Quantcast
Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Χωρίς ελέγχους ασφαλείας λειτουργούν λατομεία και ορυχεία | Κίνδυνος για νέα εργατικά ατυχήματα μετά την αδρανοποίηση των αρμόδιων Αρχών

Χωρίς ελέχγους ασφαλείας φαίνεται να λειτουργούν τα λατομεία σε Καβάλα ,Θάσο και Δράμα αλλά και οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στον Πρίνο λόγω της υποστελέχωσης των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως καταγγέλει  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών(Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ethnos.gr :

“Χωρίς ελέγχους προκύπτει ότι λειτουργούν στην Ελλάδα λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει όχι μόνο ο αυξανόμενος αριθμός των εργατικών ατυχημάτων, αλλά και η ακραία υποστελέχωση των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν την πλήρη αδυναμία πραγματοποίησης ακόμα και των τακτικών προγραμματισμένων ελέγχων.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στις δύο Επιθεωρήσεις Βορείου και Νοτίου Ελλάδας αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 10 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι διοικητικοί υπάλληλοι.

Και αυτό την ώρα που οι δύο Επιθεωρήσεις έχουν υπό την εποπτεία τους περίπου 2.000 εργοτάξια και εγκαταστάσεις του εξορυκτικού κλάδου, στα οποία απασχολούνται περί τους 20.000 εργαζόμενους. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Μεγαλόπολη, κ.α.), τα μεταλλεία και τα μεταλλουργικά εργοστάσια της ΛΑΡΚΟ και της Ελληνικός Χρυσός, τα μεταλλεία και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας βωξίτη στη Φωκίδα και λευκολίθου στην Εύβοια και τη Χαλκιδική, τα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών της Μήλου, τα λατομεία μαρμάρου στη Δράμα, οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στον Πρίνο, τα συνεργεία έρευνας υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και τα πάμπολλα λατομεία πέτρας, άμμου, σκύρων, αργίλου, σχιστολιθικών πλακών, μαρμάρου, κλπ, σε κάθε γωνία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Μεταξύ των πολλών αρμοδιοτήτων τους, εκτός από τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ), οι δύο Επιθεωρήσεις είναι επιφορτισμένες και με την προστασία ανθρώπων, υποδομών και περιουσιών γύρω από τα έργα, την προστασία του ορυκτού πλούτου της χώρας από την υποβάθμιση ή την καταστροφή των κοιτασμάτων λόγω ανορθολογικής ή παράνομης εκμετάλλευσής, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εντός και πέριξ των έργων.

Αυτό καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ) κάνοντας λόγο για «κατάντια» των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, οι οποίες αποτελούν τις μοναδικές δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την προστασία των εργαζομένων του επικινδυνότερου, μαζί με τον κατασκευαστικό και το ναυπηγοεπισκευαστικό, οικονομικό κλάδο, καθώς και για την προστασία του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Ο ουσιαστικότερος ρόλος των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων είναι η πραγματοποίηση απροειδοποίητων προληπτικών ελέγχων, ώστε να διαπιστώνονται οι πραγματικές συνθήκες εργασίας και να δίνονται οδηγίες και εντολές βελτίωσης, να επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και να γίνονται απαγορεύσεις εργασιών όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ωστόσο, όλα αυτά είναι εδώ και χρόνια αδύνατο να γίνουν αποτελεσματικά. Μέχρι το 2014, οι δύο Επιθεωρήσεις προβλεπόταν να στελεχώνονται από 40 υπαλλήλους η καθεμιά, εκ των οποίων 6 επιθεωρητές μεταλλείων, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων, και περίπου 10 μηχανικούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η πραγματική τους στελέχωση το έτος αυτό ήταν: 9 υπάλληλοι στη Βόρεια Ελλάδα, εκ των οποίων 5 επιθεωρητές και 2 μηχανικοί και τεχνικοί άλλων ειδικοτήτων, και 17 υπάλληλοι στη Νότια Ελλάδα, εκ των οποίων 6 επιθεωρητές και 1 μηχανικός άλλης ειδικότητας.

Με το προσωπικό αυτό και τις υπάρχουσες πιστώσεις και υποδομές οι Επιθεωρήσεις είχαν ατύπως θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων μία φορά το χρόνο στα έργα που απασχολούσαν μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, δραστηριοποιούνταν σε υπόγειες εργασίες ή λόγω της φύσης τους ενείχαν αυξημένους κινδύνους (π.χ. μεταλλουργικό εργοστάσιο ΛΑΡΚΟ), ενώ η αντίστοιχη συχνότητα για τα λοιπά έργα ήταν μία φορά ανά 3-5 έτη.

Αν και αυτός ο ρυθμός ελέγχων υπολειπόταν σημαντικά από αυτόν των δυτικών χωρών, στην Ελλάδα αντί να αυξηθεί η στελέχωση των επιθεωρήσεων, το 2014, με την αλλαγή του Οργανισμού του Υπουργείου καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις των Επιθεωρήσεων, δηλαδή περίπου το 58 – 78% από τις 40 και υποβαθμίστηκαν από Διευθύνσεις σε Τμήματα.

Ο αριθμός των ελεγκτών συνέχιζε να μειώνεται λόγω αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων παρά το γεγονός ότι το 2018 οι Επιθεωρήσεις επιφορτίστηκαν και με τον έλεγχο των ηπειρωτικών και υπεράκτιων έργων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Σήμερα οι δύο Επιθεωρήσεις, μετά από συνεχείς αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις, στελεχώνονται μόλις με 5 υπαλλήλους η καθεμία: 3 επιθεωρητές μεταλλείων και 2 διοικητικούς και τεχνικούς στη Βόρεια Ελλάδα και 2 επιθεωρητές μεταλλείων και 3 διοικητικούς στη Νότια Ελλάδα.

«Αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Επιθεωρήσεων είναι μεγάλο (από τη διερεύνηση ατυχημάτων/δυστυχημάτων έως την απαλλοτρίωση εκτάσεων και την τήρηση κτηματολογίου μεταλλείων), προκύπτει αυταπόδεικτα ότι η στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών όχι μόνο δεν επαρκεί για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά ούτε για τη στοιχειώδη πραγματοποίηση ελέγχων. Δεν αποτελεί, συνεπώς, έκπληξη ότι τα τελευταία έτη πραγματοποιούν ελάχιστους ή καθόλου προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, και αυτούς κυρίως μετά από εισαγγελική εντολή», επισημαίνει η Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις Επιθεωρήσεις έχουν επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στο αρμόδιο υπουργείο σημειώνοντας πως το ελάχιστο προσωπικό για τη στοιχειώδη λειτουργία τους θα ήταν 18 υπάλληλοι σε καθεμιά (6 επιθεωρητές, 5 μηχανικοί και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 1 γιατρός εργασίας και 6 διοικητικοί υπάλληλοι).

Και αυτό γιατί η αδρανοποίησή τους έχει δραματικές συνέπειες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτουν οι ίδιες οι υπηρεσίες:

 • Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται δυσανάλογη αύξηση τόσο του αριθμού ατυχημάτων/δυστυχημάτων στον κλάδο, όσο και, κυρίως, της σοβαρότητάς τους. Π.χ. στη Νότια Ελλάδα συνέβησαν 2 θανατηφόρα δυστυχήματα εντός των τελευταίων 6 μηνών, έναντι του «συνήθους» 1 κατ’ έτος, ενώ έχει αυξηθεί δραματικά και ο αριθμός των δυστυχημάτων με ακρωτηρια
 • Έχει προκληθεί μεγάλη καθυστέρηση στην κατανομή ευθυνών και στην απονομή δικαιοσύνης, λόγω των αναπόφευκτα μεγάλων καθυστερήσεων στη διερεύνηση ατυχημάτων/δυστυχημάτων.
 • Έχει διογκωθεί η παράνομη εξόρυξη και αποκομιδή ορυκτών (με ευνόητες επιπτώσεις π.χ. στο περιβάλλον, στην ασφάλεια ανθρώπων και ιδιωτικών περιουσιών, στα δημόσια έσοδα, ακόμα και στον τόσο προβεβλημένο από τις κυβερνήσεις «υγιή ανταγωνισμό»), γεγονός που αποτυπώνεται από τις συνεχώς αυξανόμενες καταγγελίες που λαμβάνουν οι Επιθεωρήσεις από Φορείς, πολίτες και νόμιμες λατομικές επιχειρήσεις.
 • Έχει εγκαθιδρυθεί de facto ένα καθεστώς ατιμωρησίας των παρανομιών, που έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τόσο σε θέματα ΥΑΕ, όσο και σε άλλα θέματα που θέτει η νομοθεσία. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες, μεταξύ άλλων, σε ελεύθερα επαγγέλματα του κλάδου, καθώς πολλές, κατά τα άλλα νόμιμες, επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση σημαντικών και υποχρεωτικών από το νόμο υπηρεσιών (π.χ. δεν απασχολούν επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς εργασίας).
 • Ο συνεπαγόμενος περιορισμός στην επιβολή προστίμων έχει ως συνέπεια και τη σημαντική απώλεια δημόσιων εσόδων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν π.χ. για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των μεταλλευτικών και λατομικών έργων.

Εκτός της ακραίας υποστελέχωσης όμως, οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων ύστερα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποδεικνύονται ανεπαρκείς και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων οργάνων και εξοπλισμού, αλλά και εργαστηρίων για τη μέτρηση και ανάλυση των δεκάδων βλαπτικών παραγόντων και λοιπών παραμέτρων που πρέπει κατά το νόμο να ελέγχονται, ενώ όσα όργανα διαθέτουν, είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν συντηρούνται και δεν διακριβώνονται.

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη ειδικού ιατρικού προσωπικού. Συνεπώς, δεν προβλέπεται ούτε καν τυπικά η επιστημονική παρακολούθηση των επαγγελματικών ασθενειών στον εξορυκτικό κλάδο (π.χ. πνευμονοκονιάσεις), σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των Επιθεωρήσεων Εργασίας.

Επίσης, υπάρχει πλήρης απουσία μέριμνας για εξειδικευμένη και συστηματική επιμόρφωση του προσωπικού

«Το ξήλωμα των δημόσιων υπηρεσιών ξεκινάει από την πείνα των μεγάλων επιχειρήσεων για περισσότερα κέρδη και την προθυμία τόσο της παρούσας κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και όλων των προηγούμενων, να ικανοποιήσουν αυτήν την πείνα ρισκάροντας ακόμα και τη ζωή των εργαζομένων», σημειώνει η Ομοσπονδία.

Για την αντιστροφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, απαιτεί να μην εκχωρηθεί ελεγκτικό έργο σε ιδιώτες ελεγκτές, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν άμεσα οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως και εγκαίρως όλες τις αρμοδιότητές τους, να προβλεφθούν θέσεις ειδικού ιατρικού προσωπικού για την επιστημονική παρακολούθηση των επαγγελματικών ασθενειών του εξορυκτικού κλάδου καθώς επίσης και τεχνικού προσωπικού μετρήσεων-αναλύσεων βλαπτικών παραγόντων και λοιπών παραμέτρων. Επιπλέον, ζητούν τακτική εξειδικευμένη επιμόρφωση των επιθεωρητών μεταλλείων και όλου του προσωπικού του.”

 

Click to comment

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Στην καβάλα το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas

Μεταφέροντας περίπου 4.000 επιβάτες, κυρίως αμερικάνικης και κινεζικής υπηκοότητας, κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024 στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» το θηριώδες κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean Cruises.

Η εταιρεία αυτή διαθέτει στον στόλο της και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Symphony of the Seas.

Λόγω του μεγέθους του, το Voyager of the Seas παρέμεινε αρόδο έξω από το λιμάνι, και οι επιβάτες μεταφέρονταν στην πόλη με μικρές βάρκες (λάντζες). Η χερσόνησος της Παναγίας κατακλύστηκε από χιλιάδες τουρίστες. Το Voyager of the Seas είναι το μεγαλύτερο πλοίο που έχει προσεγγίσει ποτέ την Καβάλα.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Πλησιάζει η διορία για ταμειακές μηχανές IRIS και POS | Βαρύ το πρόστιμο

Να ενεργοποιήσουν το σύστημα αμέσως πληρωμών IRIS. Πρόκειται για 600.000 επαγγελματίες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην εν λόγω -απαραίτητη- ενέργεια και σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αντιμέτωποι με αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ στους υπόχρεους που δεν προχωρήσουν στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ θα επιβάλλεται έξτρα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως το υπουργείο Οικονομικών έχει αποκλείσει νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα ενώ σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση του IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Πότε λήγει η προθεσμία για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

Υπενθυμίζεται πως στο τέλος του τρέχοντος μηνός εκπνέει και η προθεσμία για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS με εξαίρεση όσες δεν κατέστη δυνατόν να διασυνδεθούν λόγω ασυμβατότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις με παλαιά συστήματα ταμειακών και για τις οποίες υπάρχει ελαστικότερο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με συγκεκριμένο λογισμικό (πρόκειται για το ERP το οποίο αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης από χρηματοοικονομικά μέχρι ανθρώπινο δυναμικό) και έχουν προγραμματίσει τεχνικές εργασίες με τον ειδικό συνεργάτη τους εντός του Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος του μήνα. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία η προθεσμία έχει ήδη λήξει.

Επίσης θα πρέπει οι περίπου 30.000 εποχικές επιχειρήσεις να έχουν την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, έτοιμη τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Για 3.000 επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς είναι στη λίστα του «Τειρεσία», το ζήτημα αντιμετωπίσθηκε με νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ., όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων.
Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη νομοθεσία, στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές με τα POS επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται σε 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Άσκηση για σεισμικό κίνδυνο στην Π.Ε. Εβρου “Κάδμος & Αρμονία 2024”

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας  (Ο.Α.Σ.Π.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει την επιχειρησιακή άσκηση επι χάρτου με την ονομασία “ΚΑΔΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 2024”.

Η άσκηση έχει ως στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων, τόσο προσεισμικά όσο και μετασεισμικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με έμφαση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

Το πρόγραμμα της άσκησης περιλαμβάνει:

 • Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024:
  • 09:00 – 14:00: Αίθουσα διαλέξεων “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΗΤΗ” στο Νομαρχείο (Βασ. Αλεξάνδρου), Αλεξανδρούπολη
 • Τρίτη 18 Ιουνίου 2024:
 • 11:00 – 15:00: Πνευματικό Κέντρο “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΔΥΣ”, Σαμοθράκη
 • 20:00 – 21:00 Εσπερίδα για θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Εμπειρίες και διδάγματα (Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο)

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν φορείς, υπηρεσίες και εθελοντές από διάφορους τομείς, με στόχο την εξάσκηση σε:

 • Συντονισμό και επικοινωνία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
 • Παροχή βοήθειας σε πληγέντες
 • Αποκατάσταση ζημιών

Η άσκηση “ΚΑΔΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 2024” αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ετοιμότητας της περιοχής έναντι σεισμικών φαινομένων και την προστασία των πολιτών.

 

 

 

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
worker and red cross as logo
text about elections
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis
timetable

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en