Connect with us

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (1ο Μέρος)

Το e-shop, δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά είναι ένα κατάστημα…. Μέσα από το e-shop, οι πελάτες θα σχηματίσουν γνώση & άποψη για το κατάστημά μας. Εάν το site που έχουμε, είναι ξεκάθαρο, οργανωμένο, γρήγορο, με ολοκληρωμένες πληροφορίες και καλά παρουσιασμένες, τότε είναι σίγουρο ότι έχουμε κερδίσει τον πελάτη.

Δεν νοείται σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος που να κάνει την ζωή του καταναλωτή δύσκολη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο, έτσι  ώστε το κατάστημα να προσελκύσει τον χρήστη, και να προσελκύσει τον καταναλωτή.

Όλα ξεκινούν από την πρώτη σελίδα, όπου θα πρέπει να είναι όλα ξεκάθαρα και απλά. Ο χρήστης  – καταναλωτής θα πρέπει εύκολα να βρίσκει αυτό που θέλει – ψάχνει, καθώς και τις πληροφορίες για αυτό.

Τη αναφέρουμε όμως και τη εννοούμε με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο;

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής , η οποία εκτελείται με οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας πληροφορικής. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου;

  1. Παγκόσμια παρουσία: Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση από οποιαδήποτε σημείο στη γη. Ο χρήστης – καταναλωτής, δεν χρειάζεται να έχει φυσική παρουσία για να πραγματοποίηση τις αγορές του. Ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του από οποιαδήποτε σημείο, μέσω της ηλεκτρονικής του συσκευής. Έτσι λοιπόν όταν αφαιρούμε τον όρο «παρουσία»  για τις αγορές του καταναλωτή – χρήστη, τότε η έννοια της αγοράς ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια του χώρου, αφού δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου και η γεωγραφική τοποθεσία, με αποτέλεσμα να μπορεί ο καταναλωτής – χρήστης να μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του, και κατά επέκταση τις συναλλαγές του, οποιαδήποτε στιγμή. Ως αποτέλεσμα της “αφαίρεσης” της φυσικής υπόστασης, ο ορισμός της αγοράς ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια του όρου και επεκτείνεται σε πιο ευρεία έννοια όπου ο χρόνος και η γεωγραφική τοποθεσία δεν είναι παράγοντες που εμποδίζουν την πραγματοποίηση των συναλλαγών όποια ώρα επιθυμεί ο καταναλωτής.
  2. Παγκόσμια εμβέλεια: Μέσα από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται, δεν υπάρχει ο γεωγραφικός περιορισμός. Η εμβέλεια του εμπορίου γίνεται παγκόσμια, χωρίς να υπάρχει ο φραγμός των συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό της εμβέλειας, αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των πελατών / χρηστών που μπορεί να αποκτήσει μια εταιρία μέσω της παρουσίας της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
  3. Αφθονία: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι διαθέσιμη η άμεση επικοινωνία ενός χρήστη / αγοραστή, με τον πωλητή μέσω ζωντανής συνομιλίας. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται, μέσω προσωπικής επικοινωνίας σχετικά με ζητήματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της πώλησης του προϊόντος.
  4. Διαδραστικότητα : Στις  παραδοσιακές μορφές εμπορίου ο καταναλωτής πραγματοποιούσε την αγορά του και η αλληλεπίδραση με τον έμπορο τερμάτιζε και ως αποτέλεσμα ο έμπορος δεν μπορούσε να έχει κάποια πληροφόρηση από τον πελάτη σχετικά με το πόσο ικανοποιημένος έμεινε από το προϊόν. Πλέον με την  εξέλιξη των τεχνολογιών, η επικοινωνία μεταξύ των δυο πλευρών είναι αμφίδρομη και μέσα από τη διαδραστικότητα που υπάρχει αναπτύσσεται μια συζήτηση. Αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι ότι ο έμπορος μπορεί να ενημερώνεται άμεσα από τον ίδιο τον χρήστη / καταναλωτή σχετικά με τη χρηστική εμπειρία που είχε σε όλα τη διάρκεια της συναλλαγής. Η νέα αυτή μορφή επικοινωνίας παρέχει στον έμπορο τη δυνατότητα να ανακαλύπτει τα δυνατά και αδύναμά του σημεία και να τα βελτιώνει ώστε να μπορεί να προσελκύει περισσότερους πελάτες και να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
  5. Πυκνότητα πληροφοριών: Με τη ραγδαία εξέλιξη του Διαδικτύου και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, έχει αυξηθεί εκθετικά ο συνολικός όγκος ποσότητας πληροφοριών που υπάρχει και είναι διαθέσιμος στους εμπόρους και στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουμε μειωμένο κόστος και αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών.  Ένας ορθολογικός καταναλωτής θέλει να πραγματοποιήσει την καλύτερη αγορά με το μικρότερο δυνατό κόστος. Μέσα από την πυκνότητα των πληροφοριών μπορεί να ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων που αγοράζει. Οι έμποροι μπορούν να ομαδοποιήσουν τους αγοραστές τους, να αντιστοιχήσουν ποιες ομάδες αγοραστών είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για ένα προϊόν και να τα διαθέτουν ανάλογα.
  6. Εξατομίκευση: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο ο χρήστης-καταναλωτής έρχεται στο επίκεντρο και του παρέχονται πληροφορίες με κεντρικό άξονα τις μεμονωμένες προτιμήσεις του. Μέσα από την εξατομίκευση οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν εξατομικευμένα μηνύματα που αναφέρονται συγκεκριμένα σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να σχετίζονται με συστάσεις για προϊόντα που αναμένεται να ενδιαφέρουν τον χρήστη και μπορεί να σχετίζονται και με το ιστορικό παλαιότερων αγορών που είχε αυτός πραγματοποιήσει. Η ανάλυση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς των χρηστών μέσα στις εφαρμογές, είναι αυτή που τροφοδοτεί την εξατομίκευση και προσαρμογή των μηνυμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τις προτιμήσεις κάθε αγοραστή ξεχωριστά, το ιστορικό των περιηγήσεων και συναλλαγών του και γενικά άλλα ατομικά μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε καταναλωτή τα οποία όμως συνδυάζονται με τις προτιμήσεις αγοραστών που φαίνεται να συμπεριφέρονται παρόμοια.
  7. Κοινωνική τεχνολογία: Στους χρήστες είναι εύκολη η διαμοίραση περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνες, βίντεο κλπ.) μέσω των τεχνολογιών του διαδικτύου. Αποτέλεσμα είναι η τεχνολογία να έρχεται κοντά στους χρήστες και τις ανάγκες τους, και να αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα με την ενδυνάμωση της κοινωνικότητας. μέσα από την ύπαρξη των κοινωνικών δικτύων. Η μονόδρομη επικοινωνία σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα που δημιουργεί, διανέμει και διαχειρίζεται το περιεχόμενο.  Το μοντέλο της αμφίδρομης επικοινωνίας  αναφέρεται στη δημιουργία και διαμοίραση μαζικού περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες. Το επίπεδο αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των χρηστών είναι υψηλό. Οι χρήστες οργανώνονται σε δομές κοινωνικών δικτύων και μέσω αυτών μοιράζονται με το δίκτυο των «φίλων» τους το περιεχόμενο ενδιαφέροντός τους.

Click to comment

Απάντηση

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αυτή είναι η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία μας- Έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο

Ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο της αστρονομίας και της αστροφυσικής ανακοίνωσαν σήμερα οι επιστήμονες: τη «φωτογράφηση» για πρώτη φορά της τεράστιας μαύρης τρύπας που βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας γαλαξία.

Το επίτευγμα-ορόσημο κατέστη εφικτό από το Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγονότων (Event Horizon Telescope-EHT) και η ανακοίνωση έγινε με συνεντεύξεις Τύπου ταυτόχρονα σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Χιλή, Ιαπωνία, Μεξικό, Ν. Κορέα, Κίνα κα) από τις ερευνητικές ομάδες της μεγάλης κοινοπραξίας του ΕΗΤ, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO) και άλλους επιστημονικούς φορείς.

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία μας, γνωστή με το όνομα Τοξότης Α*, απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη, έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο και καταναλώνει μια τεράστια ποσότητα υλικών (σκόνης, αερίων και ολόκληρων άστρων) που έλκονται από την πανίσχυρη βαρυτική έλξη της.

Το ΕΗΤ, που ξεκίνησε το 2012, είναι ένα «εικονικό» τηλεσκόπιο, αποτελούμενο από ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζομένων παρατηρητηρίων που από κοινού έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, όντας έτσι ικανό να παρατηρήσει άμεσα μια μαύρη τρύπα ή πιο σωστά το κοντινό περιβάλλον της.

Το 2019 οι επιστήμονες του ΕΗΤ είχαν αποκαλύψει την πρώτη «φωτογραφία» μαύρης τρύπας (ουσιαστικά ενός καυτού φωτεινού δακτυλίου πέριξ του σκοτεινού κέντρου της από όπου δεν μπορεί να «δραπετεύσει» το φως), στο κέντρο ενός άλλου γαλαξία, του Messier 87 (M87), σε απόσταση 54 εκατομμυρίων ετών φωτός. Η εν λόγω μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα, περίπου 6,5 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη του Ήλιου.

Πηγή : https://epiloges.tv

Continue Reading

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιοί διάσημοι εγκαταλείπουν το Twitter μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προέτρεψε τους «χειρότερους επικριτές» του να παραμείνουν στο Twitter. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του ιστότοπου αντιδρούν στα νέα της πώλησης ανακοινώνοντας ότι θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Η εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ οδήγησε πολλές προσωπικότητες από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας εκτός του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδρυτής της Tesla πέτυχε την εξαγορά της πλατφόρμας καταβάλλοντας ποσό 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προέτρεψε τους «χειρότερους επικριτές» του να παραμείνουν στο Twitter. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του ιστότοπου αντιδρούν στα νέα της πώλησης ανακοινώνοντας ότι θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Η πρώτη σταρ υψηλού προφίλ που είπε ότι θα εγκαταλείψει την πλατφόρμα ήταν η Αγγλίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια Τζαμίλα Τζαμίλ, η οποία είπε ότι φοβάται πώς θα αλλάξει το περιβάλλον υπό την ιδιοκτησία του Μασκ.

Εν τω μεταξύ, υπήρξαν κάποιοι που, ενώ επέκριναν τον Μασκ, δεσμεύτηκαν να παραμείνουν στην πλατφόρμα για να «παραμείνουν στον αγώνα». Άλλοι είδαν τους λογαριασμούς τους να επανενεργοποιούνται μετά την απαγόρευση λόγω παραβίασης κανόνων όταν το Twitter ανήκε στον Τζακ Ντόρσεϊ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Εϊζέλια Μπανκς και ο πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον επέστρεψαν στον ιστότοπο, στον οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν δημοσιεύσεις. Ο Ice Cube – ο οποίος έχει περιορισμούς στον λογαριασμό του – εξέφρασε την ικανοποίησή του που το Twitter έχει νέο ιδιοκτήτη, γράφοντας: «Επιτέλους ελεύθερος! [Ίλον Μασκ] βγάλε το shadow ban φίλε μου…» ( πρακτική αποκλεισμού ή μερικού αποκλεισμού ενός χρήστη ή του περιεχομένου του)

Η Τζαμίλα Τζαμίλ ανακοίνωσε αμέσως τα σχέδιά της να εγκαταλείψει τον ιστότοπο, στέλνοντας ένα τελευταίο μήνυμα στους ακόλουθούς της, το οποίο περιελάμβανε τέσσερις φωτογραφίες της με τον σκύλο της.

Η ηθοποιός Μία Φάροου δημοσίευσε ένα tweet, το οποίο έκτοτε διαγράφηκε: «Λοιπόν, αν το Twitter γίνει ακόμα πιο τοξικό – με ψέματα τύπου Τραμπ και όλο το μίσος – θα ληφθεί λιγότερο σοβαρά υπόψη και άνθρωποι σαν εμένα θα αποτραβηχθούν – για την ειρήνη του μυαλού».

Αφού δέχθηκε κριτική από τους ακόλουθούς της, η Φάροου φάνηκε να άλλαξε γνώμη, ζητώντας από τον Μασκ να «κρατήσει το Twitter αντάξιο των προηγούμενων επιτευγμάτων του και των νομοταγών ανθρώπων παντού».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Succession» Τζ. Σμιθ Κάμερον υπονόησε ότι θα στραφεί σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης λόγω της εξαγοράς του Twitter από τον Ίλον Μασκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Έτοιμος κανείς να βρούμε άλλο φόρουμ που δεν είναι του Μασκ, χωρίς παραπληροφόρηση και συνεχή ροή αφιλτράριτου μίσους;»

Η Έιμι Σισκάιντ ακτιβίστρια για τις ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και της LGBTQ κοινότητας και συγγραφέας του «The List: A Week-by-Week Reckoning of Trump’s First Yea» είπε ότι θα είναι διαθέσιμη για επικοινωνία μέσω Facebook «μέχρι να έρθει κάτι καλύτερο».

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της να αποχωρήσει από το Twitter, έγραψε: «Οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχω εδώ πηγαίνει κατευθείαν στον πλουτισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος νομίζω ότι είναι απολύτως απαίσιος».

Η συγγραφέας πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πλέον μια δημόσια εταιρεία. Κάθε ανάρτηση που κάνετε εδώ είναι δωρεάν περιεχόμενο για να πλουτίσετε έναν άνθρωπο, τον Ίλον Μασκ. Ελέγχει απόλυτα και δεν απαντά σε κανέναν. Δεν τον βλέπω ως ψυχικά σταθερό άτομο».

Πηγή: https://www.skai.gr/

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Α.Μ.Θ. | First Lego League Xanthi

Ο μεγαλύτερος Πανελλήνιος διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας για παιδιά και φέτος στη Ξάνθη!

Μετά από δυό χρόνια, το First Lego League Xanthi επανέρχεται δια ζώσης στο διαγωνιστικό του κομμάτι, με σκοπό να χαρίσει χαμόγελα, καινοτομία και δημιουργικότητα. Συνολικά 16 ομάδες με 130 μαθητές,  απο την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και τη Δράμα θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους στο κομμάτι των μεταφορών.

Διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, το Xanthi TechLab και την eduACT και ο προκριματικός της Ξάνθης βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO® League αποτελεί μια παγκόσμια διαγωνιστική διοργάνωση ρομποτικής, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών προκειμένου να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία, μέσα από ψυχαγωγικές και διαδραστικές διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Το FIRST® LEGO® League, είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ15/160778/Δ2) και εισάγει την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) σε παιδιά ηλικίας 4-16 μέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής, πρακτικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης(φουαγιέ) και στους χώρους του Xanthi TechLab. Ώρα έναρξης 09.00. Για το γενικό κοινό και τους γονείς θα υπάρχει live streaming

*Η είσοδος στο χώρο  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα τελευταία υγειονομικά πρωτόκολλα και με αποκλειστική χρήση μάσκα τύπου FFP2 ή διπλής μάσκας προστασίας.

 

Continue Reading

Κατοικία


newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: