Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Απαραίτητη η βεβαίωση καταβολής φόρου σε βάθος πενταετίας

Απαραίτητη για την μεταβίβαση ακινήτου θα είναι πλέον η βεβαίωση της εφορίας ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει σε βάθος πενταετίας όλους τους φόρους για το συγκεκριμένο ακίνητο.Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε προηγούμενα έτη.

Για το έτος 2014 το εν λόγω πιστοποιητικό θα προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό απαιτείται για όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2013, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ.

Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που ήταν αρμόδιος για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του αντίστοιχου έτους υποβολής της δήλωσης ΦΑΠ.

Αν ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου ή είχε υποχρέωση δήλωσής του μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους.

Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οικοδομικής άδειας και εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ καθώς και ότι έχει το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό.

Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώματος επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού, στο συμβόλαιο.

Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού, οπότε ο υπερθεματιστής υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα με επιμέλεια των οποίων επισπεύδεται η κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού εκποίηση των ακινήτων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΦΑΠ, υπάρχει απόκλιση ως προς αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο εφόσον υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις ΦΑΠ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου και καταβληθεί το σύνολο του αναλογούντος φόρου και προσαυξήσεων.

Το πιστοποιητικό χορηγείται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet.

Αν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού, περιγράφεται διαφορετικά στις δηλώσεις ΦΑΠ, από τον τρόπο αποτύπωσής του στο συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα μνημονευθεί και επισυναφθεί, το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος υποβάλει αίτηση περιγράφοντας τα στοιχεία του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, όπως θα αποτυπωθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, και ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα προσκομισθέντα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος ορθώς έχει απεικονίσει το ακίνητο η το δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό με τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αναγράφονται στην αίτηση του φορολογουμένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό θα χορηγηθεί με τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης.

Το πιστοποιητικό δεν χορηγείται για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές στο συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται ή δεν προσκομίζεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό του άρθρου 1 της παρούσας.

Για τη μεταγραφή ή την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο εξ αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Πιστοποιητικό επίσης προσκομίζεται από τον κληρονόμο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του πιστοποιητικού.

Κατά τη μεταγραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων που συντάχθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό, με εξαίρεση τη μεταγραφή ή καταχώρηση αποδοχής κληρονομιάς.

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού. Σε περίπτωση απώλειας του ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ εκδίδει νέο πιστοποιητικό με σχετική επισήμανση επ’ αυτού.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του κ. Χ. Θεοχάρη πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στο έτος ισχύος του ακυρώνεται.

 

Click to comment

Απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Μέτιος | Σημαντικοί πόροι για έργα υποδομών τα επόμενα χρόνια στην ΠΑΜΘ

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι προοπτικές ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κ. Σκυλακάκης και Μέτιος τόνισαν ότι τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σημαντικοί πόροι για έργα υποδομών, τα οποία, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς επίσης των αυξημένων πόρων του νέου ΕΣΠΑ, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας ΑΜΘ ως γεωπολιτικού κόμβου στις μεταφορές, στην ενέργεια και στο εμπόριο.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Μεγάλες διακρίσεις από Καβαλιώτικες επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στο ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) έγιναν οι βραβεύσεις επιχειρήσεων και οργανισμών και φορέων από το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης “INBIAN”, αποκλειστικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM).

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που βραβεύτηκαν ήταν και τα εστιατόρια ΑΠΙΚΟ, ΨΑΡΑΚΙ αλλά και το Κουτούκι του Σαρρή.

Μάλιστα ο Γιάννης Σαρρής προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση :

«Τίποτα δε θα ήταν το ίδιο χωρίς αυτήν την ομάδα! Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου κάθε έναν και κάθε μία που είναι δίπλα μου καθημερινά και προσπαθούν για ένα άψογο αποτέλεσμα. Αυτό το διεθνές βραβείο είναι αναγνώριση της προσπάθειας όλων μας»

Continue Reading

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το προαναγγελθέν ναυάγιο οδήγησε σε παράταση του διαγωνισμού για την υπόγεια αποθήκη αερίου στη Ν. Καβάλα

Παράταση 4 μηνών έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ στην τελική φάση του διαγωνισμού παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νότιας Καβάλας.

Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων έκανε αποδεκτό αίτημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μετάθεση χρονικά της τελικής φάσης της υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Κανονικά χθες 28 Νοεμβρίου οι υποψήφιοι επενδυτές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΔΕΣΦΑ και Energean) θα έπρεπε να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους.

Υπό το φόβο ενός …ναυαγίου, η κυβέρνηση αποφάσισε τη χορήγηση κι άλλης, πολλοστής, παράτασης στον διαγωνισμό παραχώρησης, καθώς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες κανείς από τους μνηστήρες δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Μπροστά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο δόθηκε παράταση λίγων μηνών, καθώς η κυβέρνηση δεν είχε κανένα λόγο να «πεθάνει» το διαγωνισμό και να δημιουργήσει ένα ακόμα επικοινωνιακό πρόβλημα. Στο διάστημα της παράτασης το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί πως οι διεκδικητές θα έχουν περισσότερο χρόνο να αξιολογήσουν τα δεδομένα για την παραχώρηση και λειτουργία της ΥΑΦΑ, υπό το πρίσμα των συνθηκών της αγοράς αερίου, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί τους προσεχείς μήνες.

«Αγκάθι» στην παραχώρηση αποτελεί το ποσοστό κοινωνικοποίησης 50% που όρισε η ΡΑΕ στον Κανονισμό Τιμολόγησης, θέτοντας μάλιστα πλαφόν στα 160 εκατ. ευρώ για το Απαιτούμενο Έσοδο το οποίο είναι εγγυημένο ως συνολικό ποσό προς ανάκτηση για όλα τα έτη λειτουργίας της Υπόγειας Αποθήκης.

Το πλαφόν αυτό ωστόσο υπολογίσθηκε από την Αρχή με οικονομικά στοιχεία του 2020. Είναι ενδεικτικό ότι σε αυτό συνυπολογίζονται μόλις 47-60 εκατ. ευρώ για το μη αντλήσιμο αέριο (cushion gas), τη στιγμή που σήμερα η τιμή του καυσίμου είναι πολλαπλάσια από ό,τι πριν από μία διετία. Επομένως, το ανώτατο αυτό όριο στην πράξη δεν αντιστοιχεί στο 50% της επένδυσης για την ανάπτυξη της υποδομής.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού Τιμολόγησης, στις τοποθετήσεις τους και οι δύο μνηστήρες είχαν υποστηρίξει πως το πλαίσιο της ΡΑΕ είναι μακριά από το να θεωρείται ικανοποιητικό.

Παράλληλα, πρόσκομμα στην ελκυστικότητα της επένδυσης αποτελούν τα συνοδά έργα του ΔΕΣΦΑ στο σύστημα μεταφοράς, ώστε να μπορεί η αποθήκη να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η εικόνα αναφορικά με τα έργα επαύξησης του Συστήματος είναι ασαφής καθώς ο Διαχειριστής θα τρέξει αργότερα το σχετικό market test.

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: