Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρωθούν και πότε για τα «κουρεμένα» ενοίκια

Στην εκκαθάριση 570.000 δηλώσεων ιδιοκτητών, για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, που αφορούν κατά κύριο λόγο μισθώσεις με περισσότερους του ενός εκμισθωτές, που έχουν υποβάλει όλοι δήλωση για το ίδιο ακίνητο, καθώς και μισθώσεις με ελλείψεις στα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων, «τρέχει» η φορολογική διοίκηση με στόχο στο τέλος της εβδομάδας να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και η διπλή πληρωμή για τα μειωμένα ή μηδενικά ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, η οποία, όπως έχει ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του τρέχοντος μηνός.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση των ακινήτων με πολλούς συνιδιοκτήτες με σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μην υπάρξουν λάθη και αδικίες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση των στοιχείων στη σελίδα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων. Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει τους συνιδιοκτήτες αυτούς ότι, στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους συνεκμισθωτές, με βάση τη δήλωση COVID ενός μόνο συνεκμισθωτή. Δηλαδή, μία δήλωση COVID εκ των συνεκμισθωτών γίνεται αποδεκτή, αλλά όλοι οι συνεκμισθωτές λαμβάνουν την αποζημίωση που τους αναλογεί.

Στους ιδιοκτήτες αυτούς αποστέλλεται e-mail για να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μια άλλη κατηγορία δηλώσεων σε επεξεργασία είναι οι περιπτώσεις ακινήτων που φαίνονται μισθωμένα ταυτόχρονα με διαφορετικές συμβάσεις μίσθωσης. Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή λαθών στις πληρωμές, η ΑΑΔΕ έχει συστήσει στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν στο σύστημα τη λύση των μισθώσεων που δεν ισχύουν πλέον. Στις περιπτώσεις που θα ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των ακινήτων και τυχόν δεν έχουν καταβληθεί ήδη αποζημιώσεις, αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε όσες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση λόγω έλλειψης προσδιοριστικών στοιχείων των ακινήτων, η ΑΑΔΕ θα καλέσει τηλεφωνικώς τους ιδιοκτήτες για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.

Το χρονοδιάγραμμα

1. Εκκαθάριση των δηλώσεων ιδιοκτητών που πρέπει να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι οικειοθελείς μειώσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

• Η προθεσμία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων λήγει στις 19 Απριλίου.

2. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που, ενώ έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τους μήνες αυτούς, παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των δηλώσεων COVID από την ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ανέρχονται στο 50% των απωλειών.

• Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στο τέλος της εβδομάδας.

3. Καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων του μηνός Ιανουαρίου 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις COVID για τον μήνα αυτό αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι.

• Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός.

4. Ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεων για τα μηδενικά ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών στα μέσα Απριλίου.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

• Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

• Να έχει υποβληθεί για τις μισθώσεις αυτές δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.

Υπεκμισθώσεις

Στο μεταξύ, το οικονομικό επιτελείο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με τις λανθασμένες αποφάσεις και τους χειρισμούς του σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δώσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης του ακινήτου τους. Στην αρχή άφησε ανοιχτό το θέμα αλλαγών στη σχετική απόφαση και συγκεκριμένα τόσο ο υπεκμισθωτής όσο και ο υπομισθωτής να πληρώνουν μειωμένο ενοίκιο. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν έχουν πάρει σήμερα αποζημίωση, ενώ το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% ή 100%. Μετά, το οικονομικό επιτελείο, μέσω δεύτερης απόφασης και αφού προηγουμένως είχε δημιουργήσει αναστάτωση, κάλεσε τους υπεκμισθωτές να πληρώσουν κανονικά το ενοίκιο καθώς έχουν λάβει αποζημίωση από το κράτος. Ωστόσο, ουδείς πλέον συμμορφώνεται, καθώς θα κληθούν σε μια δύσκολη περίοδο να αποδώσουν τα ποσά που είχαν «κουρέψει» από τον Μάρτιο του 2020.

Continue Reading
Click to comment

Απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετοιμάζεται νέα έξοδος στις αγορές

Νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες εβδομάδες σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να εκμεταλλευθεί τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές ομολόγων και να ενισχύσει με ζεστό χρήμα τα ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να στηρίξει επιχειρήσεις, νοικοκυριά και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αναλύει τα δεδομένα και τις παραμέτρους της αγοράς και σταθμίζει τις μεταβλητές που ενδεχομένως αλλάξουν το σκηνικό στα κρατικά ομόλογα για να επιλέξει την κατάλληλη συγκυρία που θα κάνει το επόμενο βήμα προχωρώντας στην τρίτη κατά σειρά έκδοση για το 2021. Αν και τα αρμόδια στελέχη όπως είναι αναμενόμενο κρατούν «κλειστά τα  χαρτιά τους» δεν αποκλείεται να πατήσουν το κουμπί της νέας εξόδου στις αγορές ακόμα και πριν το Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση  πρόθεση του ΟΔΔΗΧ, που έχει αντλήσει ήδη 8,8 δισ. από τις αγορές εφέτος, είναι να βγει ούτως ή άλλος στις αγορές το επόμενο διάστημα, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει οργανώσει τη στρατηγική του με βάση την οικονομική συγκυρία που θα διαμορφωθεί.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η έκδοση τίτλου που δεν θα ξεπερνά την 5ετία ή την 7ετία με στόχο την άντληση ποσού κοντά στα 2,5 δισ. με 3 δις. ευρώ ωστόσο  παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν και να επιλεγεί  το reopening  του υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου, για το οποίο είχε εκδηλωθεί μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η εμπειρία των προηγούμενων εκδόσεων και το κλίμα που επικρατεί αυτή τη περίοδο στις αγορές με τις χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών «προδικάζουν» την επιτυχία του εγχειρήματος για άντληση «ζεστού και φθηνού» χρήματος από ισχυρά και ποιοτικά χαρτοφυλάκια που θα στείλουν μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Το οικονομικό επιτελείο θέλει να εκμεταλλευθεί τα χαμηλά επιτόκια και σχεδιάζει την αύξηση του ποσοτικού στόχου για δανεισμό στα 16 δις. ευρώ του από τα 12 δις. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός έτσι ώστε να διαθέτει ένα ισχυρό απόθεμα σε περίπτωση που τα επιτόκια αυξηθούν με την ανάκαμψη των οικονομιών.

Οι κινήσεις εξόδου θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες στην αγορά και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στα ραντάρ των επενδυτών μέσω της βαθμολόγησης της από διεθνείς οίκους και την πρόοδο στις αξιολογήσεις από τους θεσμούς στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Στο υπουργείο Οικονομικών αναμένουν τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων το επόμενο διάστημα αν και η επιστροφή στην επενδυτική κατηγορία δεν αναμένεται σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί  μέσα στο 2021 δεδομένου ότι οι περισσότερες αξιολογήσεις απέχουν τρεις βαθμίδες από το investment grade. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι μόλις το 20% των περιπτώσεων χωρών με αξιολόγηση Ba καταφέρνει να ενταχθεί στην επενδυτική βαθμίδα σε ορίζοντα 5ετίας σημειώνοντας ότι ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας για την πορεία της πανδημίας και οι δημοσιονομικές προκλήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για αναβαθμίσεις.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s στις 23 Απριλίου που σήμερα τοποθετεί την Αθήνα στο ΒΒ-, δηλαδή τρία σκαλοπάτια χαμηλότερα από την επενδυτική κατηγορία. Στο παρελθόν ο οίκος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Ελλάδας εφόσον ο αντίκτυπος της πανδημίας στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας αποδειχθεί βραχύβιος και η  επιβράδυνση των δημοσιονομικών επιδόσεων λόγω της κρίσης αναστραφεί.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Αναμένεται το πιλοτικό άνοιγμα των συνοριακών σταθμών Προμαχώνα και Νυμφαίας

Με ανάρτηση του στην σελίδα του στο facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ Αθανάσιος Τσώνης κάνει γνωστό ότι αναμένεται από την Δευτέρα το πιλοτικό άνοιγμα των χερσαίων συνόρων του Προμαχώνα και της Νυμφαίας.

Συγκεκριμένα γράφει:

«Με την ευχή η φετινή σεζόν να είναι η αρχή της μετα-covid εποχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Δευτέρα 19 Απριλίου αναμένεται να ανοίξουν πιλοτικά τα χερσαία σύνορα του Προμαχώνα και της Νυμφαίας. Το δίκαιο αίτημά μας για άνοιγμα ΚΑΙ του σταθμού της Νυμφαίας βρήκε ευήκοα ώτα καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα των επισκεπτών της Περιφέρειάς μας, μέσω του οδικού τουρισμού. Σημειώνω ότι το άνοιγμα αφορά όσους είναι εμβολιασμένοι ή έχουν αρνητικό μοριακό τεστ χωρίς την επιβολή καραντίνας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και τους ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ (για το οποίο ισχύει ήδη με διμερή συμφωνία). Επιθυμία μας το ασφαλές άνοιγμα και η τήρηση των μέτρων. Σας ευχαριστώ όλους όσοι ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για συστράτευση».

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Μάρκος Δέμπας | Μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας η υπογραφή της σύμβασης για την δομή στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων

Το πρωί της Πέμπτης 15 Απριλίου στο νέο γραφείο της δομήςσστήριξης των νεοφυών  επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας στο κτίριο της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στον 3 όροφο πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης με τους δύο αναδόχους για την έναρξη υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο ΒΑΑ για την στήριξη και το σχέδιο για τους νέους επιχειρηματίες.

Μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας αλλά και για τους νέους επιχειρηματίες σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας αλλά και της οικονομίας.

Μία προσπάθεια που θα περιλαμβάνει πολλά projects για την υποστήριξη και βοήθεια για τις επιχειρήσεις και για ντην νέα γενιά.

Ο κ. Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας τόνισε ότι είναι μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο αλλά και για τα νέα μέλη του και θα είναι πάντα κοντά στην νέα γενιά.

Στόχος από δω και πέρα είναι η έναρξη της δημοσιότητας της συγκεκριμένης προσπάθειας για να προσελκύσει ακόμη περισσότερους νέους επιχειρηματίες.

Τα 25 επιχειρηματικά σχέδια είναι ο πρώτος στόχος για την συγκεκριμένη προσπάθεια.

 

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: