Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για μία από τις 16.234 κενές θέσεις για μετάταξη και σε μία από τις 2.923 θέσεις για απόσπαση, λήγει στις 15 Απριλίου. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για 10 συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων, κατ΄ ανώτατο όριο.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr