής που συμμετέχουν σε αυτή.

xronos.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

BUSINESS-STORIES

Η Amazon επενδύει στην Ελλάδα και τη συνδέει με τη νοτιοανατολική Ευρώπη

Δημοσιεύτηκε

στις

Η Amazon Web Services… επενδύει στην Ελλάδα και την ενώνει με τη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η Amazon Web Services, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, προχώρησε σε επένδυση στη χώρα μας δημιουργώντας μια διαδικτυακή τοποθεσία υπολογιστικού νέφους, υπό την επωνυμία «Amazon Cloud Front Edge».

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της ενώνοντας την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη στο παγκόσμιο δίκτυο της Amazon Web Services.

Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Ο κ. Πιερρακάκης σε δήλωσή του τόνισε ότι «η επένδυση της Amazon Web Services στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αυξανόμενη σημασία της χώρας ως περιφερειακού κόμβου στην παγκόσμια τεχνολογική αγορά.

 

 

Η εμπιστοσύνη της εταιρείας υπογραμμίζει πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή για νέες επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών καθώς και τη σημασία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Από την πλευρά του ο Cameron Brooks, διευθυντής του «Public Sector Europe της Amazon Web Services» επεσήμανε ότι «για πολλά χρόνια είχαμε μια ισχυρή και συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα πελατών στην Ελλάδα.

Από (νεοφυείς επιχειρήσεις) start ups μέχρι μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες αλλά και τον δημόσιο τομέα, οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τεχνολογίες μας ώστε να καινοτομούν για το συμφέρον των δικών τους πελατών.

 

 

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη για τη συνεργασία τους, κάνοντας το επόμενο βήμα για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας».

Να σημειώσουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης παρέχονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Amazon CloudFront, Lambda@Edge, AWS Shield και AWS WAF στην χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, βελτιώνοντας περισσότερο από 50% για τους Έλληνες καταναλωτές την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε online υπηρεσίες και περιεχόμενο.

 

 

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon Web Services, με έμφαση στη συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Προγράμματα όπως το Cloudstart, AWS Educate και AWS Activate θα βοηθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου αλλά και το startup οικοσύστημα της χώρας.

Στη συνάντηση με το κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών της Amazon Web Services ήταν παρών ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Social

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ