Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ | Σαρωτικοί έλεγχοι στα συμβόλαια ακινήτων για τον ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύτηκε

στις

Με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να βρίσκονται στα πάνω τους, συμβολαιογράφοι, φύλακες μεταγραφών και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων μπαίνουν στο μάτι των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής έδωσε εντολή να διενεργηθούν τουλάχιστον 120 έλεγχοι σε υποθέσεις των συγκεκριμένων κλάδων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ακίνητα που αλλάζουν χέρια συνοδεύονται και από το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Το πιστοποιητικό αυτό είναι υποχρεωτικό για κάθε μεταβίβαση ή πλειστηριασμό ακινήτου και πιστοποιεί ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα έτη. Όσοι εντοπιστούν να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με καμπάνες.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν κυμαίνεται από 300 έως 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα ορίζεται σε ένα 1‰ επί της αξίας του ακινήτου ή δικαιώματος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, αν δηλαδή πιαστούν ξανά να έχουν διαπράξει την ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση ενός ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εκτός από το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια σειρά από  δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Ανάλογα με τη συναλλαγή που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή: Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, τη διανομή κοινών ακινήτων, την ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ή, μόνο σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντος προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής του στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα, που θα χορηγήσει το δάνειο.
 • Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς.
 • Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικά / δηλώσεις για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α. κλπ.
 • Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
 • Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή
 • Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν ακίνητο κτίστηκε μετά τις 14-3-1983
 • Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου
 • Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση, χαρακτηρίζεται ως μη δασική ή δασική
 • Βεβαίωση δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών
 • Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα
 • Άδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας
 • Πιστοποιητικό της διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση “βόμβα” του Πρωτοδικείου για τα Airbnb ανατρέπει τα δεδομένα

Δημοσιεύτηκε

στις

Απόφαση – βόμβα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, η οποία απαγορεύει τη χρήση διαμερίσματος για Αirbnb, σε πολυκατοικία του Ναυπλίου, ανατρέπει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ανοίγει τον δρόμο για μαζικές αγωγές και ανάλογες διεκδικήσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιδρούν στη νέα μόδα.

Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας και καλεί την ιδιοκτήτρια που μισθώνει το σπίτι της με Airbnb «να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας».

Η ιδιοκτήτρια, μάλιστα, εάν δεν συμμορφωθεί απειλείται με «προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση».

Για μια τεκμηριωμένη απόφαση, με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση και άλλων αντίστοιχων δικαστικών διενέξεων κάνει λόγο η δικηγόρος που χειρίστηκε νομικά την υπόθεση, καθώς όπως αναφέρει στο σκεπτικό της δεν γίνεται αναφορά μόνον στην παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού της πολυκατοικίας, που απαγόρευε τη χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών ως τουριστικών καταλυμάτων, αλλά γίνεται και εκτενής αναφορά στις οχλήσεις που προκαλούνται από τέτοιου είδους βραχυχρόνιες μισθώσεις στους λοιπούς ιδιοκτήτες.

Ο Κώστας Παπαπαναγιώτου, γραμματέας του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού, ανέφερε στα Νέα πως το δικαστήριο επέβαλε στην ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος την εσχάτη των ποινών χωρίς να της δώσει την ευκαιρία να επανορθώσει ή να της επιβάλει μια ήπια ποινή.

Κατά τον ίδιο, η απόφαση του Πρωτοδικείου Ναυπλίου δημιουργεί νομικό προηγούμενο και το θέμα αυτό προκαλεί ανησυχία στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα σπίτια τους μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

πηγη:madata.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν τώρα σε ηλικίες από 55 έως 60 ετών και πόση σύνταξη παίρνουν

Δημοσιεύτηκε

στις

Σύνταξη σε ηλικίες μεταξύ 55 και 60 ετών προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν ή και να θεμελιώσουν οι ασφαλισμένοι κάνοντας αίτηση μέχρι το τέλος του 2019. Το τελευταίο δίμηνο του 2019 παρατηρείται αυξημένη φυγή στη σύνταξη, με πάνω από 25.000 νέες αιτήσεις. Την ίδια στιγμή, οι εκτιμήσεις για το 2020 από αρμόδια στελέχη Ταμείων και υπηρεσιών κάνουν λόγο για τουλάχιστον 130.000 συνταξιοδοτήσεις.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα έναν χρηστικό οδηγό με όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους σε όλα τα Ταμεία (ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) με ένσημα πριν από το 1993.

Η έξοδος αποδίδεται στα θεμελιωμένα δικαιώματα συνταξιοδότησης, που αυξάνονται από το 2019 και μετά, καθώς όλο και περισσότεροι παλαιοί ασφαλισμένοι πιάνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης, με τις περισσότερες αιτήσεις να είναι από ασφαλισμένους του Δημοσίου, οι οποίοι σπεύδουν να κλειδώσουν το εφάπαξ και την επικουρική σύνταξη τώρα παρά αργότερα.

Η έξοδος «τώρα» είναι προτιμότερη για πολλούς, γιατί διασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι αποχωρούν με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, ενώ η έξοδος μετά από 2 ή 3 χρόνια θα γίνει με την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν σε παλαιότερους νόμους και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2021.

Η βασικότερη από τις ρυθμίσεις αυτές είναι η σύνδεση των ορίων ηλικίας με την αύξηση της ηλικίας για το προσδόκιμο ζωής από 1ης/1/2021. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή που ψηφίστηκε με το νόμο 3863/2010 και επικαιροποιήθηκε στο νόμο 4336/2015, από το 2021 και ανά τρία χρόνια τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται με μια αναλογία από την αύξηση που θα έχει σημειωθεί στην ηλικία για το προσδόκιμο ζωής των ατόμων που έχουν κλείσει τα 65. Αν δηλαδή το προσδόκιμο ζωής ανέβει κατά δύο έτη, τότε είναι πιθανό τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να έχουν μια αύξηση κατά 6 ή 8 ή και 12 μήνες, ανάλογα με τον τρόπο που θα αποφασιστεί να εφαρμοστεί η επίμαχη διάταξη. Αν δεν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας, όπως επίσης δεν θα αλλάξουν οι ηλικίες συνταξιοδότησης ακόμη και αν μειωθεί το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών.

Για την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, το 2021, θα ληφθεί υπόψη η μεταβολή στην ηλικία του προσδόκιμου ζωής κατά τη δεκαετία 2010/2020.

πηγη:madata.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2020 | Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα – Τι αλλάζει τη νέα χρονιά

Δημοσιεύτηκε

στις

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα τέλη κυκλοφορίας. Τόσο επειδή η εμπρόθεσμη πληρωμή τους πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, όσο και επειδή από τη νέα χρονιά έχουν προαναγγελθεί αλλαγές.

Για φέτος, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και πέρυσι με τους ιδιοκτήτες οχημάτων να καλούνται να πληρώσουν από 22 έως 1.380 ευρώ ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και με βάση τα κυβικά του κινητήρα και το έτος ταξινόμησης.

Όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα θα επιβαρυνθούν (εκτός του ποσού για τα τέλη) πρόστιμα, ως εξής:

-100% των τελών εάν το όχημα είναι δίκυκλο, τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.

-50% των τελών εάν το όχημα είναι επιβατικό ΔΧ, φορτηγό ή λεωφορείο.

-30 ευρώ εάν τα τέλη κυκλοφορίας είναι μικρότερα των 30 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται

Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Η πλήρης απαλλαγή ισχύει τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για τους γονείς τους ή στα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση του ατόμου με αναπηρία και για ένα μόνο όχημα.

Αναλυτικά, οι κατηγορίες αναπηρίας που απαλλάσσονται είναι οι εξής:

Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Κατάθεση πινακίδων

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της ακινησίας οχημάτων, που σημαίνει πως όσοι καταθέσουν τις πινακίδες τους στην εφορία, δεν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να αποσύρουν από την κυκλοφορία το αυτοκίνητό τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

Πινακίδες

Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ

Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους

Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο

Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.

Έρχονται αλλαγές

Μεγάλες ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας έρχονται από 1η Ιανουαρίου 2020 με στόχο να μειωθεί η κυκλοφορία των παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων και να δημιουργηθεί ένα νέο ευνοϊκό πρότυπο υπολογισμού των τελών για τα καινούρια οχήματα. Τη νέα χρονιά και σίγουρα πριν από την 1η Μαρτίου αναμένεται να αλλάξουν οι συντελεστές και τα ποσά στα τέλη κυκλοφορίας καθώς η έλευση του νέου πρότυπου μέτρησης WLTP αυξάνει κατά πολύ τις εκπομπές CO2 όλων των αυτοκινήτων και κατ’ επέκταση και τα Τέλη Κυκλοφορίας τους αλλά και το Τέλος Ταξινόμησης.

Με αυτά τα δεδομένα οι αλλαγές τόσο στο Τέλος Ταξινόμησης όσο και στα Τέλη Κυκλοφορίας πρέπει να έχουν νομοθετηθεί το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 καθώς από την 1η Μαρτίου τίθεται σε ισχύ το πρότυπο WLTP που αλλάζει τις εκπομπές CO2 σε όλα τα καινούρια αυτοκίνητα.

πηγη:madata.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας | Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη με… μειώσεις και διαμαρτυρίες

Δημοσιεύτηκε

στις

Εν μέσω διαμαρτυριών από μέλη εργατικών Σωματείων  από εκπροσώπους συνταξιουχικών Σωματείων και του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και μετά από μια τρίωρη συζήτηση, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου 2019, η οποία ολοκληρώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019, φτάνοντας σε διάρκεια τις 7 ώρες.

«Αν έχουμε ελλειμματικό προϋπολογισμό στα ανταποδοτικά τέλη δεν θα εγκριθούν οι προϋπολογισμοί. Σας θυμίζω ότι έχουμε αύξηση εξόδων προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το 2018 αυτά τα έξοδα έφταναν το 1,4 εκ. ευρώ, 1,8 εκ. ευρώ το 2019 και θα φτάσουν το 1,9 εκ. ευρώ το 2020. Πώς θα μειωθούν αυτά τα έξοδα; Με την ανακύκλωση. Επίσης, ξοδεύουμε 1,2 εκ. ευρώ σε ρεύμα για τον ηλεκτροφωτισμό. Πώς θα μειωθεί αυτό το ποσό; Με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, έχουμε 300.000 για τη συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας, γιατί δουλεύουν άνθρωποι σε αυτά και οφείλουμε να φροντίζουμε για την ασφάλειά τους. Όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση δεν ήταν επιλογή μου αυτές οι αυξήσεις. Αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σ’ αυτές», ανέφερε κατά τη σύντομη εισήγησή του ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης.

Η πρόταση Τσανάκα

«Μπορούμε να κατεβάσουμε τα έξοδα. Να σας πω το εξής: 5.000 τόνοι σκουπιδιών πηγαίνουν στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, από τους οποίους πάνω από 3.000 τόνοι είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Αν οι 3.000 τόνοι γίνουν 4.000, η έκπτωση θα είναι άλλα 5%, ήτοι 100.000 ευρώ, αυτά τα παραπανίσια, δηλαδή, που δίνει η αγορά», δήλωσε η επικεφαλής του συνδυασμού Ανάσα για τον Δήμο και τέως δήμαρχος, Δήμητρα Τσανάκα.

Από την πλευρά της η δημοτική σύμβουλος της παράταξης Ευαγγελία Δρακονάκη «κατέβασε» μια νέα πρόταση για τα δημοτικά τέλη, η οποία περιείχε μεν αυξήσεις, αλλά μικρότερες, προτείνοντας «ψαλίδισμα» σε ορισμένα έξοδα του δήμου.

Οι εξηγήσεις και ο ρόλος της ΔΙΑΑΜΑΘ

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου έδωσε εξηγήσεις με στοιχεία για το πώς προέκυψε η ανάγκη για αύξηση των δημοτικών τελών, ξεκινώντας από το 2017: «Εκείνη τη χρονιά είχαμε 2.752.000 ευρώ πλεόνασμα. Ο προϋπολογισμός όμως πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Έτσι προχωρήσαμε σε «άνοιγμα» 112 θέσεων προσωπικού και σε προμήθεια μηχανημάτων και μηχανικών μέσων. Ουσιαστικά δηλαδή επενδύθηκε το πλεόνασμα. Η εισφορά, όμως, της ΔΙΑΑΜΑΘ αυξήθηκε, κάτι το οποίο δημιούργησε τελικά έλλειμμα».

«Πέρασε» η πρόταση Τσανάκα με 12-9

Τελικά εγκρίθηκε η πρόταση της παράταξης της τέως δημάρχου, καθώς την ψήφισαν τα 12 μέλη της, έναντι της πρότασης Μουριάδη η οποία ψηφίστηκε από τα 9 μέλη της παράταξης της οποίας ηγείται ο δήμαρχος.

Οι υπόλοιποι επικεφαλής των παρατάξεων καταψήφισαν και τις δύο προτάσεις, ενώ ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Χρήστος Ποτόλιας αποχώρησε, κάνοντας λόγο για «μαύρη Δευτέρα για τον δήμο Καβάλας» 

πηγη:kavalapost

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

REVOIL

teliko filiagkos-plio
HOLIDAY-Car-Rental-banner
professional camera ad
post_head_image
300x250_ANOIKSI

300x250_ANOIKSI

karta 1
geotech_banner
ergasia_syn
epikairotita

Social

Facebook
INSTAGRAM
Twitter
YOUTUBEΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ