Connect with us

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δήμος Αλεξανδρούπολης | Συνεχίζεται από την Περιφέρεια ο καθαρισμός ρεμάτων

Τα τεχνικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συνεχίζουν την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων εν όψει του επερχόμενου χειμώνα στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Ιανουαρίου του 2021, ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και απορρίμματα, καθώς και η αποκατάσταση των λιθορριπών και των συρματοκιβωτίων.

Στα τμήματα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωμα, θα αποκατασταθεί η συνέχειά του στο τμήμα αυτό. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει
τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από τη βάση του υφιστάμενου αναχώματος και θα απλώνεται σε μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων εκατέρωθεν του ρήγματος με
τριγωνική εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ παλαιού και νέου αναχώματος.

Στα τμήματα που υπάρχουν αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων, θα προηγηθεί η κατάλληλη εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος σε κατάλληλες
αναβαθμίδες (πατάρια) στο ήμισυ της διατομής του υφιστάμενου αναχώματος και κατόπιν η ανακατασκευή του, με σκοπό να επιτευχθεί και εδώ η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ του υφιστάμενου και του ανακατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος.

Πρόκειται για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄», που έναντι του ποσού των 2.183.922,82 € (με ΦΠΑ) συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται από την Κοινοπραξία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. – ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Συνοπτικά για τις παρεμβάσεις:

Τα ρήγματα που θα αποκατασταθούν είναι : Μαΐστρος (ρέμα Ειρήνη) μήκους 200 μέτρων, Απαλός (ανατολικό ρέμα) 120 μέτρων, Άβαντας (δυτικά του οικισμού) 90 μέτρων, Αγνάντια δύο ρήγματα 76 και 82 μέτρων αντίστοιχα, Άνθεια (περιοχή Πανοράματος) πέντε ρήγματα συνολικού μήκους 825 μέτρων.

Στα τμήματα που υπάρχουν αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων, θα προηγηθεί η κατάλληλη εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος σε κατάλληλες
αναβαθμίδες (πατάρια) στο ήμισυ της διατομής του υφιστάμενου αναχώματος και κατόπιν η ανακατασκευή του, με σκοπό να επιτευχθεί και εδώ η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ του υφιστάμενου και του ανακατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος.

Αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων εμφανίζονται στα ρέματα: Αισύμης (5.500,00 μ), Άβαντα (3.500,00 μ), Αμφιτρίτης (2.500 μ), Μαΐστρου
(2.100,00 μ), Απαλού (3.000,00 μ) Κίρκης (1.200,00 μ), Συκορράχης (1.900,00 μ) Παλαγίας (900,00 μ), Χιλής (1.300,00 μ), Μάκρης (560,00 μ), Δικέλλων (720,00 μ),
Αγνάντιας (1.100,00 μ), Άνθειας (1.000,00 μ), Αρίστηνου (250,00μ).

Οι θέσεις και οι ενέργειες που προτείνονται για κάθε θέση αναφέρονται με λεπτομέρεια στην αναλυτική προμέτρηση της μελέτης. Όπου κριθεί ότι τα προϊόντα εκσκαφών είναι κατάλληλα, θα επαναχρησιμοποιηθούν και οι πλεονάζουσες ποσότητες θα προέρχονται από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των αναχωμάτων, θα ακολουθήσει η επίστρωση της στέψης τους με κατάλληλα υλικά οδοστρωσίας. Όπου προϋπήρχε προστασία του αναχώματος με συρματοκιβώτια και λιθορριπή, θα αποκατασταθεί.

Επίσης, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια, χόρτα, μικρά δένδρα κ.λ.π.),
μπάζα και απορρίμματα, τον καθαρισμό κάτω και πέριξ των τεχνικών έργων του ρέματος από μπάζα Ανατολική πλευρά Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθαρίστηκε το ρέμα που διέρχεται μέσα από το Αρίστηνο μέχρι την σιδηροδρομική γραμμή. 3500,00 μέτρα. Τοποθετήθηκαν συρματοκιβώτια σε δυο
σημεία εντός του οικισμού για την προστασία κατοικιών, των πρανών και της στέψης.

Καθαρίστηκε το ρέμα στο Βόρειο άκρο στο Αρίστηνο μέχρι το σημείο που εισέρχεται σε οχετό 270,00 μέτρα. Καθαρίζεται το ρέμα Δυτικά της Άνθειας από τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι και τα όρια του οικισμού Αετοχωρίου 5800,00 μέτρα. Θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια για την προστασία κατοικιών, των πρανών και της γέφυρας στην Εθνική Οδό -Περιοχή Πανόραμα.

Άμεσα ξεκινούν εργασίες καθαρισμού τεσσάρων ρεμάτων στον Απαλό Ανατολικά από STATUS μέχρι Δυτικά στο PRAKTIKER. Δυτική πλευρά Δήμου Αλεξανδρούπολης Καθαρίστηκε το ρέμα πριν την Ανατολική είσοδο της Μάκρης (Κρύα Βρύση) από την Εγνατία Οδό μέχρι την εκβολή στη θάλασσα 1300,00 μέτρα.

Καθαρίζεται το ρέμα εντός του οικισμού Μάκρης από την πλατεία μέχρι και την εκβολή στη θάλασσα 760,00 μέτρα, Καθαρίζεται το ρέμα Δυτικά του Μοναστηριού 260,00 μέτρα Καθαρίζεται το ρέμα Ανατολικά των Δικελλών και Δυτικά από το Κακόρεμα από την εκβολή μέχρι και την Εγνατία Οδό. Καθαρίσθηκαν 400,00 μέτρα και θα καθαρισθούν συνολικά 2100,00 μέτρα Καθαρίζεται το Κακόρεμα από την εκβολή στη θάλασσα και σε μήκος
3500,00 μέτρα μέχρι την Εγνατία Οδό.

Άμεσα ξεκινούν εργασίες τοποθέτησης συρματοκιβωτίων για την προστασία κατοικιών, πρανών και της κοίτης στο Ρέμα Κρύα Βρύση. Άμεσα δε, ξεκινούν εργασίες καθαρισμού του ρέματος στο γήπεδο Μάκρης μέχρι και την εκβολή στη θάλασσα στην περιοχή Χαρούμενο Ακρογιάλι μήκους
850,00 μέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς υπογράμμισε σχετικά: «Κυρίαρχος στόχος μας παραμένει η αποτελεσματική αποκατάσταση των
ζημιών στους οικισμούς και στις περιοχές που προκλήθηκαν από χειμάρρους και ρέματα. Οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, καθώς και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων. Ταυτόχρονα σύντομα ξεκινούν παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με ακόμη ένα έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκεται για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό συνέδριο».

Click to comment

Απάντηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλλάζει όψη το συγκρότημα του παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Αλλάζει όψη το συγκρότημα του παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Αυτοψία στις εργασίες που υλοποιούνται στο χώρο του παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης επί της οδού Δήμητρας, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς συνοδευόμενος από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρο Ευδοξία Κώττη.

Οι εργασίες αφορούν στο κλάδεμα των δέντρων εντός του οικοπέδου των εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου, απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων για
πτώση κλαδιών και δέντρων, ενίσχυση της υπάρχουσας περίφραξης έως ότου αποκατασταθεί με νέα, καθαίρεση ετοιμόρροπου φυλακίου εισόδου και
αντικατάστασή του με νέα προκατασκευασμένα γραφεία (isobox), εγκατάσταση αναδόχου περιφρούρησης σε 24ωρη βάση και έλεγχο εισόδου στο χώρο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι ο εξωραϊσμός και το νοικοκύρεμα ενός χώρου που επί 20 χρόνια ήταν εγκαταλειμμένος, υπέστη φθορές και βανδαλισμούς, προκειμένου αυτός να γίνει λειτουργικός, επισκέψιμος και κατάλληλος κόμβος συγκέντρωσης υπηρεσιών της
Περιφέρειας και του δημοσίου.

Ειδικότερα, ήδη είναι σε εξέλιξη από την Περιφέρεια οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της πρώην
Μοριακής Βιολογίας μέσω του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, με σκοπό την μετεγκατάσταση σε αυτό των υπηρεσιών του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Έβρου, για
λόγους δημοσίου συμφέροντος και μείωσης της δημοσιονομικής δαπάνης, από τον μισθωμένο χώρο όπου στεγάζονται μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και ξεκινούν οι εργασίες σύνταξης μελέτης στατικής επάρκειας του παλαιού κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου, εμβαδού περίπου 4 χιλιάδων τ.μ. προκειμένου να επαναξιολογηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα είχε περιφραχτεί από την Περιφέρεια περιμετρικά με ειδικό μεταλλικό δικτύωμα,
που απαγόρευε την πρόσβαση εντός αυτού, για λόγους ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, αυξάνοντας τα επίπεδα ασφαλείας του συγκροτήματος, έχει υπογραφεί σύμβαση με εταιρία φύλαξης, 24ωρης λειτουργίας για όλο το χρόνο,
ενώ επισκευάσθηκε και ενισχύθηκε τμήμα της κατεστραμμένης περίφραξης του αύλειου χώρου, στην οποία θα τοποθετηθεί φωτισμός, αλλά και κάμερες
επιτήρησης από την εταιρεία Security.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο κτιριακό συγκρότημα  στεγάζονται ήδη οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, καθώς οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπως και τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου.

Το συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που επί πολλά χρόνια αποτελούσε μνημείο ντροπής και εγκατάλειψης, προκαλώντας
διαμαρτυρίες και αρνητικά σχόλια, σταδιακά αλλάζει. Από το 2020 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης του κτιριακού συγκροτήματος στην Περιφέρειά μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ενέργειες του περιφερειάρχη μας Χρήστου Μέτιου και εμού προσωπικά, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου αισθητικά και λειτουργικά πολυχώρου στέγασης υπηρεσιών, που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της περιοχής γενικότερα».

Continue Reading

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Επιμελητήριο Έβρου | Διάθεση ψηφιακής υπογραφής σε εταιρίες

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του για την έναρξη της διάθεσης της ψηφιακής υπογραφής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση – μέλος του Επιμελητηρίου να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι οι εξής:

 • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Έβρου και τα λοιπά Επιμελητήρια είναι Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:

 1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.
 2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
 3. Υποβολή Αίτησης.
 4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο).
 5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής.

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες:

 • Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 • Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 • Να δει τις Οδηγίες Χρήσης.

Πηγή: Alexandroupoli Online

Continue Reading

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξανδρούπολη | 4χρονο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του  

Ένα αγόρι 4 χρονών εντόπισε ένας περαστικός να περιπλανιέται μόνο του και φοβισμένο στον κεντρικό δρόμο προς Χιλή, το πρωί της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρό παιδί εντοπίστηκε να περπατάει ξυπόλυτο με τις πυτζάμες του στο πεζοδρόμιο, στον κεντρικό δρόμο ταχείας κυκλοφορίας από Χιλή με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη.

Ο 42χρονος που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, είδε τον μικρό να περπατάει μόνος και να κλαίει. Αφού σταμάτησε, τον πλησίασε και ρωτώντας τον, έμαθε από τον ίδιο, ότι ο 4χρονος έφυγε από το σπίτι του, στην προσπάθειά του, να φθάσει στο σπίτι της γιαγιάς του.

Ο άνδρας αφού τον πήρε στο αυτοκίνητό του, άναψε το κλιματιστικό και αφού έβγαλε τις δικές του κάλτσες, τις φόρεσε στο παιδί και κάλεσε την Αστυνομία, για να ενημερώσει για το συμβάν.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε η οικογένεια του παιδιού, ενώ λίγο αργότερα έφθασε στο σημείο και η μητέρα του, που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Από την έρευνα της Αστυνομίας, προέκυψε ότι το μικρό αγόρι, το πρωί εκείνης της ημέρας, αφού ξύπνησε νωρίς, τρύπωσε στο μπαλκόνι και βγήκε αθόρυβα από το σπίτι, χωρίς να τον πάρει είδηση κανείς.

Το αξιοπαρατήρητο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ ο μικρός φαίνεται να διήνυσε τουλάχιστον 200 μέτρα απόσταση σε έναν κεντρικό δρόμο, μόνος και ξυπόλυτος, κανείς από τους υπόλοιπους περαστικούς δε νοιάστηκε να σταματήσει, για να βοηθήσει το μικρό παιδί.

Ευτυχώς για όλους, το παιδί βρέθηκε μπροστά στον “καλό σαμαρείτη” και επέστρεψε ασφαλές στην αγκαλιά της οικογένειάς του!

e-evros.gr

 

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: