Quantcast
Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκθεση της ΕΤΕ: Η ελληνική Γη είναι θησαυρός και δεν την εκμεταλλευόμαστε

Στο νέο τεύχος των περιοδικών εκδόσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για κλάδους της ελληνικής οικονομία γίνεται εκτενής αναφορά στις δυνατότητες που έχει η ελληνική Γη για να δώσει μία σημαντικότατη ώθηση στον τουρισμό, αλλά και για τα σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης της.

Χαρακτηριστικό είναι πως η συγκεκριμένη μελέτη ξεκινάει με τη φράση “η Ελλάδα έχει μια πλεονεκτική γεωγραφική θέση και αρκετές φυσικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη γη της πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες».

Και συνεχίζει πως αν και αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά έσοδα από την πιο αποτελεσματική χρήση Γης (κυρίως με τη μορφή των τουριστικών επενδύσεων), υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία αποτελούν εμπόδιο για τις επενδύσεις.

Μεγάλο εμπόδιο το ζήτημα της ιδιοκτησίας

Τα προβλήματα που κάνουν τις επενδύσεις απαγορευτικές ξεκινούν από τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, καθώς τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν αξιώσεις ιδιοκτησίας που θέλουν σημαντικό αριθμό οικοπέδων να μην έχει τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Την ίδια ώρα το το ελληνικό κράτος να ισχυρίζεται ότι σχεδόν το 60% της Γης είναι δημόσια , ενώ οι ιδιώτες κάνουν λόγο για περίπου 50%. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλο μέρος της ελληνική Γης, το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί χρυσάφι να μένει ανεκμετάλλευτο και το ελληνικό κράτος να στερείται 8 δισ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρεται πως αν το καθεστώς προστασίας ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων προσέγγιζε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα θα έφθαναν τα 7,3 δισ. ετησίως, 1,3 δισ. πάνω από αυτά που είναι τώρα. Ωστόσο αν μπορούσαν να ξεπεραστούν και τα προβλήματα που προκύπτουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως οι κανονισμοί για άμεσες ξένες επενδύσεις, η τουριστική ανάπτυξη θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 8 δισ. ετησίως. Μάλιστα οι περισσότερες και καλύτερης ποιότητας τουριστικές υποδομές θα απέφεραν εισπράξεις της τάξης των 16,3 δισ. ετησίως

Το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και οι ασαφείς νόμοι σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

Η ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και οι προτεραιότητες

Τα βασικότερα βήματα για να προχωρήσει η εκμετάλλευση της Γης είναι οι μεταρρυθμίσεις, η αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση ενός αξιόπιστου και πλήρους κτηματολογίου. Αυτό στην πράξη απαιτεί σε πρώτη φάση την αποσαφήνιση των ορίων των ιδιωτικών και δημοσίων εκτάσεων και σε δεύτερο στάδιο τον προσδιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Στο μεσοδιάστημα, η διαθέσιμη πληροφόρηση από τα υποθηκοφυλακεία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα “προσωρινό κτηματολόγιο», όπου θα προσδιορίζονταν οι εκτάσεις με αδιαμφισβήτητους τίτλους ιδιοκτησίας (που θα μπορούσαν να ελκύσουν άμεσα επενδύσεις), ενώ παράλληλα το κράτος θα αποκτούσε μια καθαρή εικόνα για το μέγεθος και την τοποθεσία των υπό ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση εκτάσεων.

Παράλληλα, οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τουρισμό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι όροι αξιοποίησης και οι περιοχές που αναφέρονται πρέπει να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Συγκεκριμένα, η αποσαφήνιση των χρήσεων γης απαιτεί δύσκολες και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών καθώς και το εξίσου κρίσιμο ζήτημα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης που θα υποστούν ζημιές από τους νέους κανόνες για τη χρήση γης. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να υλοποιηθεί βάσει δύο αξόνων:

Ενώ τα κτίρια σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές θα μπορούσαν να τεθούν υπό κατεδάφιση, το κράτος θα μπορούσε να νομιμοποιήσει τα κτίρια σε αποδεκτές περιοχές (κάτι που είναι κοντά στη λογική του πρόσφατου νόμου για τα αυθαίρετα).
Όσον αφορά τα γεωτεμάχια που ακόμα δεν έχουν κτιστεί, το κράτος θα μπορούσε να προσδιορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης βάσει οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Η λογική αυτής της πρότασης συμπίπτει με αυτή των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες ωστόσο μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες θέτοντας ως βασικό στόχο την οριοθέτηση της δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές (με σκοπό τη δημιουργία υψηλότερης συγκέντρωσης κατοικιών, δηλαδή χωριών) και ταυτόχρονα την προστασία των υπολοίπων περιοχών (με σκοπό να διατηρηθούν χωρίς τεχνητές παρεμβάσεις, προστατεύοντας έτσι τη φυσική ομορφιά τους). Όσον αφορά το θέμα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης σε περιοχές που πλέον δε θα είναι οικοδομήσιμες, θα μπορούσε να προωθηθεί ένα καθεστώς εθελοντικών ανταλλαγών ιδιωτικών γεωτεμαχίων (που έχασαν το δικαίωμα οικοδόμησης) με δημόσιες εκτάσεις αντίστοιχης αξίας σε περιοχές διαθέσιμες για οικιστική αξιοποίηση. Συγκεκριμένα, νομοθετικό προηγούμενο ενός τέτοιου διακανονισμού αποτελεί ο πρόσφατος νόμος 4178/2013, ο οποίος προβλέπει ανταλλαγές δασικών εκτάσεων που διεκδικούνται από οικοδομικούς συνεταιρισμούς με δημόσιες οικοδομήσιμες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντικών ανταλλαγών γεωτεμαχίων σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, και στη συνέχεια με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναμορφώσει τη στρατηγική του για ένα όσο γίνεται δίκαιο πλαίσιο ανταλλαγών γεωτεμαχίων για όλη την ελληνική επικράτεια.
Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, η “παρούσα μελέτη προσέφερε κάποιες δυνητικές κατευθύνσεις για ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα της ελληνικής οικονομίας – το πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης της γης.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι δύσκολες, ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ότι οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται είναι θεμελιώδεις. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό αξίζει τη μεγάλη προσπάθεια καθώς τα δυνητικά οφέλη για την ελληνική οικονομία είναι σημαντικά καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, μόνο γα τον κλάδο του τουρισμού ξεπερνούν το 4% του ΑΕΠ (8 δισ. ετησίως)» καταλήγει.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας ΕΔΩ

Πηγή: iefimerida.gr

Click to comment

Απάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες | Τί θα ελέγξει η ΑΑΔΕ σε όσους αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Από «ακτινογραφία» θα περάσουν όσοι από τους 740.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους αποφασίσουν να αµφισβητήσουν το ελάχιστο τεκµαρτό εισόδηµα ζητώντας έλεγχο από την εφορία.

Τι θα ελέγξει η ΑΑΔΕ

Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να αποκαλύψουν τα πάντα στους ελεγκτές της ΑΑ∆Ε, σε βάθος πενταετίας, αφού µάλιστα έχουν προπληρώσει τον φόρο που τους έχει καταλογιστεί. Όχι µόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους/ τις συζύγους τους, τα µέρη συµφώνου συµβίωσης ακόµη και για τα παιδιά και τα άλλα προστατευόµενα µέλη.

Από τραπεζικούς λογαριασµούς, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες έως µετοχές, οµόλογα, κρυπτονοµίσµατα, έργα τέχνης, οχήµατα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, µετρητά και το παραµικρό έξοδο για φως – νερό – τηλέφωνο κ.λπ., τα πάντα θα πρέπει να βγουν στο φως µέσω αναλυτικού ερωτηµατολογίου σε ειδική εφαρµογή της ΑΑ∆Ε, που θα είναι έτοιµη έως τα µέσα Μαΐου. Αν δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωµα αµφισβήτησης.

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΑ∆Ε οι φορολογούµενοι καλούνται να συµπληρώσουν 15 διαφορετικούς πίνακες.

Συγκεκριµένα καλούνται να συµπληρώσουν στοιχεία αναφορικά µε:

 1. Τραπεζικούς λογαριασµούς, προσωπικούς ή επαγγελµατικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το έτος ελέγχου. Περιλαµβάνονται και οι λογαριασµοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Ζητούνται λεπτοµέρειες για τον τύπο του λογαριασµού, το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, τη χώρα, τον αριθµό λογαριασµού, τους δικαιούχους, το υπόλοιπο έναρξης και το υπόλοιπο λήξης.
 2. Στοιχεία επενδύσεων/συµµετοχών και λοιπών χρεογράφων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζητούνται στοιχεία από το είδος της επένδυσης (µετοχές, µερίδια, αµοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), το ύψος του επενδεδυµένου κεφαλαίου, ο τρόπος απόκτησης (αγορά, κληρονοµιά, δωρεά), το έτος απόκτησης κ.ά.
 3. Μίσθωση θυρίδων. Ο φορολογούµενος θα πρέπει να συµπληρώσει το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται η θυρίδα, τη χώρα, τους δικαιούχους και συνδικαιούχους.
 4. Κινητά αξίας. Έργα τέχνης, συλλογές, τιµαλφή κ.λπ. κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτηµα ελέγχου πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά µε περιγραφή, έτος κτήσης, τρόπο απόκτησης, αξία αγοράς και στοιχεία ιδιοκτήτη.
 1. Μεταφορικά µέσα. Αυτοκίνητα, µοτο σικλέτες, πλωτά και εναέρια µέσα σκανάρονται µε αριθµό κυκλοφορίας, έτος, αξία και τρόπο κτήσης, µε την εφορία να ζητά µέχρι και το λιµάνι νοηλόγησης.
 2. Μετρητά. Όσα διέθετε ο φορολογούµενος αλλά και η οικογένειά του ανά νόµισµα στη διάρκεια της χρονιάς.
 3. Κρυπτονοµίσµατα. Σε ειδικό πίνακα θα πρέπει να καταγραφούν και τα κρυπτονοµίσµατα µε προσδιορισµό του δικαιούχου και την αξία τους.
 4. Ακίνητα. Για ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για δευτερεύουσα, είτε για εξοχική, θα πρέπει να αναγραφούν το είδος της κατοικίας, η χρήση της, η διεύθυνση, ο αριθµός παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αλλά και η ετήσια δαπάνη για ρεύµα και νερό.
 5. Τηλέφωνα. Όλες οι δαπάνες για σταθερά και κινητά, µε το είδος των λογαριασµών, το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασµός, το ονοµατεπώνυµο χρήστη, τον αριθµό του τηλεφώνου, τον πάροχο και τα ετήσια έξοδα.
 6. Κάρτες. Χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες, του φορολογούµενου και των µελών της οικογένειάς του, πρέπει να δηλωθούν µαζί µε το ετήσιο ποσό συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν.
 7. Ασφάλιση οχηµάτων. Ειδικός πίνακας για τα συµβόλαια αυτοκινήτων και δικύκλων µε αριθµό κυκλοφορίας, επωνυµία ασφαλιστικής, διάρκεια ασφάλισης και ετήσια ασφάλιστρα.
 8. Ασφάλιση. Όλα τα προγράµµατα, ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων κ.λπ., για όλα τα µέλη της οικογένειας.
 9. Ασφάλιση ακινήτων. Συµβόλαια ασφάλισης ακινήτων µε αναλυτική καταγραφή του είδους ασφάλισης, την επωνυµία της ασφαλιστικής εταιρείας, τη διάρκεια, τη διεύθυνση του ακινήτου και την αξία των ασφαλίστρων.
 10. ∆ίδακτρα, φροντιστήρια, διατροφή. Αναγράφονται τα ποσά ετήσιων δαπανών για δίδακτρα σε σχο λεία κάθε µορφής εκπαίδευσης εντός κι εκτός Ελλάδας, για φροντιστήρια κάθε µορφής, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαµονής και διαβίωσης και του ποσού των πρόσθετων αµοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές όπως εξέταστρα, µεταφορικά, διατροφή και αθλοπαιδιές.
 11. Ταξίδια. Στον τελευταίο πίνακα ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, µε προορισµό, διάρκεια σε ηµέρες, στοιχεία καταλύµατος, έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής.

Πηγή: newsbomb.gr

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυσικό αέριο | Πτωτικά κινούνται οι τιμές στην Ευρώπη μετά την υποτονική αντίδραση του Ιράν στην ισραηλινή επίθεση

Πτωτικά κινούνται τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την αρχική άνοδό τους καθώς το Ιράν φαίνεται να υποβαθμίζει τον αντίκτυπο από την επίθεση του Ισραήλ και τον κίνδυνο άμεσης απάντησής του.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Απρίλιο (TTF) υποχωρούσαν στις 13:30 κατά 2,5% στα 31,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ μετά το άνοιγμα της αγοράς είχαν σκαρφαλώσει 4,7% στα 33,7 ευρώ. Πάντως, οι τιμές αναμένεται να καταγράψουν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

«Συμβολική επίθεση»

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι (η επίθεση του Ισραήλ με την οποία απάντησε σε αντίστοιχη επίθεση της Τεχεράνης το περασμένο Σαββατοκύριακο) πρόκειται για μια «συμβολική επίθεση» που δεν θα αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει επιθετικά, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατηγός εν αποστρατεία Ισραέλ Ζιβ σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις – από τις επιθέσεις της Ρωσίας σε χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου της Ουκρανίας έως την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της σε βασικές ναυτιλιακές διαδρομές – θέτουν το φυσικό αέριο στο επίκεντρο της προσοχής καθώς η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από εισαγωγές, ακόμη και με τα αποθέματά της σε υψηλά επίπεδα – ρεκόρ για την εποχή.

Απίθανο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

«Μεγάλες διακοπές στη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κίνδυνο που θα μπορούσε να αναστατώσει τον εφοδιασμό, απειλώντας τη συγκέντρωση ισχυρών αποθεμάτων από την ΕΕ», δήλωσε αναλυτής του Bloomberg Intelligence.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Energy Aspects ανέφερε ότι μια κίνηση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ είναι πολύ απίθανη, προσθέτοντας ότι μια διακοπή για ένα μήνα στις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ θα μείωνε την παγκόσμια προσφορά κατά 6 εκατ. τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα μήνα των εισαγωγών LNG της Δυτικής Ευρώπης.

«Οποιαδήποτε διακοπή θα έπληττε περισσότερο την Ασία, καθώς οι περισσότερες εξαγωγές του Κατάρ κατευθύνονται σε αγορές ανατολικά του Σουέζ», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Οι εισαγωγές LNG από την Ευρώπη κυμαίνονται ήδη κάτω από τον μέσο όρο για την εποχή, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση από την Ασία για το καύσιμο. Η Energy Aspects μείωσε την πρόβλεψή της για τις εισαγωγές LNG για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Bloomberg
Πηγή: imerisia.gr

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα μητρότητας για μη μισθωτές μητέρες | Ποιες το δικαιούνται, πότε καταβάλλεται – Οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας

Άνοιξε χθες, 18/4, η πλατφόρμα https://parentalbenefits.dypa.gov.gr για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για τις μη μισθωτές μητέρες. Από σήμερα, οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, λαμβάνουν, όπως και οι μισθωτές, την ειδική παροχή της μητρότητας. Η ειδική παροχή δίδεται για διάστημα εννέα μηνών και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό, που, σήμερα, είναι στα 830 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, θα λάβουν 7.470 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και το επίδομα γέννησης, το συνολικό ποσό φτάνει έως και τα 10.970 ευρώ ή έως και 1.200 ευρώ τον μήνα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραθέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις:

Ποιες δικαιούνται την ειδική παροχή της μητρότητας;

Από σήμερα, οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Η ειδική παροχή δίδεται για διάστημα εννέα μηνών και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό, που, σήμερα, είναι στα 830 ευρώ. Δηλαδή, θα λάβουν συνολικά το ποσό των 7.470 ευρώ.

Μάλιστα, αν συνυπολογίσουμε και το επίδομα γέννησης, που για το πρώτο παιδί είναι 2.400 ευρώ και φτάνει τα 3.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί, η μη μισθωτή μητέρα λαμβάνει για τους εννέα μήνες έως και 10.970 ευρώ.

Έτσι, το μηναίο έσοδο ξεκινά από τα 1.100 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ ανάλογα με το ύψος του επιδόματος γέννησης.

Τι ίσχυε, μέχρι σήμερα, για τις μη μισθωτές;

Οι μη μισθωτές, μέχρι σήμερα, λαμβάνουν, μετά τη γέννηση, εφάπαξ επίδομα κυοφορίας/λοχείας ως εξής: οι ελεύθερες επαγγελματίες λαμβάνουν από τον ΟΑΕΕ 600 ευρώ, οι αγρότισσες 486 ευρώ και οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι υγιειονομικοί (ΕΤΑΑ), το ποσό των 800 ευρώ.

Με τις μισθωτές μητέρες τι ισχύει;

Οι μισθωτές μητέρες καλύπτονται αντίστοιχα με την ειδική παροχή της μητρότητας. Μάλιστα, λιγότερο από δύο χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 2022, διευρύνθηκε ο χρόνος καταβολής της παροχής από τους έξι μήνες, που ίσχυε τότε, σε εννέα μήνες.

Αποτέλεσμα το επιπλέον όφελος από την αύξηση του χρόνου καταβολής της παροχής και της αύξησης του κατώτατου μισθού από τα 713 ευρώ, που ήταν τον Νοέμβριο του 2022, στα 830 ευρώ σήμερα, να φτάνει τα 3.200 ευρώ. Όφελος που αυξάνεται με το επίδομα μητρότητας, το οποίο ξεκινά από τα 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και φτάνει τα 3.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί.

Είμαι μη μισθωτή τι πρέπει να κάνω, για να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

Για να μπορέσει μια μη μισθωτή, δηλαδή μια ελεύθερη επαγγελματίας, μια αυτοαπασχολούμενη ή μια αγρότισσα, να λάβει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1ον: Θα πρέπει να έχει λάβει το επίδομα μητρότητας του e-ΕΦΚΑ (κυοφορίας και λοχείας) και, εντός δύο μηνών από την επομένη της καταβολής του, να καταθέσει την αίτηση για την ειδική παροχή μητρότητας.

2ον: Η αίτηση χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας υποβάλλεται στη διεύθυνση: https://parentalbenefits.dypa.gov.gr.

3ον: Στις περιπτώσεις που η αιτούσα δεν είναι εγγεγραμμένη στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα, μέσω ειδικής φόρμας, που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.

4ον: Να είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης και κατά τη λήψη της παροχής.

5ον: Ειδικά, για τις μητέρες που έχουν αποκτήσει παιδί με τη διαδικασία της υιοθεσίας, η αίτηση στη Δ.ΥΠ.Α. υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης.

Πότε ξεκινά η καταβολή της ειδικής παροχής της μητρότητας στις μη μισθωτές;

Η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης. Σημειώνεται ότι η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια Δημοσίου εν ευρεία έννοια ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει στην περίπτωση που δεν είμαι ασφαλιστικά ενήμερη;

Αν η δικαιούχους δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτημα, λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας», ώστε να προβεί άμεσα στην εξόφληση των οφειλών της.

Με την εξόφληση ενημερώνεται άμεσα το σύστημα του ΕΦΚΑ και κατ’ επέκταση και η ΔΥΠΑ, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, οπότε επανέρχεται η ασφαλισμένη στην πλατφόρμα και θα υποβάλει κανονικά το αίτημα. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη εξοφλήσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να αιτηθεί ηλεκτρονικά την επαναχορήγηση της παροχής αναδρομικά από τον μήνα που διεκόπη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το συνολικό διάστημα καταβολής της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, κατόπιν ετεροχρονισμένης εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.

Αν διατηρώ παράλληλα και μισθωτή θέση τι ισχύει;

Η μητέρα που διατηρεί παράλληλα και μισθωτή θέση, λαμβάνει την επιδότηση ως μισθωτή.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της άδειας, απωλέσει την ιδιότητα της μισθωτής, τότε για το χρονικό διάστημα που απομένει δύναται να λάβει την ειδική παροχή, δηλαδή με την ιδιότητα της μη μισθωτής, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα στη Δ.ΥΠ.Α..

Ποιες άλλες υποκατηγορίες μη μισθωτών λαμβάνουν την ειδική παροχή της μητρότητας;

Το δικαίωμα στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών επεκτείνεται και σε τεκμαιρόμενη μητέρα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, σε μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών και στα ομόφυλα ζευγάρια, αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ.

Μπορώ να μεταβιβάσω την ειδική παροχή της μητρότητας;

Ναι. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης, αρκεί να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της μεταβίβασης είναι η μητέρα του τέκνου να έχει λάβει προηγουμένως κατ΄ ελάχιστο τους δύο πρώτους μήνες της ειδικής παροχής.

Το ίδιο ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια, αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ.

Γιατί δόθηκε το δικαίωμα της αναδρομικότητας μόνο σε όσες μητέρες απέκτησαν παιδί από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2023 και μετά;

Η αναδρομικότητα των 14 εβδομάδων δόθηκε, για να καλυφθούν και όσες μητέρες είχαν ήδη γεννήσει και διένυαν την περίοδο της λοχείας κατά την ψήφιση του νόμου.

Το διάστημα 14 εβδομάδων δεν είναι αυθαίρετο, αλλά τέθηκε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/41. Είναι το διάστημα που ορίζει ο ενωσιακός νομοθέτης ως το ελάχιστο που μία γυναίκα αυτοαπασχολούμενη επιτρέπεται να διακόπτει προσωρινά το επάγγελμά της, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, δεδομένου ότι δεν δύναται να πάρει συγκεκριμένη άδεια, λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Είναι ελεύθερη επαγγελματίας χωρίς εργοδότη και, ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται η έννοια της άδειας εν στενή έννοια.

Ποιος πληρώνει την παροχή;

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες χρηματοδοτείται από τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Αυτοαπασχολουμένων της ΔΥΠΑ, στον σκοπό του οποίου προστίθεται η χορήγηση παροχών μητρότητας και μετονομάζεται πλέον σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για τις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πότε διακόπτεται η επιδότηση;

Η επιδότηση διακόπτεται σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής, η ασφαλισμένη απωλέσει την επαγγελματική της ιδιότητα, δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη ή υποβάλλει σχετικό αίτημα ως προς αυτό.

Πηγή: Newsbeast.gr

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en