Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Έρευνα ακροατηρίου | Πείτε ανοιχτά ό,τι σκεφτόσαστε για τα ελληνικά media

Στην Ελλάδα κυρίως γίνονται μετρήσεις. Όχι έρευνες ακροατηρίου. Δηλαδή, απαντάμε σε ερωτηματολόγια, χωρίς να μπορούμε να καταθέσουμε την άποψη μας. Να ‘βγάλουμε’ από μέσα μας, όσα σκεφτόμαστε.

Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε στη μελέτη που έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση εμπειριών και αντιλήψεων για τη δημοσιογραφική δεοντολογία, τον τρόπο που αυτή συζητάται και τον τρόπο που ορίζεται.

Δεν είναι απλή καταγραφή αντιλήψεων, αλλά όσων σκεφτόμαστε

Η ερευνήτρια Δέσποινα Χρονάκη (PhD Loughborough), Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ και το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ μιλάει στο ΝΕWS 24/7 για τη δουλειά αυτή που μας αφορά όλους.

Επισημαίνεται πως η συμμετοχή είναι απολύτως ανώνυμη και εμπιστευτική “και δεν υπάρχει τρόπος ιχνηλάτισης των απαντήσεων”.

Η δημοσίευση των δεδομένων θα γίνει υπό τη μορφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, επιστημονικών άρθρων, παρουσιάσεων σε ακαδημαϊκά φόρα και για διδακτικούς σκοπούς μόνο.

“Ο στόχος είναι να καταγράψουμε τις αντιλήψεις, τους ορισμούς, τις εμπειρίες και όλη τη γνώση που ως ακροατήρια εισφέρουμε στη συζήτηση για δημοσιογραφική δεοντολογία στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο (διάρκειας 15 -20 λεπτών περίπου) περιλαμβάνει εξίσου κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις.

Όσο εκτενέστερες είναι οι απαντήσεις, τόσο πιο αξιόπιστα και σε βάθος θα μπορέσει να χαρτογραφηθεί σε πρώτο επίπεδο το θέμα αυτής της μελέτης.

“Έρχονται τα ακροατήρια να οριοθετήσουν το πώς καταλαβαίνουν την έννοια της δεοντολογίας, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούν κάποιον ως δεοντολόγο ή μη, εξ όσων παράγουν δημοσιογραφία”.

Όσοι απαντήσετε στις ερωτήσεις, μπορείτε να διακόψετε το ερωτηματολόγιο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. “Παραταύτα, η ολοκλήρωσή του θα εξασφαλίσει την επιτυχία και την αξιοπιστία της μελέτης μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό”.

Διευκρινίζεται και ότι η έρευνα δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση από εξωτερικό φορέα

“Ο στόχος μας είναι να καταλάβουμε με ποιον τρόπο τα ακροατήρια συνδιαλέγονται με τα media: μέσα βιωμένες εμπειρίες -τραύματα ή εμπειρίες από όλον τον κόσμο, από το χώρο εργασίας-, από τις πολιτικές και ιδεολογικές, πολιτισμικές κοινωνιολογικές αντιλήψεις.

Οι τρόποι που τα ακροατήρια συνδιαλέγονται με τα Μέσα γίνονται στη βάση του πολιτισμικού, του εκπαιδευτικού, του ταξικού μας κεφαλαίου (εαυτού).

Δεν πρόκειται για απλή καταγραφή αντιλήψεων σε σχέση με τα μέσα, αλλά το πώς τα ακροατήρια διαβάζουν/ερμηνεύουν το κείμενο, το μέσο, αυτούς που δουλεύουν στα μέσα και τα μέσα υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας (βλ. οικονομική δύναμη των μέσων).

Και αυτό κάνει την έρευνα ακροατηρίων πολύ διαφορετική από τις έρευνες επιδράσεων των Μέσων, τις δημοσκοπήσεις, τις πολιτικές έρευνες, τις κοινωνικές έρευνες στάσεων και αντιλήψεων”.

“Είναι πολύ απελευθερωτικό να γράφεις ό,τι σκέφτεσαι”

Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης μελέτης έχει εκτενές ερωτηματολόγιο και αρκετά μεγάλο αριθμό ανοιχτών ερωτήσεων. “Οι συμμετέχοντες ταλαιπωρούνται λίγο παραπάνω για να απαντήσουν και αυτό συχνά αποτελεί αντικίνητρο. Ωστόσο, υπάρχουν δυο σημαντικά χαρακτηριστικά.

Τα ακροατήρια μπορούν να γράψουν αυτά που θέλουν να πουν, έξω από τα ‘κουτάκια’ που ορίζει ο ερευνητής. Δεύτερον, έχουμε παρατηρήσει ήδη πως τους δίνεται η δυνατότητα να γράψουν πολλά πράγματα. Κάτι που είναι πολύ απελευθερωτικό.

Τα ακροατήρια αντιλαμβάνονται την ακαδημαϊκή έρευνα ως δημόσιο, θεσμοποιημένο και αξιόπιστο χώρο, όπου μπορούν να πουν αυτά που αισθάνονται να συμμετέχουν σε όσα συζητώνται δημόσια”.

“Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα είναι βασανισμένη”

Στην επισήμανση ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου των χωρών η κυρία Χρονάκη εξηγεί πως “στην Ελλάδα η ελευθερία του Τύπου είναι αυτό-ρυθμιστική. Υπάρχει το δεσμευτικό άρθρο 14 του Συντάγματος, που κάνει σχεδόν επιβεβλημένη την ελευθερία του Τύπου. Στην πραγματικότητα, οδηγεί σε αυτορύθμιση και βάζει όρια ως προς το πώς γίνεται αυτή αντιληπτή.

Δεύτερον, αν συζητάμε και πότε συζητάμε για την ελευθερία του Τύπου, έχει να κάνει με το οικοσύστημα των μέσων που έχουμε. Είναι μικρό και πολύ συγκεντρωτικό.

Ως εκ τούτου, για να μιλήσουμε για το ζήτημα ελευθερίας του Τύπου, πρώτα χρειάζεται να μιλήσουμε για το οικοσύστημα, μετά για την κουλτούρα και τρίτον για το πώς οριοθετείται θεσμικά και νομικά αυτό που λέμε ‘ελευθερία του Τύπου’ και ‘ελευθερία της έκφρασης’.

Στην Ελλάδα έχουμε μια αμιγώς συντηρητική κουλτούρα με τη θρησκεία και πολλές αγκυλώσεις παραδοσιακών αξιών να διατρέχουν τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως κοινωνικά και ως πολιτικά άτομα.

Οπότε υπάρχουν περισσότερα στεγανά στο τι θα έπρεπε να σημαίνει ‘ελευθερία του Τύπου’, τι σημαίνει τελικά και τι συμβαίνει.

Είμαστε εγκλωβισμένοι σε πιο αυστηρά και πιο αυτοχαρακωμένα κουτάκια από ό,τι είναι σε άλλες κουλτούρες. Μας οριοθετούν.

Ανήκω σε αυτούς που θεωρούν πως η συζήτηση και ο όρος ‘δημοσιογραφική δεοντολογία’ είναι κοινωνικές κατασκευές πάνω στον άξονα του τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, τι πρέπει να είναι στο δημόσιο χώρο, τι διαπαιδαγωγεί. Όλο αυτό μας το βάζει σε πιο βολικά κουτάκια κατανόησης, σε πολιτισμικό επίπεδο.

Ό,τι ανήκει στην κίτρινη ή τη ψυχαγωγική δημοσιογραφία, θεωρείται λιγότερο δημοσιογραφικό. Κατ’ αναλογία, εξίσου δαιμονοποιείται η λειτουργία των social media. Θεωρούνται φορείς ψευδών ή παραποιημένων ειδήσεων και τίθενται ερωτήματα όπως’“η δημοσιογραφία των πολιτών είναι ή μπορεί να είναι δημοσιογραφία; Τι ρόλο επιτελούν; Σε τι ποσοστό;’.

Σε δεύτερο επίπεδο, επειδή τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν προσωπικό χώρο, μας αφήνουν να δούμε ποια ίσως να είναι η ιδεολογική τους τοποθέτηση ή η άποψη τους, κάπου που αξιολογούνται από ακροατήρια.

Έξω από τις αγκυλώσεις για στρατευμένους των fake news κλπ, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα στα ακροατήρια. Όχι να κάνουμε εκ των προτέρων υποθέσεις.

Αυτή είναι μια βασική διαφορά της έρευνας ακροατηρίων”, που μπορεί να βοηθήσει “και σε επίπεδο χάραξης στρατηγικών στο πεδίο της δημοσιογραφίας και δημοσιογραφικής δεοντολογίας”.

news247.gr

Click to comment

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Περιφέρεια ΑΜΘ | Ξεκινά η χαρτογράφηση του μονοπατιού Ε6

Η ανάδειξη και η τουριστική αξιοποίηση του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε6 που διατρέχει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιηθηκε στην Κομοτηνή με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Μιχάλη Αμοιρίδη, τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη».

Σε ανάρτηση του στα social media ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ αναφέρει τα εξής:
Εξασφαλίσαμε 35.000 € από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προκειμένου να ξεκινήσουμε τη χαρτογράφηση του μονοπατιού Ε6 στην Περιφέρειά μας.
Η χαρτογράφηση θα είναι το πρώτο βήμα το οποίο θα οδηγήσει στη μελέτη για τα απαραίτητα έργα που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε στη συνέχεια τα έργα αυτά να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
Στόχος μας είναι το μονοπάτι Ε6 να αποτελέσει τον κεντρικό κορμό ενός ευρύτερου δικτύου από μονοπάτια, που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι, και να καταστεί προορισμός για την προσέλκυση επισκεπτών.
Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 ξεκινάει από τη Φινλανδία και καταλήγει στη βόρεια Ελλάδα διασχίζοντας τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Περιφέρειά μας εισέρχεται από την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου και, μέσω Αλεξανδρούπολης, καταλήγει στη Σαμοθράκη.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

«Οι παιδοψυχολόγοι έκαναν λάθος» | Προκλητική κατάθεση από τη μητέρα του 29χρονου που κατηγορείται για ασέλγεια σε 4χρονο

Η δίκη του 29χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος του 4χρονου αγοριού που πρόσεχε η μητέρα του, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου, με την απολογία του ίδιου στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το agriniopress, την Τετάρτη, στο δικαστήριο κατέθεσαν η μητέρα του κατηγορούμενου ποδοσφαιριστή και νταντά του μικρού αγοριού, η οποία έχει επίσης μηνυθεί από την οικογένεια για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς πιστεύεται πως γνώριζε και συγκάλυπτε τις πράξεις του γιου της.

«Κάνουν λάθος ο ψυχολόγοι»

Κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του 29χρονου αρνήθηκε τις κατηγορίες που αποδίδονται τόσο σε εκείνη όσο και στον γιο της, υποστηρίζοντας πως ελάχιστες ήταν οι φορές που εκείνος την επισκέφτηκε στο σπίτι της οικογένειας που εργαζόταν και πως ποτέ δεν αντιλήφθηκε να συμβαίνει κάτι ύποπτο.

Η γυναίκα σε ερωτήσεις που δέχτηκε αρνήθηκε πως ο 4χρονος είχε παραπονεθεί για κάποιες πράξεις του 29χρονου σε βάρος της, ενώ δεν δίστασε να ρίξει την όποια ευθύνη στον πατέρα του παιδιού.

Για τους παιδοψυχολόγους είπε πως έχουν κάνει λάθος εκτιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο γιος της, όσο και η ίδια, έχουν μηνυθεί από τη μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα συνέβαιναν την περίοδο που ο 29χρονος ήταν φαντάρος, το καλοκαίρι του 2021 όπου πήγαινε στο σπίτι και με την ανοχή της μητέρας του ασελγούσε στο αγοράκι.

real.gr

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Οχυρό Λίσσε | Την Κυριακή 2 Απριλίου οι εκδηλώσεις για την 82η Επέτειο της Μάχης των Οχυρών

Την Κυριακή 2 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την 82η Επέτειο της  Μάχης των Οχυρών στην Κοινότητα του Οχυρού στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.

Η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του μνημείου που βρίσκεται στο οχυρό Λίσσε, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από κάθε γωνιά του νομού της Δράμας.

Τη φετινή χρονιά θα είναι οι πρώτες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου αφού του παραχωρήθηκε το Οχυρό Λίσσε από τον  ο Ελληνικό Στρατό. Η τελετή στο χώρο του μνημείου θα συνδυαστεί με τα επίσημα εγκαίνια του Πάρκου Μουσείου Οχυρού Λίσσε  και με την έναρξη λειτουργίας του Θεματικού Χώρου Εικονικής Πραγματικότητας που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην κοινότητας Οχυρού. Μετά το τέλος της τελετής και στο τέλος του προγράμματος έχει οριστεί η τελετή εγκαινίων του Θεματικού Χώρου Εικονικής Πραγματικότητας, ο οποίος αποτελεί μέρος του συνόλου των τμημάτων που θα λειτουργούν παράλληλα  του Μουσείου του Οχυρού Λίσσε.  Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Κυριακής 2 Απριλίου.

08:00. Έπαρση Σημαίας στην Κεντρική Πλατεία Κ. Νευροκοπίου από Διμοιρία Αποδόσεως Τιμών με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου.

09:45-10:30. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος κοινότητας Οχυρού χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ζιχνών-Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεου.

10:35. Πέρας προσέλευσης Αντιπροσωπειών και Προσκεκλημένων στο χώρο του Οχυρού Λίσσε.

10:55. Πέρας προσέλευσης Επισήμων.

11:00. Τελετή Επιμνημόσυνης Δέησης χοροστατούντος του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Ζιχνών-Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεου.

11:15. Ιστορική ομιλία από την κ. Πατρωνίδου Δήμητρα Δρ. Ιστορίας.

11:25. Προσκλητήριο νεκρών.

11:30. Κατάθεση στεφάνων.

11:45. Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος. Πέρας Τελετής Επιμνημόσυνης Δέησης.

12:00. Τελετή εγκαινίων Μουσείου ΛΙΣΣΕ

12:15. Παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Μουσείου –Πάρκου Λίσσε

12:30. Αποχώρηση από τον χώρο του Οχυρού ΛΙΣΣΕ και μετάβαση για την εγκαινίαση του Θεματικού Χώρου Εικονικής Πραγματικότητας στο κτήριο της πρώην κοινότητας Οχυρού.

Τελετάρχης στον χώρο των οχυρών ορίζεται ο κ. Παρασκευόπουλος Γρηγόρης.

13:00. Τελετή εγκαινίων του Θεματικού Χώρου Εικονικής Πραγματικότητας στο κτήριο της πρώην κοινότητας Οχυρού.

xirafi.gr

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: