Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουν οι αγρότες

Δημοσιεύτηκε

στις

Στα 410,26 ευρώ ορίζεται το κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα…

Καθορίστηκαν οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος.

Ειδικότερα, από 01/01/2017, επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στο ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που, με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, υπάγονταν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016) ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ ή θα υπάγονται σε αυτόν, μετά και την αυτοδίκαια ένταξή του στον ΕΦΚΑ.

Βάση υπολογισμού εισφοράς υπαγόμενων στην ασφάλιση του άρθρου 40

Η εισφορά καταβάλλεται επί του εισοδήματός, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (586,08 Χ70% = 410,26 ευρώ). Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 x 10 = 5860,80 ευρώ).

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα του καθενός απ’ αυτούς λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, (δηλαδή 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 410,26 ευρώ). Σε περίπτωση, όμως, που το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, (δηλαδή το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση, (δηλαδή αριθμός μελών Χ το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12), τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος διά του αριθμού των μελών.

Ποσοστό εισφοράς

Ορίζεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20% επί της ανωτέρω βάσης υπολογισμού από 01-01-2022. Μέχρι αυτήν την ημερομηνία, υφίσταται μεταβατικό στάδιο, ως εξής:

 • Από 01-07-2015 έως και 31-12-2016, το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 10% επί των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
 • Από 01-01-2017 και εφεξής, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, δηλαδή επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος διά του 12.
 • Από 01-01-2017 έως και 31-12-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος.
 • Από 01-01-2018 έως και 31-12-2018, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 16%.
 • Από 01-01-2019 έως και 31-12-2019, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 18%.
 • Από 01-01-2020 έως και 31-12-2020, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19%.
 • Από 01-01-2021 έως και 31-12-2021, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19,5%.
 • Από 01-01-2022 και εντεύθεν, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
 • Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (παρ. 10)

Όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι του ιδίου άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ θα καταβάλουν, από 01-01-2017, εισφορά υπέρ του Λογαριασμού, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό της εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.

Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013, συστάθηκε στον ΟΑΕΔ ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, για τη χρηματοδότηση του οποίου οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες) καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 ευρώ. Η ανωτέρω εισφορά εξακολουθεί να συνεισπράττεται και μετά την 01/01/2017 από τον ΕΦΚΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές και να αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών

Πέραν των προβλεπόμενων μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας (προερχόμενους από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ), δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται και στις εξής περιπτώσεις:

α) Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, μπορούν, με αίτησή τους, να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι, όμως, από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης (αφορά ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ).

β) Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για γυναίκες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 κατά το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού. Η ανωτέρω μείωση αφορά και γυναίκες προερχόμενες από τον ΟΓΑ και, ως εκ τούτου, καταργούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3227/2004.

Εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 από 01/01/2017

Όπως προαναφέρθηκε, βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 01/01/2017 αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 λαμβάνεται το εισόδημα που αποκτήθηκε από τον ασφαλισμένο κατά το έτος 2016. Έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να προχωρήσουν από 01/01/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται, βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, για τους οποίους, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Ειδικότερα, υπάγονται:

 • Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς, κ.λπ.
 • Όσοι, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια.
 • Οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μία πενταετία αγρότες, όπως ορίζονται από το μητρώο αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kw.
 • Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ και χρηματοδοτούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.
 • Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.
 • Ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης, τα μέλη οικογενειών αλιέων, κατόχων αλιευτικού σκάφους.
 • Οι μοναχοί/ές που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
 • Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα, μέχρι 150 ημέρες, ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί.
 • Όσοι έχουν παύσει τη γεωργική δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόμενοι σε αυτό το μέτρο αγρότες και οι σύζυγοί τους συνεχίζουν και μετά τη λήξη του μέτρου και μέχρι τη συμπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους να λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό.

Στο άρθρο 40 δεν εντάσσονται:

 • Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του ΠΔ.33/1979, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και πέντε δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από έξι έως 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013.

Αυτά τα πρόσωπα, λόγω της εξαίρεσής τους από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, υπάγονται από 01-01-2017 στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

 • Οι μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 01-01-2004. Αυτά τα πρόσωπα, από 01-01-2017, καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισμένου διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 01-01-2017 και έως 31-12-2019, ώστε από 01-01-2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38 του νόμου 4387/2016 που αφορά τις εισφορές των μισθωτών.

Κατηγορίες που εντάσσονται στην προαναφερόμενη περίπτωση:

Α) Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες: Εργάτες ζωϊκής παραγωγής (βουστάσια, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, κ.λπ.), εργάτες φυτικής παραγωγής: (Μανιτάρια, φύκια, κ.λπ.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας. Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3518/2006.

Β) Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών: Πολίτες τρίτων χωρών που, σύμφωνα με τον ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες, με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Καθορισμός λεπτομερειών με υπουργική απόφαση

Για ειδικότερα θέματα που αφορούν στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και στον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπεται η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν περιπτώσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων, για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε έναν από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς. Για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης σε περισσότερους του ενός εντασσόμενους φορείς θα επακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κτηματολόγιο | Παράταση προθεσμίας στις Σέρρες

Δημοσιεύτηκε

στις

Αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, η Ανάρτηση Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Επανομής, Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού και Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 20η Ιουνίου 2019. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 3 Ιουλίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις. 

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο)

Διευθύνσεις Γραφείων Κτηματογράφησης

 • Για τους ΟΤΑ Επανομής, Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου: Οδός 25ης Μαρτίου, μεταξύ των στάσεων «Κτήμα Κώνστα» και «Σχολείου» του αστικού λεωφορείου (ισόγειο κατάστημα), Επανομή, τηλ. 23920 41931
 • Για τους ΟΤΑ Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου: Μεγάλου Αλεξάνδρου 79 (ισόγειο κατάστημα), Τρίλοφος, τηλ. 23920 66175

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:30-16:30 και Τετάρτη 08:30-20:30

Παράταση προθεσμίας Ανάρτησης στις Σέρρες 

Με απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου παρατείνεται έως την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, για τους κατοίκους εσωτερικού, στους παρακάτω ΟΤΑ: 

 • Αμφίπολης
 • Βισαλτίας
 • Νέας Ζίχνης
 • των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοπίου, Δαφνουδίου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού, Ψυχικού του Καλλικρατικού Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.
 
Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου.
 
Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
 
Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές του Κτηματολογίου, και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
 
Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης, είτε με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί στις εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσει (αν δεν έχει ήδη) τον προσωπικό του κωδικό Κτηματολογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ του.
 
Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.
 
Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι την 17η Ιουλίου 2019. 
 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, όπως αναφέρει το taxheaven.gr, μπορεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 
Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 4η Μαΐου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης

 • Για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Αμφίπολης: Δημάρχου Χατζηπαπίδου 4, ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ Τηλ:23240-72474
 • Για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας: Αθ. Αργυρού 28, ΝΙΓΡΙΤΑ Τηλ:23220-22226
 • Για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Εμμανουήλ Παππά: Κέντρο Χρυσού, ΧΡΥΣΟ Τηλ:2321074415
 • Για τους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Νέας Ζίχνης: Έναντι γηπέδου, Ν. ΖΙΧΝΗ Τηλ:2324023860

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00-16:00 και Τετάρτη 08:00-20:00
     
Γενικές Πληροφορίες:

Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-6505600  από 08:30 έως 15:30 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σύσκεψη για τα προβλήματα στη φετινή αγορά επιτραπέζιου ροδάκινου

Δημοσιεύτηκε

στις

Δέσμη μέτρων για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαφαίνονται στην αγορά του επιτραπέζιου ροδάκινου και των νεκταρινιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο με τη συμμετοχή των βουλευτών Ημαθίας και Πέλλας, Φρόσως Καρασαρλίδου, Γιάννη Σηφάκη, Χρήστου Αντωνίου, Γιώργου Ουρσουζίδη, Θεοδώρας Τζάκρη, του υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελου Τόλκα, του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη και εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων και ομάδων παραγωγών από τους δύο νομούς.

Ειδικότερα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι:

 • «Άμεσα προχωράμε και ετοιμαζόμαστε για να καταθέσουμε σχετική πρόταση για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών,
 • Άμεσα ενεργοποιούμε το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης μέσω των Ομάδων Παραγωγών που εκτελούν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με κοινοτικούς πόρους,
 • Καταθέτουμε σχετικό φάκελο στην Ε.Ε. για έγκριση έκτακτου εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής επιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης, μέσω Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, που θα αφορά όλους τους ροδακινοπαραγωγούς, συνεταιρισμένους και μη.»

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της συνάντησης, όπου απασχόλησαν κυρίως θέματα αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ο Υπουργός είπε:

 • «Την επόμενη εβδομάδα εξοφλείται το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων για ζημιές του 2018 από τον ΕΛΓΑ.
 • Ενεργοποιείται το άρθρο 20 του κανονισμού του ΕΛΓΑ για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σκοπό την άμεση ενίσχυση του ελεγκτικού έργου, λόγω αυξημένων ζημιών.
 • Συζητείται με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για τις ζημιές του 2019 καθώς και τις ζημιές των επόμενων ετών.»

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει συντονισμένα για το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στο ελληνικό επιτραπέζιο ροδάκινο και άλλα πυρηνόκαρπα. Μάλιστα, αυτές τις μέρες φιλοξενείται στη χώρα μας κινέζικη αντιπροσωπεία, με σκοπό τις τελικές τεχνικές διευθετήσεις των εξαγωγών.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Με προϋπολογισμό 205,2 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας

Δημοσιεύτηκε

στις

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων και αναρτάται σήμερα ηλεκτρονικά η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανομή ανά περιφέρεια του προϋπολογισμού.

Από την τελική κατάταξη προκύπτει ότι για τις δύο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται  από αυτές οι 6.330. Συγκεκριμένα:

 • Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164.  Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 155,3 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 4.033 αιτήσεις.  
 • Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 49,9 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.297 αιτήσεις.  

Ανά Περιφέρεια οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν, καθώς και τα συγκεντρωτικά ποσά μετά τη νέα κατανομή (αύξηση προϋπολογισμού κατά 85 εκατ. ευρώ) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

  Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές)
  Εγκεκριμένοι δικαιούχοι Ποσά μετά τη νέα κατανομή Εγκεκριμένοι δικαιούχοι Ποσά μετά τη νέα κατανομή
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 146 11.564.849,20 221 5.543.366,01
Αττική 43 944.810,10 39 476.385,27
Βόρειο Αιγαίο 349 8.778.667,30 124 2.217.496,98
Δυτική Ελλάδα 494 15.682.000,70 267 4.372.762,92
Δυτική Μακεδονία 299 29.844.815,05 227 7.013.667,60
Ήπειρος 104 2.466.241,20 55 1.240.458,18
Θεσσαλία 309 13.725.986,35 296 5.864.736,15
Ιόνια Νησιά 58 1.152.555,05 54 662.301,30
Κεντρική Μακεδονία 305 29.165.521,30 246 9.244.408,14
Κρήτη 636 11.438.057,30 238 3.544.786,80
Νότιο Αιγαίο 31 482.302,45 23 172.480,65
Πελοπόννησος 973 18.375.899,80 324 4.633.871,64
Στερεά Ελλάδα 286 11.671.641,95 183 4.926.601,11
ΣΥΝΟΛΟ 4.033 155.293.347,75 2.297 49.913.322,75

 

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κομοτηνή | Ο αγώνας 6.500 καπνοπαραγωγών συνεχίζεται

Δημοσιεύτηκε

στις

6.500 ενεργοί καπνοπαραγωγοί υπάρχουν στο νομό Ροδόπης, οι οποίοι καλλιεργούν περίπου 60.000 στρέμματα. Η ποσότητα καπνού που παράγεται σ’ ένα χρόνο είναι 7-8 εκατ. Κιλά. Σύμφωνα με τον κ. Σινάν Αμέτ, μέλος του Δ.Σ. της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Θράκης η συμβολή του στην οικονομία είναι 35-40 εκατ. Ευρώ. Υπολογίζεται πώς τουλάχιστον 10.000 άτομα ασχολούνται με την καπνοκαλλιέργεια και έμμεσα 20.000 άτομα επωφελούνται οικονομικά από την παραγωγή καπνού.

«Η καπνοπαραγωγή είναι μια καλλιέργεια που συνεχίζει να υπάρχει στο Ν. Ροδόπης από τον 16ο -17ο αιώνα. Η Έχει γίνει η καλλιέργεια που κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Ο μέσος όρος στρεμμάτων που αναλογεί στους καπνοκαλλιεργητές της περιοχής είναι μόνο 11 στρέμματα περίπου ανά άτομο. Κι αυτό δείχνει ότι η καπνοκαλλιέργεια δεν έχει εναλλακτικές, επειδή σε μία έκταση των 11 στρεμμάτων, και εφόσον σκεφτούμε ότι τα περισσότερα απ’ αυτά δεν ποτίζονται, δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια άλλη καλλιέργεια που μπορεί να κάνει η οικογένεια για να επιβιώσει.» δηλώνει ο κος Σινάν Αμέτ μέλος του Δ.Σ. της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Ροδόπης.

Σύμφωνα με τον έμπειρο καπνοκαλλιεργητή «Η τιμή πώλησης του καπνού ήταν 4,56 ευρώ ανά κιλό το 2015, 5,17 ευρώ το 2016 και 5,17 ευρώ το 2017 και ως αποτέλεσμα ο μέρος όρος της τιμής πώλησης ήταν 4,97 ευρώ. Υπολογίζοντας τα έξοδα του καπνοκαλλιεργητή το κόστος ανέρχεται στα 3,85 ευρώ ανά κιλό καπνού. Αυτό πολύ φανερά δείχνει ότι , μετά από την επίπονη και κοπιαστική εργασία του καπνοκαλλιεργητή το κέρδος του δυστυχώς ανέρχεται μόνο στα 1 ευρώ περίπου ανά κιλό.»

Αν και ένα πολύ σημαντικό προϊόν εξαγωγής εδώ και 20 χρόνια, όπως λέει, η τιμή πώλησης του καπνού στην αγορά δεν έχει αλλάξει και είναι στα 4 με 5 ευρώ το κιλό. Καθώς ο καπνός απαιτεί εντατική εργασία, η ποσότητα καπνού που μπορεί να παράγει ένα άτομο ετησίως είναι περίπου 700 κιλά. «Η εργασία που απαιτείται στην καλλιέργεια ενός (1) στρέμματος καπνού είναι περίπου 400 ώρες. Αυτές οι ώρες αντιστοιχούν με την εργασία σε 40 στρέμματα παραγωγής σιταριού.» Αναφερόμενος στα προβλήματα τόνισε πως από το 2010 και μετά, οι πριμοδοτήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 50%, ενώ οι παραγωγοί καπνού στην περιοχή υπέστη συνολική ζημιά ύψους 15-20 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα. «Αυτό το γεγονός αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό πλήγμα για την περιοχή και την τοπική κοινωνία. Δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική λύση για τις περικοπές αυτών των ενισχύσεων.»

Την δουλειά των καπνοκαλλιεργητών την δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, όπως λέει, το γεγονός ότι η δυνατότητα άρδευσης στις περιοχές παραγωγής καπνού είναι πολύ περιορισμένη. «Μόνο το 30% των εκτάσεων μπορεί να αρδευτεί. Όσον αφορά το κόστος της άρδευσης είναι πολύ υψηλό, επειδή η άρδευση γίνεται με κατανάλωση καυσίμου.» Σύμφωνα τέλος με τον κο Σινάν Αμέτ λόγω των απωλειών που βιώνει η παραγωγή του καπνού και εξαιτίας τη μη στήριξης της επικρατεί ένα κύμα μετανάστευσης από την περιοχή, νέοι εγκαταλείπουν την καλλιέργεια, μαζί και τους οικισμούς τους, γι αυτό το λόγο αναγκαία κρίνεται η στήριξη της.

ert

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ
Island-thassos-banner
professional camera ad
filippidis marmara banner
nikos keramika banner
post_head_image
300x250_ANOIKSI

300x250_ANOIKSI

karta 1
geotech_banner
old_town_inn
ergasia_syn
epikairotita

Social

Facebook
INSTAGRAM
Twitter
YOUTUBEΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ

Αρέσει σε %d bloggers: