Quantcast
Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Απαραίτητη η βεβαίωση καταβολής φόρου σε βάθος πενταετίας

Απαραίτητη για την μεταβίβαση ακινήτου θα είναι πλέον η βεβαίωση της εφορίας ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει σε βάθος πενταετίας όλους τους φόρους για το συγκεκριμένο ακίνητο.Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε προηγούμενα έτη.

Για το έτος 2014 το εν λόγω πιστοποιητικό θα προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό απαιτείται για όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2013, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ.

Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που ήταν αρμόδιος για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του αντίστοιχου έτους υποβολής της δήλωσης ΦΑΠ.

Αν ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου ή είχε υποχρέωση δήλωσής του μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους.

Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οικοδομικής άδειας και εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ καθώς και ότι έχει το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό.

Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώματος επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού, στο συμβόλαιο.

Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού, οπότε ο υπερθεματιστής υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα με επιμέλεια των οποίων επισπεύδεται η κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού εκποίηση των ακινήτων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΦΑΠ, υπάρχει απόκλιση ως προς αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο εφόσον υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις ΦΑΠ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου και καταβληθεί το σύνολο του αναλογούντος φόρου και προσαυξήσεων.

Το πιστοποιητικό χορηγείται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet.

Αν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού, περιγράφεται διαφορετικά στις δηλώσεις ΦΑΠ, από τον τρόπο αποτύπωσής του στο συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα μνημονευθεί και επισυναφθεί, το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος υποβάλει αίτηση περιγράφοντας τα στοιχεία του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, όπως θα αποτυπωθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, και ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα προσκομισθέντα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος ορθώς έχει απεικονίσει το ακίνητο η το δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό με τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αναγράφονται στην αίτηση του φορολογουμένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό θα χορηγηθεί με τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης.

Το πιστοποιητικό δεν χορηγείται για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές στο συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται ή δεν προσκομίζεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό του άρθρου 1 της παρούσας.

Για τη μεταγραφή ή την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο εξ αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Πιστοποιητικό επίσης προσκομίζεται από τον κληρονόμο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του πιστοποιητικού.

Κατά τη μεταγραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων που συντάχθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό, με εξαίρεση τη μεταγραφή ή καταχώρηση αποδοχής κληρονομιάς.

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού. Σε περίπτωση απώλειας του ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ εκδίδει νέο πιστοποιητικό με σχετική επισήμανση επ’ αυτού.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του κ. Χ. Θεοχάρη πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στο έτος ισχύος του ακυρώνεται.

 

Click to comment

Απάντηση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Παραμένουν σε προσιτές τιμές τα οικοδομικά υλικα την άνοιξη του 2024

Παρόλες τις ανατιμήσεις που έχουν μπεί σε όλα τα Ελληνικά νοικοκυριά τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι φέτος την άνοιξε κάνουν αρκετά έργα και κυριώς καλωπισμό του χώρους τους μετά απο αρκετά χρόνια. Όλα όμως όπως λέει ιδιοκτήτης καταστήματος με οικοδομικά υλικά με μέτρο, με τα περισσότερα έργα να περιορίζονται στους κήπους και στις αυλές.

Όσον αφορά την τιμή των οικοδομικών υλικών και αυτά όπως όλα τα άλλα προϊοντα παρουσιάζουν άυξηση τιμής, με την αύξηση αυτή να φτάνει και το 20%.

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Προβλήματα στισ παραγωγές της Π.Ε. Καβάλας έφερε η κλιματική αλλαγή

Aρκετά προβλήματα έχει φέρει η κλιματική αλλαγή που επικρατεί τα τελευταία έτη στο κλάδο των αγροτών και κυριώς στους παραγωγούς. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους ίδιους λόγω του ήπιου χειμώνα και τις ανύπαρκτης άνοιξης οι παραγωγές τους επωμίζονται μεγάλες ζημιές, όπως είναι η ακαρπία. Το φαινόμενο αυτό μάλιστα θα φέρει και πρόβλημα και στους καταναλωτές καθώς η ακαρπία θα φέρει λιγότερα προϊόντα στους πάγους των λαϊκών αγορών  αλλά και αυξημένες τιμές.

 

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ | Προγραμματισμένες καταβολές 95 εκατ. ευρώ σε 94.000 δικαιούχους

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), 93.887 δικαιούχοι θα μοιρασθούν συνολικά 94.754.700 ευρώ από σήμερα Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις 19 Απριλίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 15 έως 19 Απριλίου θα καταβληθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 15 Απριλίου θα καταβληθούν για παροχές τ.ΟΑΕΕ 214.439 ευρώ σε 202 δικαιούχους.
  • Στις 18 Απριλίου θα καταβληθούν για Επιδόματα Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας 13.240.261 ευρώ σε 29.455 δικαιούχους.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 21 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 8 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
  • 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 2000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: newsbomb.gr

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en