Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποχρεωτικός εμβολιασμός | «Παγώνει» για λίγες ημέρες για τους άνω των 50

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όσους έχουν περάσει τα 50 έτη αλλά η σχετική συζήτηση θα ξεκινήσει αργότερα σε σχέση με ότι είχε προγραμματισθεί. Ειδικότερα υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές έλεγαν στο ethnos.gr ότι θα δοθεί μία μικρή παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, αφού η συζήτηση θα ξεκινήσει από τα μέσα του μήνα και μετά. Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς τα κυβερνητικά στελέχη θέλουν πρώτα να διαπιστώσουν εάν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα λειτουργήσει στους άνω των 60 ετών και θα είναι αποτελεσματικός ώστε να αυξηθούν τα ραντεβού για το εμβόλιο.

Να υπενθυμιστεί ότι η τρίτη δόση αλλά και γενικότερα ο εμβολιασμός για τους άνω των 60 ετών είναι υποχρεωτική μετά τις 15 Ιανουαρίου οπότε και θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως σε όσους πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τον Ιανουάριο πάντως θα επιβληθεί πρόστιμο 50 ευρώ επειδή το μέτρο ξεκινά από τις 15 του μήνα.
Η σχετική απόφαση για μικρή παράταση ελήφθη σύμφωνα με πηγές του ethnos.gr σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία και της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Πρέπει να τονισθεί ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην εφαρμόσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 40 ετών παρότι αρχικά υπήρχαν σκέψεις. Πάντως για τους άνω των 50 ετών το μέτρο που θα θεσμοθετηθεί και με ειδική ρύθμιση θα προβλέπει επίσης πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά των άνω των 60 ετών, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες του ethnos.gr.

«Κλείδωσε» το 7μηνο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Στο μεταξύ «κλείδωσε» οριστικά η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους 7 μήνες από τους 9 μήνες που ισχύει στην υπόλοιπη Ε.Ε. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε οριστικά να μειωθεί η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού κάτι που αναμένεται να προωθηθεί τις επόμενες ημέρες με ειδική ρύθμιση από το υπουργείο Υγείας.

Η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους 7 μήνες σημαίνει ότι αυτόματα όσοι δεν έχουν κάνει της αναμνηστική δόση θα πρέπει να την πραγματοποιήσουν καθώς διαφορετικά θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι και θα υποβάλλονται στους προβλεπόμενους περιορισμούς.

Να υπενθυμιστεί ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. έχει αποφασισθεί να ισχύει για 9 μήνες, αλλά κάθε χώρα μέλος μπορεί να χαράξει τη δική της στρατηγική.

Πηγη: ethnos.gr

Click to comment

Απάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνείς και Ευρωπαικές μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραίως

Με το μεταπτυχɩακό πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένη καɩ εξεɩδɩκευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα καɩ τɩς πτυχές των δɩεθνών καɩ ευρωπαϊκών σπουδών, ανταποκρɩνόμενοɩ στɩς επɩστημονɩκές απαɩτήσεɩς καɩ προκλήσεɩς της δυναμɩκής καɩ ανασυντασσόμενης δɩεθνούς πολɩτɩκής.

Ενθαρρύνει  υποψηφɩότητες από φοɩτητές καɩ πτυχɩούχους που επɩθυμούν να αποκτήσουν την αναγκαία εξεɩδίκευση γɩα να αναδεɩχθούν καɩ δɩακρɩθούν ως ανώτερα καɩ ανώτατα στελέχη ∆ɩεθνών Οργανɩσμών, της ∆ɩπλωματɩκής Υπηρεσίας, δημοσίων καɩ ɩδɩωτɩκών οργανɩσμών, ɩνστɩτούτων ανάλυσης καɩ συμβουλευτɩκών υπηρεσɩών, σύμβουλοɩ δɩεθνών υποθέσεων σε Κυβέρνηση καɩ Κοɩνοβούλɩο, σε οɩκονομɩκούς οργανɩσμούς καɩ επɩχεɩρήσεɩς, καθώς καɩ σε κάθε σχετɩκό φορέα ɩδɩωτɩκού ή δημόσɩου τομέα. Με το μεταπτυχɩακό πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο απευθύνεται στη σκεπτόμενη νέα γενɩά πολɩτών, οɩ οποίοɩ επɩθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία γνώσης καɩ ανάλυσης γɩα λήψη αποφάσεων, γɩα ένα μέλλον ουσɩαστɩκών προκλήσεων καɩ εξεɩδίκευσης. Με στόχο τον πρωταγωνɩστɩκό ρόλο στην πολɩτɩκή, οɩκονομɩκή καɩ επɩστημονɩκή ζωή καɩ πρόοδο καɩ την ανταγωνɩστɩκότητα στο σημερɩνό δɩεθνοποɩημένο περɩβάλλον καɩ τɩς ανάγκες του.

Το Μεταπτυχɩακό Πρόγραμμα στɩς δύο δɩαστάσεɩς του, την ∆ɩεθνή καɩ την Ευρωπαϊκή, βασίζεταɩ σε τρεɩς αλληλοϋποστηρɩζόμενους δɩδακτɩκούς καɩ ερευνητɩκούς πυλώνες:

  1. ∆ɩεθνείς Σχέσεɩς καɩ Στρατηγɩκή,
  2. ∆ɩεθνές ∆ίκαɩο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί καɩ Χρηματοοɩκονομɩκοί Θεσμοί καɩ
  3. ∆ɩεθνής Πολɩτɩκή Οɩκονομία καɩ ∆ɩεθνές Εμπόρɩο καɩ Επɩχεɩρήσεɩς.

Σε δύο εξάμηνα δɩδάσκονταɩ έντεκα (11) μαθήματα καɩ κατά τη θερɩνή περίοδο εκπονείταɩ η  Mεταπτυχɩακή δɩπλωματɩκή εργασία.

Πληροφορίες γɩα τους όρους φοίτησης αναρτώνταɩ στον Εσωτερɩκό Κανονɩσμό

Απαɩτούμενα ∆ɩκαɩολογητɩκά

Αντίγραφο πτυχίου καɩ αναλυτɩκή βαθμολογία.

Γίνονταɩ δεκτές αɩτήσεɩς συνοδευόμενες από πɩστοποɩητɩκό σπουδών με αναλυτɩκή βαθμολογία όλων των ετών από φοɩτητές που αναμένεταɩ να ολοκληρώσουν τɩς σπουδές τους έως τον Σεπτέμβρɩο του 2022. ∆ύο συστατɩκές επɩστολές από καθηγητές ή/καɩ εργοδότες.

Πɩστοποɩητɩκό ɩσοτɩμίας από ∆OATAΠ (∆ΙΚΑΤΣΑ) γɩα όσους έχουν πτυχίο Πανεπɩστημίου της αλλοδαπής. Αναγνωρɩσμένα δɩπλώματα γνώσης Αγγλɩκής (Πɩστοποɩητɩκό γλωσσομάθεɩας Υπουργείου Παɩδείας ή Proficiency ή TΟΕFL ή ΙELTS). Εκτɩμάταɩ, επίσης, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Βɩογραφɩκό Σημείωμα. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες

 

Αɩτήσεɩς γίνονταɩ δεκτές μέχρɩ 30 Ιουνίου 2022 με εɩδɩκό έντυπο που παρέχεταɩ στην ɩστοσελίδα:

https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf

 

Οɩ αɩτήσεɩς θα πρέπεɩ να σταλούν ηλεκτρονɩκά (des-secr@unipi.gr) καɩ ταχυδρομɩκώς στην δɩεύθυνση:

Πανεπɩστήμɩο Πεɩραɩώς – Τμήμα ∆ΕΣ

Μ.Π.Σ. ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Καραολή καɩ ∆ημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πεɩραɩάς

(Γραφείο 109, 1ος Όροφος) Υπόψη κας Kων. Μανɩάτη

 

Πληροφορίες

Πανεπɩστήμɩο Πεɩραɩώς Τμήμα ∆ɩεθνών καɩ Ευρωπαϊκών Σπουδών

E-mail: des-secr@unipi.gr

Τηλ.: 210 414 2394, -2731, -2196, -2436, -2443

https://www.des.unipi.gr/el/msc/ma-ies

 

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Αλέξης Πολίτης | Ζητούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξη Πολίτη για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στο μήνυμα του ο κ. Πολίτης αναφέρει τα εξής: Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι χρέος μας να μην ξεχνάμε και να θυμίζουμε στους νεότερους την τραγωδία του αφανισμού 353.000 προγόνων μας.

Ζητούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας!

Continue Reading

ΘΑΣΟΣ

Θασιακή ‘Ενωση Καβάλας | Γενική συνέλευση και πλούσια δράση

Σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, προχώρησε η Θασιακή Ενωση Καβάλας.

 

Continue Reading

Κατοικία


newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: