Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥπΑΑΤ | Εξι διευκρινίσεις για ομαλή διεξαγωγή πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε διευκρινιστικές αποφάσεις προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου που είχε με τους αγρότες για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, «οι πρόσφατες αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων αλλά και στις μεταβιβάσεις εθνικού αποθέματος υπηρετούν το μεταρρυθμιστικό όραμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων και την επανατοποθέτηση τους στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μέσω της ανάδειξης τους στην κορυφή της παραγωγικής πυραμίδας της ελληνικής οικονομίας.»

» Ένα όραμα που, παράλληλα με τους αναπτυξιακούς του πυλώνες, στοχεύει στην εξυγίανση και στον εξορθολογισμό του συστήματος κατανομής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και την διόρθωση μακροχρόνιων στρεβλώσεων, ώστε οι πολύτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται με όρους δικαιοσύνης και διαφάνειας στους πραγματικούς παραγωγούς, σε όσους πραγματικά ασχολούνται με τη γεωργία».

Στο πλαίσιο αυτό άνοιξε κύκλο συζήτησης με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγικών ενώσεων και όπως είχε προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και την κατανόηση των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που προτείνονται και για την ομαλή διεξαγωγή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο ανακοινώνει τις ακόλουθες διευκρινιστικές αποφάσεις:

 1. Διασταύρωση δηλώσεων ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΑΔΕ
  Ο διασταυρωτικός έλεγχος ιδιοκτησίας μεταξύ των βάσεων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΑΤ στην Ολομέλεια της Βουλής στις 19.02.2021 και έχει προσδιοριστεί από τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Αποτελεί προφανές τμήμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και μέτρο αποφυγής προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων από την ΕΕ, στα οποία μας οδηγούσε η άναρχη (στρεβλή) πολιτική των προηγούμενων χρόνων.

Στρατηγικός στόχος είναι να μην επιβαρυνθούν άλλο με άδικα πρόστιμα οι Έλληνες παραγωγοί αλλά και το σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων από τις πολιτικές των προηγούμενων χρόνων.

Στον πρώτο διασταυρωτικό του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ μετά την υποβολή των δηλώσεων, σε σύνολο 6.500.000 αγροτεμαχίων, στα 6,386,621 αγροτεμάχια η ταύτιση των εκτάσεων ήταν απόλυτη, (δλδ σε ποσοστό 98.3% των αγροτεμαχίων της χώρας) και η πληρωμή της προκαταβολής του 70% έγινε στο ακέραιο.

Μόλις σε 113.379 αγροτεμάχια, εμφανίστηκε αναντιστοιχία δηλώσεων ΑΑΔΕ /ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δηλώσεις ΟΣΔΕ με αυξημένο αριθμό στρεμμάτων για επιδότηση σε σχέση με αυτές που δηλώνονταν στο Ε9 . Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο στο 1,7% των δηλωμένων αγροτεμαχίων. Οι δηλώσεις αυτές, ετέθησαν ως όφειλαν σε διασταυρωτικό έλεγχο.

Προκειμένου να διορθωθούν μηχανογραφικές αρρυθμίες που ανέκυψαν, το σύστημα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ανοίξει από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώστε οι παραγωγοί μέσω των συμβούλων τους (ΚΥΔ, κ.α.) να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Αντιστοίχιση ΑΤΑΚ με το σωστό αγροτεμάχιο

2) Αλλαγή ΑΤΑΚ

3) Αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτησίας ανά αγροτεμάχιο

4) Εισαγωγή του αριθμού ΑΤΑΚ για την κάλυψη της δηλωθείσας έκτασης

5) Αλλαγές εκ των υστερών στο ιδιοκτησιακού καθεστώς δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές.

6) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνει μηχανογραφικά την υπολογιζόμενη έκταση σε όσα αγροτεμάχια έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 1 ΑΤΑΚ καθώς και τον προσδιορισμό έκτασης με μηχανογραφική διόρθωση της διαφοράς με την ΑΑΔΕ.

7) Οι διορθωτικές δηλώσεις των παραγωγών, δεν θα προσμετρηθούν ως διοικητικές πράξεις.

Συμπερασματικά, από τις 591.459 αιτήσεις βασικής ενίσχυσης, οι 521.657 δικαιούχοι, δηλαδή η τεράστια πλειοψηφία, που είχαν υποβάλλει ορθά, έλαβαν κανονικά προκαταβολή της τάξεως του 70% και θα λάβουν όπως ορίζεται το σύνολο του ποσού στην εκκαθάριση του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Στις 63.216 προαναφερθείσες περιπτώσεις που αναδεικνυόταν διαφορά μεταξύ ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αιτήσεις δεσμεύτηκαν για διασταυρωτικό έλεγχο, με την ολοκλήρωση του οποίου, θα καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου.

 1. Natura
  Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι στις περιοχές Natura αποτελούν υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ. Υλοποιούνται όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικείμενη διαδικασία επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει προέλθει από την κακή διαχείριση των προηγούμενων ετών.

Η κυβερνητική επιλογή προσαρμογής στους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι δεδομένη τόσο για να αποφευχθεί το βαρύ πρόστιμο από τις πλάτες των αγροτών και του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, όσο και για να εξορθολογιστεί επιτέλους η διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων θα γίνει το 2023.

Το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ανοίξει για την υποβολή ενστάσεων. Η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι στην ολοκλήρωση της πληρωμής της φετινής χρονιάς, οι αποκλίσεις θα αφορούν λιγότερο από το 0,2% των συνολικών εκτάσεων της χώρας.

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούχοι επιδοτήσεων δηλωμένων εκτάσεων σε περιοχές Natura που επηρεάστηκαν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους αφορούν μόνο 8.052 περιπτώσεις σε σύνολο 591.459 δικαιούχων βασικής ενίσχυσης.

3.Επιλεξιμότητα
Όπως και στις περιοχές Natura, η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με νέους ορθοφωτοχάρτες γίνεται ώστε να συμμορφωθεί η χώρα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην επιβληθούν νέα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί υποχρέωση απορρέουσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, και κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται σε ποσοστό 33% .

Όπως και στις υποθέσεις Natura, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό και οι ενστάσεις ήδη εξετάζονται με στόχο την καθολική αποπληρωμή των δικαιωμάτων στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

 1. Νεοεισερχόμενοι στο Εθνικό Απόθεμα με νεαρά ζώα
  Το Εθνικό Απόθεμα αποτελεί την έμπρακτη αλληλεγγύη των παλαιότερων προς τους νεοεισερχόμενους στο χώρο της γεωργίας. Χρηματοδοτείται μέσω οριζόντιας μείωσης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των παλαιότερων προς όφελος των νεοεισερχόμενων.

Οι νεοεισερχόμενοι που δηλώνουν δέσμευση απασχόλησης με την αγροδιατροφική παραγωγή και για αυτό λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία όπως αναφέρθηκε ήδη, οδηγούν σε οριζόντια μείωση της βασικής ενίσχυσης των υπόλοιπων παραγωγών.

Φέτος, από τους 29.000 αιτούντες εθνικό απόθεμα, μόνο 5.162 ζήτησαν κατανομή βοσκοτόπων για νεαρά, μη παραγωγικά, ζώα.

Όπως εξηγήθηκε διεξοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου των τελευταίων ημερών, όσοι νεοεισερχόμενοι ζήτησαν εθνικό απόθεμα για νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα είναι νεαρά και άρα έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα λάβουν κανονικά το υπόλοιπο των δικαιωμάτων τους το επόμενο έτος, και όταν τα ζώα τους έχουν γίνει πλέον παραγωγικά, μετά από επιτόπιο και καθολικό έλεγχο και επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των δηλωθέντων ζώων με τα πραγματικά.

 1. Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος
  Έγιναν 42.000 μεταβιβάσεις δικαιωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ρύθμιση αυτή αφορά 2.000 περιπτώσεις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος και αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων στο χώρο των δικαιωμάτων και στην ουσία της καταστρατήγησης της έννοιας και της ίδιας της ύπαρξης του εθνικού αποθέματος.

Με συνέπεια ευθύνης απέναντι στο σύνολο των Ελλήνων παραγωγών, στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων για τους νεοεισερχόμενους που δεσμεύονται να μείνουν στην αγροδιατροφική παραγωγή- και τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, μειώνονται από τους υπόλοιπους παραγωγούς- απαγορεύουμε τη μεταβίβαση τους σε αυτές τις περιπτώσεις στρέβλωσης όπως ακριβώς ορίζει ο κανονισμός πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις περιπτώσεις που αυτές οι πράξεις καταστρατήγησης ανακληθούν τα δικαιώματα γυρνούν στον κουμπαρά του ΕΑ για την επόμενη χρονιά. Εξαιρούνται βέβαια περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι μόνοι που βάλλονται από τη δίκαιη αυτή απόφαση είναι όσοι επιμένουν στην καταστρατήγηση των κανόνων του εθνικού αποθέματος και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τονίζεται επίσης ότι όσοι έλαβαν εθνικό απόθεμα το 2020 με μισθωμένο βοσκότοπο στους οποίους δεν χορηγήθηκε φέτος δημόσια κατανομή, δεν χάνουν τα δικαιώματα τους.

 1. Ειδικές περιπτώσεις μονοετωνμισθωτηρίων
  Ενεργοί Κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν δικαιώματα σε εκτάσεις με ιδιωτικά μισθωτήρια συμβόλαια, που παρά τη βούληση τους ο εκμισθωτής, λόγω ειδικού καθεστώτος, δεν ακολουθεί τις διατάξεις του ΑΚ για 4ετείς συμβάσεις μισθώσεων (μονές, δήμοι), θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποδείξουν την αδυναμία ανανέωσης της ιδιωτικής μίσθωσης και να αιτηθούν δικαιωμάτων για ενεργοποίηση σε δημόσιο βοσκότοπο.

Μετά τον έλεγχο και την σχετική διασταύρωση των προσκομιζόμενων από τους ενδιαφερόμενους στοιχείων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε κατανομή δημοσίου βοσκοτόπου ώστε να ενεργοποιηθούν τα αναλογούντα δικαιώματα.

Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μετά την πληρωμή του Δεκεμβρίου, ώστε να μην διαταραχθεί ή καθυστερήσει η ομαλή ολοκλήρωση της πληρωμής του συνόλου των δικαιούχων.

Σημειώνουμε, δε, ότι συνολικά οι παλαιοί κτηνοτρόφοι που αιτούνται δημόσια κατανομή ενώ είχαν ενεργοποιήσειδικαιώματα με ιδιωτικό βοσκότοπο είναι μόλις 1062 στο σύνολο των 591.459 δικαιούχων βασικής ενίσχυσης.

Click to comment

Απάντηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωργαντάς | Κανείς αγρότης δεν θα μείνει ανυπεράσπιστος και αβοήθητος

Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν αγρότη να αισθανθεί ανυπεράσπιστος και αβοήθητος και το ΥΠΑΑΤ δίνει έμφαση στην κατασκευή αρδευτικών έργων υποδομής που θα βοηθήσουν και στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στην διεύρυνση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθιστώντας τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς σε ευρεία σύσκεψη για τον πρωτογενή τομέα, που έγινε στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας και συντονιστής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Στάθης Αναστασόπουλος, έγινε εκτενής συζήτηση και τέθηκε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα με τους εργάτες γης, το οποίο έγινε δυσκολότερο μετά την πανδημία, ο ΥπΑΑΤ, κ. Γ. Γεργαντάς είπε, ότι  γίνονται διακρατικές συμφωνίες (έγιναν ήδη με Μπαγκλαντές και Αίγυπτο), χορηγούνται άδειες πενταετίας για να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία και, όπως σημείωσε, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς οικίσκων, με επιδότηση 50%. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα αλλάξει η αντιστοίχιση καλλιεργούμενων εκτάσεων με αριθμό εργατών γης που δύνανται να κληθούν ανά περιφερειακή ενότητα.

Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε στα προγράμματα του ΠΑΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών ύψους 525 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις 1.099 δικαιούχων στους οποίους, αντιστοιχούν 40.570.000 ευρώ και έχει ήδη πληρωθεί το 70% της επιδότησης που τους αναλογεί.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα συνεργατικά σχήματα καθώς μέσα από αυτά μπορούν να επιλυθούν καλύτερα τα προβλήματα όπως η εξεύρεση εργατών γης αλλά και αυτό της μείωσης του κόστους παραγωγής, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση μείωσε το φόρο κατά 50% στους μετέχοντες σε αυτούς. Τόνισε δε, ότι για να έχει μέλλον η ελληνική αγροτική παραγωγή πρέπει να ενισχυθούν τα συνεργατικά σχήματα και η κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ο κ. Γεωργαντάς σημείωσε ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει την αναζήτηση νέων πιο ανθεκτικών καλλιεργειών και τη δημιουργία συνθηκών για ασφαλέστερη παραγωγή. Το σχετικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 163 εκατ. ευρώ, το οποίο προς το παρόν αφορά μόνο συνεργατικά σχήματα, δεν έχει την απορροφητικότητα που πρέπει και εξετάζεται η επέκτασή του. Ανέφερε ακόμα ότι μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ, δίνεται η δυνατότητα αγοράς όμορης γης για καλλιέργεια. Σε ό,τι αφορά στα Σχέδια Βελτίωσης, ο ΥπΑΑΤ, ανακοίνωσε ότι πέραν του τρέχοντος προγράμματος της μεταβατικής περιόδου, θα ακολουθήσει και νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023- 2027.

«Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής, δίνοντας έμφαση στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι δεν άλλη πηγή εισοδήματος», είπε ο κ. Γεωργαντάς.

Αναφερόμενος στα αρδευτικά σημείωσε ότι το νερό είναι εθνικός πλούτος τον οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε και να διανείμουμε σωστά. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων και η κατασκευή φραγμάτων, τόνισε. Στο Μηναγιώτικο Φράγμα ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι θα γίνει ταυτόχρονα και η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 246 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο δε του προγράμματος “Ύδωρ 2.0”, προϋπολογισμού 1,8 δις ευρώ αναμένεται να ενταχθούν κι άλλα έργα.

Αναλυτική αναφορά στα υπό κατασκευή έργα έκανε ο ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημ. Παπαγιαννίδης. (επισυνάπτεται πίνακας των έργων).

Σε ό,τι αφορά στον ΕΛΓΑ ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί αποζημιώσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τον προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν αγρότη να αισθανθεί ανυπεράσπιστος και αβοήθητος.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος τόνισε ότι ο Οργανισμός λειτουργεί λόγω της στήριξης που παρέχει προσωπικά ο πρωθυπουργός, καθώς μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε 651 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ο προϋπολογισμός έχει συμβάλλει με 400 εκατ. ευρώ. Σημείωσε δε, ότι σήμερα οι αποζημιώσεις δίνονται σε ταχύτερο χρόνο.

Continue Reading

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χαλκιδική | Ώρα μηδέν για τους κτηνοτρόφους

Η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών είναι το κυρίαρχο πρόβλημα που ταλανίζει αυτό το διάστημα τους κτηνοτρόφους της Χαλκιδικής.

Πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε ότι εντός του Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή της ενίσχυσης των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, χωρίς όμως να συνυπολογίζει τις αυξήσεις που θα σημειωθούν μέσα σε ένα μήνα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Δημήτρης Κόμνος, «οι τιμές των ζωοτροφών αυξάνονται κάθε μήνα. Θα μας δώσουν επιδότηση αλλά δεν θα έχει την ίδια αξία τον Δεκέμβριο. Είναι κακή χρονική στιγμή. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και έχει να κάνει με την απειρία των διοικούντων».

Οι κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής προχώρησαν σε διαδοχικές ενημερωτικές συναντήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να ακουστούν και να καταγραφούν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, γενικά, και ειδικότερα στο νομό. Από την καταγραφή προέκυψε ότι ο κλάδος της κτηνοτροφίας συρρικνώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε 500 με 600 εκμεταλλεύσεις. «Στο παρελθόν είχαμε μέχρι και 1200 εκμεταλλεύσεις. Σήμερα όμως οι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα ο ένας πίσω από τον άλλον», επισημαίνει ο κ. Κόμνος, τονίζοντας ότι πλέον παίρνουν τα μισά χρήματα ενισχύσεων που υπολογίζονται από τα στρέμματα των βοσκοτόπων και όχι από το ζωικό κεφάλαιο.

Continue Reading

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πάνω από 50% προμηνύονται οι ελλείψεις στο γάλα – Κλείνουν μονάδες παραγωγής

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αιγοπροβατοτρόφοι της χώρας με τις τιμές που τους προσφέρουν οι μεταποιητές για τα συμβόλαια στο γάλα της νέας εμπορικής περιόδου.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεταποιητές δίνουν μόνο μια προκαταβολή και ζητούν το γάλα από τους κτηνοτρόφους με ανοικτές τιμές.

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: