Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέκος Κοντός | Μελέτη για τον πρωτογενή τομέα στην Θράκη και τις προοπτικές για την ανάπτυξη

Μια ολοκληρωμένη μελέτη παρουσιάσθηκε πριν λίγες μέρες από τον Γενικό Διεθυντή της ΣΕΚΕ ΑΕ και πρώην Υπουργό Αλέξανδρο Κοντό και μια ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων, η οποία ασχολήθηκε με την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στον πρωτογενή τομέα στην Θράκη και τις προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Αγροτικός Τομέας στη Θράκη είναι ιδιαίτερα σημαντικός, για λόγους που έχουν να κάνουν, όχι μόνο με τη διάσταση της συμβολής του στην οικονομία της περιοχής, αλλά κυρίως με την αποτελεσματική συμβολή του στη διατήρηση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού σε μία από τις πλέον «εθνικά ευαίσθητες» περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα στη Θράκη υπερβαίνει το 20% του ενεργού εργατικού δυναμικού, συμβάλλει κατά περίπου 8% στο εθνικό γεωργικό Α.Ε.Π. και καλύπτει περίπου το 30% των συνολικών εξαγωγών της περιοχής.

Σημαντική είναι, όμως, και η διασύνδεση του με τους άλλους τομείς της οικονομίας (δευτερογενής, τριτογενής), σχέση που κάνει αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία της Θράκης για την τοπική οικονομία. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στηρίζεται στο παραγόμενο προϊόν του πρωτογενή τομέα, όπως π.χ. μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων, καπνού, βάμβακος και άλλων αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες μεταφοράς, χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο αγροτικών προϊόντων, τραπεζικές και εκτελωνιστικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις εισροών (γεωργικά μηχανήματα, φάρμακα, εφόδια κτλ).

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, όπως ο καπνός είναι μονοκαλλιέργεια και η μοναδική πηγή εισοδήματος και ζωής χιλιάδων οικογενειών αγροτών, που δεν διαθέτουν εναλλακτικές δυνατότητες για παραμονή στις πατρογονικές τους εστίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΣΔΕ, η καλλιεργηθείσα έκταση στη Θράκη το 2020 ανήλθε σε 2.761,430 στρέμματα (407.305 στρέμματα στην Ξάνθη, 834.490 στρέμματα στη Ροδόπη και 1.519,635 στρέμματα στον Έβρο).

Το 93,15% της εν λόγω έκτασης, καλύπτεται από παραδοσιακές καλλιέργειες (Σκληρό σιτάρι, κτηνοτροφικά, φυτά, βαμβάκι, ενεργειακές καλλιέργειες, αραβόσιτος, ελαιώνες, καπνός) και 8,38% αγρανάπαυση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται με μικρά ποσοστά από καλλιέργειες της άλλης γεωργίας (αμπελώνες, δενδρώδεις, ρύζι, σπόροι σποράς, οσπριοειδή, γεώμηλα).

Σε σχέση με το 2014, πρώτο έτος εφαρμογής της υφισταμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2014-2020, η καλλιεργηθείσα έκταση παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, με μικρές διαφοροποιήσεις στα παραγόμενα προϊόντα που αναφέρονται στην ανάλυση της παραγωγής ανά περιοχή που ακολουθεί.

Σε ότι αφορά στους απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, ανέρχονται σε περίπου 100.000 στην φυτική παραγωγή και περίπου 7.500 στην κτηνοτροφία.

Ειδικότερα, για την κτηνοτροφία θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Θράκη διαθέτει σημαντικές ποσότητες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, της τάξης του 14% της συνολικής παραγωγής της Ελλάδος, ενώ στο αιγοπρόβειο το 3,2% της συνολικής παραγωγής. Και οι δυο τομείς για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους είναι πολύ σημαντικοί, καθώς:

-η δραστηριότητα της αγελαδοτροφίας στηρίζει αποτελεσματικά την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών που καλύπτουν το 21,5% της καλλιεργούμενες εκτάσεις στη Θράκη και αποτελεί την βασική πηγή Α΄ ύλης, που μεταποιούν γαλακτοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θράκη, ενώ -ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας στηρίζει το εισόδημα, την επιβίωση και την παραμονή στη Θράκη χιλιάδων οικογενειών κτηνοτρόφων.

Τέλος, σε ότι αφορά στον τομέα της επαγγελματικής αλιείας, θα πρέπει να τονιστεί ότι απασχολούνται περίπου 550 αλιείς, δραστηριοποιούνται πέντε επαγγελματικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, ενώ ο τομέας διαδραματίζει σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στις παράκτιες περιοχές της Θράκης και στη Σαμοθράκη.

Το σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη της Θράκης περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης παραγωγικής κατάστασης σε φυτική, ζωική παραγωγή και αλιεία, όπως αυτή διαμορφώνεται ανά περιοχή, τις διαφοροποιήσεις που υπήρξαν στη διάρκεια της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020), καθώς επίσης και τις προτάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα της περιοχής.

Βέβαια, δεν θα μπορούσε να γίνει οποιοδήποτε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, εάν δεν λαμβάνονταν υπόψη δυο σοβαροί παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρολό στην αγροτική παραγωγή.

-Η κλιματική αλλαγή και το πώς μπορούν να προβλεφθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να περιορισθούν οι επιπτώσεις τους, αλλά – και στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταστροφές – πώς μπορούν να στηριχθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι πληττόμενοι αγρότες.

-Οι υποδομές στη γεωργία και κυρίως η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να τονιστεί ότι από τη συνολική καλλιεργηθείσα έκταση στη Θράκη μόνο το 60% είναι αρδευομένη. Οι δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεις είναι προφανές ότι ανεβάζουν το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, αλλά, κυρίως, προκαλούν μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την καύση πετρελαίου, όπως επίσης και από την επέκταση της υφαλμύρωσης, η οποία καταστρέφει όλο και μεγαλύτερη έκταση εύφορης καλλιεργήσιμης γης.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η έλλειψη υποδομών όσον αφορά στους υδάτινους πόρους δεν οφείλεται στη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς τα φυσικά όρια της Θράκης είναι δυο ποταμοί, ο Έβρος και ο Νέστος, των οποίων τα ύδατα στο μεγαλύτερο μέρος χύνονται στη θάλασσα.

Στην περίπτωση του Έβρου, μάλιστα, σχεδόν κάθε χρόνο βιώνουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που καταστρέφουν μεγάλες ποσότητες αγροτικής παραγωγής και οδηγούν ακριτικές αγροτικές οικογένειες σε απόγνωση.

Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η προοπτική του αγροτικού τομέα στη Θράκη, θα πρέπει να βασιστεί στην ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών. Οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στη Θράκη, με ηλικία κάτω των 45 ετών είναι μόλις 8.477 και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο, προκειμένου να κρατηθεί ζωντανός ο αγροτικός τομέας στη Θράκη, να τους δοθεί η κατά προτεραιότητα δυνατότητα πρόσβασης στα αναπτυξιακά προγράμματα της Ε.Ε. (σχέδια βελτίωσης, προγράμματα νέων αγροτών), η δυνατότητα απόκτησης γης μέσω χαμηλότοκων δανείων από το τραπεζικό σύστημα, ουσιαστικής κάλυψής τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ένταξης των παραγωγών τους σε προγράμματα ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και οργάνωσής τους σε συλλογικά σχήματα, προκειμένου να πετύχουν μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των εμπορικών προοπτικών και των προϊόντων τους.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Αλέξανδρος Κοντός: Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕ Α.Ε. Πρ. Υπουργός ΥΠΑΑΤ

Χρήστος Αυγουλάς: Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ Πρ. Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ

Δημήτρης Παπαγιαννίδης: Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Πρ. Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ

Έλλη Τσιφόρου: Γενική Διευθύντρια ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Εμμανουήλ Σαραντίδης: Γενικός Διευθυντής Α.Σ. Ξάνθης

Βασίλης Αμπαρτζίδης Γεωπόνος ΣΕΚΕ Α.Ε.

Πηγή: xanthinews.gr

Click to comment

Απάντηση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Στυλιανίδης | Διεκδικούμε την αναβάθμιση των τελωνείων της Περιφέρειας ΑΜΘ

Μετά από συνάντηση εργασίας, που ειχε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης με τους εργαζόμενους στα τελωνεία Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Έβρου καθώς και με επιχειρήσεις της περιοχής προχώρησε σε παρέμβαση προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ ζητώντας τεκμηριωμένα την αναβάθμιση των εν λόγω τελωνείων. Κατήγγειλε ως άδικη και ακατανόητη την απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει τα τελωνεία της περιοχής σε Β' τάξη, την ώρα μάλιστα που προστάτευσε άλλα
τελωνεία μικρότερης σημασίας. Διεκδίκησε τεκμηριωμένα την εκ νέου αναβάθμισή τους επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο στην περιφέρεια της χώρας με τις περισσότερες συνοριακές εισόδους θα περιορίσει το παρεμπόριο, θα προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές, θα διευκολύνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα επιτύχει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για το
Κράτος και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση και εγκατάσταση στην περιοχή νέων προσοντούχων υπαλλήλων με τις οικογένειες τους, ενισχύοντας δημογραφικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.  Την επιστολή του ο Ευριπίδης Στυλιανίδης απηύθυνε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο καθώς και Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, ξεκαθαρίζοντας ότι θα επιμείνει στο θέμα αυτό μέχρι να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΚΚΕ | Σοβαρή έλλειψη μόνιμου πλοίου επιφυλακής για τα έκτακτα περιστατικά μεταφοράς ασθενών

Για άλλη μια φορά έρχεται στην επικαιρότητα, με τραγικό τρόπο, η σοβαρή έλλειψη μόνιμου πλοίου επιφυλακής για τα έκτακτα περιστατικά
μεταφοράς ασθενών μετά το πέρας των δρομολογίων.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 19/10/21 το βράδυ ένας ασθενής έχριζε άμεσης διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας, όμως δεν υπήρχε πλοίο επιφυλακής για την μεταφορά, αφού για πολλοστή φορά γνωστός πλοιοκτήτης, αρνήθηκε να βάλει βάρδια πλοίου επιφυλακής μεταφοράς ασθενούς.

Με αποτέλεσμα να κληθεί το λιμενικό να κάνει την διακομιδή, με μεγάλη χρονική καθυστέρηση αφού το πλοίο ξεκίνησε από την Καβάλα και ταυτόχρονα διαπιστώθηκε και βλάβη, ώστε να φτάσει στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πολύωρη καθυστέρηση, με σοβαρό κίνδυνο για την ζωή του ασθενή.

Το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης πλοίου επιφυλακής έχει καταγγελθεί με πάμπολλες ανακοινώσεις τόσο από σωματεία και φορείς του νησιού, όσο και από την ΤΕ Θάσου του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ανέδειξε το θέμα και με ερωτήσεις στην Βουλή, με την πιο πρόσφατη στις 4/3/21 που αφορούσε τα προβλήματα του ΚΥ Πρίνου, όπου αναδείκνυε και το ζήτημα έλλειψης πλοίου επιφυλακής,
ερώτηση που δεν απαντήθηκε ποτέ!!! από το αρμόδιο υπουργείο. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δίνουν «γη και ύδωρ «στους εφοπλιστές προκειμένου να «αυγατύνουν» την κερδοφορία τους. Από το αφορολόγητο πετρέλαιο, το χτύπημα τον συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών, τον καθορισμό των δρομολογίων από τις ίδιες
τις ναυτιλιακές εταιρίες μέχρι και την άρση της υποχρεωτικότητας να υπάρχει πλοίο επιφυλακής 365 μέρες το χρόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.

Λύση δεν αποτελεί οι διακομιδές των ασθενών να γίνονται είτε από σκάφη του λιμενικού, είτε από ρυμουλκά, αφού τα πλοία αυτά είναι ακατάλληλα για τέτοια περιστατικά και συν τις άλλης δεν μπορεί να ταξιδέψει μαζί και το ασθενοφόρο.

Καλούμε τα σωματεία του νησιού, τους μαζικούς φορείς να εντείνουν την πάλη τους και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση:  Την άμεση επίλυση του προβλήματος, με την επαναφορά της
υποχρεωτικότητας στις ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Θάσου – Καβάλας, να εκτελούν βάρδια πλοίου επιφυλακής 365 μέρες το χρόνο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Η Θεανώ Φωτίου στην Καβάλα

Τη Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, η Βουλευτής Β’ Αθήνας Αν. Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεανώ Φωτίου θα επισκεφτεί την Καβάλα, με
σκοπό να συνομιλήσει με φορείς και ανθρώπους του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και η χώρα γενικότερα, καθώς και να τους
ενημερώσει για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Το πρόγραμμα της κ. Θ. Φωτίου είναι το εξής:

10.30 π.μ. Επίσκεψη στο Κέντρο Πρόνοιας Α.Μ.Θ

11:30 π.μ. Επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας.

12:30 μ.μ. Συνάντηση με το Δήμαρχο Καβάλας κ. Θ. Μουριάδη

19:00 μ.μ. Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» που διοργανώνει στο καφέ Chocolat στο Εμπορικό Κέντρο Καβάλας η Νομαρχιακή
Επιτροπή και το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
Καβάλας.

Δηλώσεις θα γίνουν μετά το τέλος της συνάντησης με το Δήμαρχο Καβάλας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Καβάλα, 19/10/2021
Η Νομαρχιακή Επιτροπή
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καβάλας.

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: